DANH MỤC THƯ VIỆN SỐ

Hoạt động gần đây

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
hathuhang.hy@gmail.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
bs.duong.yhct@gmail.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
liennguyen1787@gmail.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
bs.duong.yhct@gmail.com

vừa xem tài liệu

bệnh thấp khớp _ gs. ts trần ngọc ân

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
bs.duong.yhct@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

bệnh thấp khớp _ gs. ts trần ngọc ân

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
hoangyen21122004@gmail.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
hoangyen21122004@gmail.com

vừa xem tài liệu

bài giảng nhập môn giải phẫu học

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
hoangyen21122004@gmail.com

vừa đánh dấu tài liệu

bài giảng nhập môn giải phẫu học

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
hoangyen21122004@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

bài giảng nhập môn giải phẫu học

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
anhvinhluck@gmail.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Thành viên mới

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
anhvinhluck@gmail.c
18/2/2020 06:22:30
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
hoangyen21122004@gm
17/2/2020 23:44:33
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
liennguyen1787@gmai
17/2/2020 13:57:20
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
bs.duong.yhct@gmail
17/2/2020 13:53:24
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
hathuhang.hy@gmail.
17/2/2020 06:51:43
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
linhlinhthuy29@gmai
16/2/2020 19:32:47
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
tranngochieubro@gma
16/2/2020 11:56:49
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
ngoquanggtvtls@gmai
16/2/2020 08:46:03
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
khietnghiem9812@gma
15/2/2020 23:29:46
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
nguyenanh91quangnam
15/2/2020 16:48:01

Khoa Học Xã Hội

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Khoa học xã hội là một ngành khoa học nghiên cứu về xã hội và con người, là lĩnh vực của sự trao đổi tư tưởng. Nhiệm vụ của khoa học xã hội là cung cấp các luận cứ cho việc hoạch định đường lối, chiến lược, chính sách phát triển đất nước nhanh và bền vững trên các mặt trận kinh tế, văn hóa, chính trị. Có nhiều ngành trong lĩnh vực khoa học xã hội. Điển hình như ngành xã hội học,Xã hội học, Đô thị học, Tâm lý học, nhà văn hóa, Việt Nam học, Quốc tế học, Chính trị học, Triết học, Hành chính học, Khoa học quản lý, Ngôn ngữ học, Sử học, Khảo cổ học, Bảo tồn, Bảo tàng... Để học tập và nghiên cứu về các ngành học Khoa học xã hội hiệu quả mời bạn tham khảo kho luận văn, báo cáo, khóa luận chuyên đề hay nhất, nhiều đề tài phong phú về Khoa học xã hội nói chung tại đây.
Kết quả 1-10 trong khoảng 5,029
Tích hợp giáo dục biến đổi khí hậu trong dạy học Địa lí lớp 10 trung học phổ thông
Dung lượng: 3 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 1583
Lượt tải: 7
Các nhà khoa học đã khẳng định rằng ngày nay con ngƣời đã làm biến đổi đảo lộn hệ thống Trái Đất với quy ngày càng rộng lớn, với tốc độ chóng mặt biến đổi khí hậu đã trở thành một thách thức nguy lớn nhất đối với loài người trong thế kỉ 21. Sự phát triển của thế giới hiện đại theo hình công nghiệp hóa tăng trưởng kinh tế tiếp tục thống trị thế giới,...
Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên
Dung lượng: 1.6 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 1603
Lượt tải: 2
Sinh viên lực lượng đông đảo, vai trò to lớn trong sự nghiệp đổi mới đất nước. Nói đến sv, tức nói đến thế hệ đang nắm trong tay tri thức cùng với những hiểu biết về tiến bộ hội nói chung sự phát triển đất nước nói riêng. Họ lớp người đang được đào tạo toàn diện đầy đủ nhất, chủ nhân tương lai của đất nước, lực lượng tham gia vào quá trình phát triển kinh tế - hội
Quản lý hoạt động bồi dưỡng kỹ năng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc cho công an xã tỉnh Điện Biên
Dung lượng: 0.9 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 1460
Lượt tải: 2
Kế thừa những quan điểm trị quốc của ông cha ta Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu về vai trò sức mạnh của nhân dân trong công cuộc đấu tranh xây dựng bảo vệ tổ quốc, ngày nay trong tình hình thế giới mới những chuyển hóa hết sức phức tạp. Không chỉ sự chống phá từ các thế lực thù địch ngay trong lòng đất nƣớc chúng ta vẫn đang nhen nhóm những phần tử chống phá
Nhận dạng thể tài chân dung văn học trong Văn học Việt Nam đương đại
Dung lượng: 0.7 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 1543
Lượt tải: 1
Thể tài chân dung văn học một thể tài mới trong văn học Việt Nam. Kể từ sau đại hội Đảng Cộng Sản Việt Nam lần thứ VI năm 1986, đất nước ta những bước chuyển mình mạnh mẽ trên các lĩnh vực của đời sống hội. thể nói đây cũng chính thời điểm ghi nhận sự đổi mới duy trong lĩnh vực văn học nghệ thuật. Không khí cởi mở dân chủ của đời sống văn học, sự tự do dân chủ...
Từ ngữ về con người và chiến tranh trong Nhật ký Đặng Thùy Trâm
Dung lượng: 2.1 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 1567
Lượt tải: 6
Tác phẩm "Nhật Đặng ThùyTrâm" (NxbHội nhà văn 2005) cuốn nhật của bác sỹ, liệt sĩĐặng ThùyTrâm đƣợc chị viết trong 3 năm (từ 8/4/1968 đến 20/6/1970) luôn mang bên mình trƣớc khi ngã xuống trên chiến trƣờng Đức Phổ, Quảng Ngãi năm 1970. Cuốn nhật đã đƣợc Frederic Whitehurst (thƣờng đƣợc gọi Fred) một quan quân báo Mỹ tham chiến chiến trƣờng Đức Phổ...
Quản lý hoạt động học tập của học sinh trường trung học phổ thông dân tộc nội trú tỉnh tuyên quang
Dung lượng: 0.8 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 1170
Lượt tải: 0
Trong thời đại ngày nay, với tốc độ phát triển như bão của khoa học công nghệ, việc nhanh chóng hoà nhập vào cộng đồng khu vực thế giới, đòi hỏi giáo dục phổ thông phải những bước tiến mới mạnh mẽ. giúp học sinh phát triển toàn diện đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ các kỹ năng bản nhằm hình thành nhân cách con người Việt Nam hội chủ nghĩa, biết "giữ gìn phát huy bản sắc.
Tổ chức bồi dưỡng năng lực sư phạm cho Giáo viên tiểu học thị xã Từ Sơn - Tỉnh Bắc Ninh
Dung lượng: 1.1 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 1287
Lượt tải: 1
Bƣớc vào thời kỳ đổi mới (1986) đặc biệt từ năm 1987 sau khi các quan nghiên cứu của Bộ giáo dục hợp nhất thành Viện KHGDVN, ban nghiên cứu CCSP trở thành trung tâm nghiên cứu đào tạo bồi dƣỡng giáo viên với nhiệm vụ nghiên cứu những vấn đề bản cấp bách về ngƣời giáo viên về việc xây dựng đội ngũ giáo viên, các nhà khoa học đã tập trung nghiên cứu nhiều về nghề dạy học,...
Hoàn thiện công tác dịch vụ khách hàng tại công ty bảo việt nhân thọ Phú Thọ
Dung lượng: 1.3 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 1262
Lượt tải: 1
Trong cuộc sống sinh hoạt cũng như trong hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày đã luôn luôn chú ý ngăn ngừa đề phòng nhưng con người vẫn luôn nguy gặp phải những rủi ro bất ngờ xảy ra. Các rủi ro đó do nhiều nguyên nhân, dụ như rủi ro do môi trường thiên nhiên như bão lụt, động đất, rét, hạn, sương muối, dịch bệnh; rủi ro do sự tiến bộ phát triển khoa học kỹ thuật ,...
Quản lý hoạt động ngoại khóa ở trường tiểu học thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Dung lượng: 1.3 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 1100
Lượt tải: 1
Nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường phổ thông tổ chức các hoạt động giáo dục học sinh. Hoạt động giáo dục giúp học sinh nắm vững những tri thức để thỏa mãn nhu cầu phát triển của nhân đáp ứng sự phát triển kinh tế, hội. Giáo dục mục tiêu, nội dung, phương pháp các hình thức tổ chức nhất định. Mục tiêu của giáo dục trong nhà trường phổ thông nhằm phát triển toàn diện...
Biện pháp phát triển kỹ năng nghiên cứu Khoa học cho sinh viên nhóm ngành KHXH  trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên
Dung lượng: 1.2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 1275
Lượt tải: 2
Đào tạo nghiên cứu khoa học hai hoạt động mối quan hệ hữu , hai nhiệm vụ bản chiến lược của một trường đại học, trong đó nghiên cứu khoa học - một hình thức giáo dục đại học - một trong những biện pháp để nâng cao chất lượng đào tạo. Các trường đại học với chức năng trung tâm nghiên cứu khoa học, công nghệ, chuyển giao ứng dụng công nghệ vào sản xuất đời sống
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến