DANH MỤC THƯ VIỆN SỐ

Hoạt động gần đây

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
minhthinh.89@gmail.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
vietpark94@gmail.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
minhthinh.89@gmail.com

vừa xem tài liệu

báo cáo thực tập tốt nghiệp: phân tích quy t...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
minhthinh.89@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

báo cáo thực tập tốt nghiệp: phân tích quy t...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
tranhokhoi@gmail.com

vừa xem tài liệu

mẫu biên bản xác nhận tình hình sửa chữa

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
tranhokhoi@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

mẫu biên bản xác nhận tình hình sửa chữa

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
uttung@hotmail.com

vừa xem tài liệu

beginning python: using python 2.6 and python...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
uttung@hotmail.com

vừa tải thành công tài liệu

beginning python: using python 2.6 and python...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
uttung@hotmail.com

vừa xem tài liệu

the python standard library by example

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
uttung@hotmail.com

vừa tải thành công tài liệu

the python standard library by example

Thành viên mới

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
vietpark94@gmail.co
20/6/2019 23:39:13
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
minhthinh.89@gmail.
20/6/2019 23:39:09
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
khoinhutthong@gmail
20/6/2019 23:38:49
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
nguyenkhachathu96@g
20/6/2019 23:37:12
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
tranhokhoi@gmail.co
20/6/2019 23:34:17
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
tiensilenhuphong@gm
20/6/2019 22:31:15
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
xxjjjwww11@gmial.co
20/6/2019 21:20:53
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
ntqnhu0901@gmial.co
20/6/2019 21:20:22
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
thuyy3011bnvn@gmail
20/6/2019 20:58:05
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
nguyenthuyy3011bnvn
20/6/2019 20:57:33

Kinh tế - Thương mại

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Chuyên ngành Kinh tế - Thương mại luôn là lĩnh vực thu hút nhiều nguồn nhân lực chất lượng cao, nhằm phục vụ cho nhu cầu học tập và nghiên cứu của đông đảo sinh viên, nghiên cứu sinh tại đây đã tuyển tập kho tài liệu phong phú, đa dạng cung cấp những kiến thức cơ bản về kinh tế thương mại, nắm được tình hình kinh tế thương mại ở nước ta, chính sách kinh tế thương mại, Phân tích kinh tế, quản lý các dự án kinh tế...dành cho bạn tìm hiểu và học tập về Kinh tế - Thương mại một cách hiệu quả nhất. Bổ sung thêm nhiều mẫu báo cáo, luận văn chất lượng được chọn lọc và cập nhật thường xuyên về lĩnh vực Kinh tế - Thương mại sẽ giúp các bạn có thêm nhiều kênh tham khảo học tập.
Kết quả 91-100 trong khoảng 7,372
Khóa luận tốt nghiệp: PR (Quan hệ công chúng) và các hình thức PR phổ biến tại Việt Nam
Dung lượng: 1.3 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 462
Lượt tải: 13
Khóa luận tốt nghiệp: PR (Quan hệ công chúng) các hình thức PR phổ biến tại Việt Nam nhằm trình bày khái niệm, vai trò quy trình xây dựng PR, đưa ra thực trạng của việc ứng dụng PR vào xây dựng thương hiệu tại Việt Nam, đánh giá chung về việc ứng dụng PR tại các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay từ đó đưa ra một số giải pháp kiến nghị nhằm phát triển PR tại Việt Nam.
Khóa luận tốt nghiệp: Những khác biệt trong văn hóa tiêu dùng của Hà Nội và của thành phố Hồ Chí Minh và giải pháp cho các siêu thị Việt Nam
Dung lượng: 1.3 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 499
Lượt tải: 6
Khóa luận tốt nghiệp: Những khác biệt trong văn hóa tiêu dùng của Nội của thành phố Hồ Chí Minh giải pháp cho các siêu thị Việt Nam nhằm giới thiệu chung về văn hóa tiêu dùng siêu thị; Nêu ra những đặc điểm văn hóa tiêu dùng tại Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh thực trạng hoạt động của siêu thị Việt Nam. Từ đó giải pháp phát triển siêu thị Việt Nam hiện nay phù hợp với văn hóa tiêu dùng.
Khóa luận tốt nghiệp: Các giải pháp đối với việc lựa chọn thị trường mục tiêu cho Công ty may liên doanh Kyung - Việt
Dung lượng: 1 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 481
Lượt tải: 34
Khóa luận tốt nghiệp: Các giải pháp đối với việc lựa chọn thị trường mục tiêu cho Công ty may liên doanh Kyung - Việt nhằm hệ thống sở thuyết của hoạt động lựa chọn thị trường mục tiêu trong doanh nghiệp để vận dụng các kiến thức Marketing để phân tích, đánh giá thực trạng triển khai hoạt động lựa chọn thị trường mục tiêu của Công ty may liên doanh Kyung - Việt. Đề xuất các giải pháp hoàn thiện hoạt động lựa chọn thị trường mục tiêu của Công ty may liên doanh Kyung - Việt.
Khóa luận tốt nghiệp: Marketing đa cấp ở Việt Nam, thực trạng và giải pháp phát triển
Dung lượng: 0.6 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 417
Lượt tải: 27
Khóa luận tốt nghiệp: Marketing đa cấp Việt Nam, thực trạng giải pháp phát triển nhằm phân tích đánh giá về tình hình, thực trạng hoạt động marketing đa cấp Việt Nam. Đề xuất các giải pháp nhằm phát triển hoạt động marketing đa cấp Việt Nam.
Khóa luận tốt nghiệp: Các giải pháp phát triển dịch vụ cảng biển ở cảng Hải Phòng để đáp ứng nhu cầu hộ nhập quốc tế
Dung lượng: 1 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 481
Lượt tải: 19
Khóa luận tốt nghiệp: Các giải pháp phát triển dịch vụ cảng biển cảng Hải Phòng để đáp ứng nhu cầu hộ nhập quốc tế nhằm khái quát về dịch vụ tại cảng biển: khái niệm, tác dụng, phân loại dịch vụ cảng biển, trình bày thực trạng kinh doanh khai thác dịch vụ tại cảng Hải Phòng, đề xuất các giải pháp phát triển dịch vụ cảng biển đáp ứng nhu cầu hội nhập.
Khóa luận tốt nghiệp: Một số giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu rau quả tại Tổng công ty rau quả, nông sản (Vegetexco)
Dung lượng: 1.2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 558
Lượt tải: 3
Khóa luận tốt nghiệp: Một số giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu rau quả tại Tổng công ty rau quả, nông sản (Vegetexco) nhằm trình bày khái quát chung về rau quả xuất khẩu Việt Nam, những thuận lợi khó khăn trong sản xuất xuất khẩu rau quả Việt Nam, phân tích đánh giá thực trạng xuất khẩu rau quả của Tổng công ty rau quả, nông sản, đưa ra phương hướng một số giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu rau quả.
Khóa luận tốt nghiệp: Hiệu quả của phương pháp cổ phần hóa trong cải tổ doanh nghiệp nhà nước tại Việt Nam
Dung lượng: 1.2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 546
Lượt tải: 16
Khóa luận tốt nghiệp: Hiệu quả của phương pháp cổ phần hóa trong cải tổ doanh nghiệp nhà nước tại Việt Nam nhằm phản ánh thành tựu đạt được những tồn tại vướng mắc của các doanh nghiệp sau cổ phần hóa; tìm ra phân tích các nguyên nhân của những thành tựu vướng mắc. Từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm khắc phục các vấn đề sau cổ phẩn hóa của doanh nghiệp nhằm góp phần hoàn thiện nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp, đưa cổ phần hóa doanh nghiệp trở lại đúng mục tiêu ban đầu.
Khóa luận tốt nghiệp: Cam kết gia nhập WTO của Việt Nam trong lĩnh vực tài chính ngân hàng và lộ trình thực hiện
Dung lượng: 1 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 575
Lượt tải: 9
Khóa luận tốt nghiệp: Cam kết gia nhập WTO của Việt Nam trong lĩnh vực tài chính ngân hàng lộ trình thực hiện nhằm trình bày về các quy định của WTO ảnh hưởng đến lĩnh vực tài chính ngân hàng, tìm hiểu về các cam kết của Việt Nam về dịch vụ tài chính ngân hàng các cam kết về các loại hình dịch vụ tài chính các nhà cung cấp nước ngoài được hoạt động kinh doanh Việt Nam, đưa ra một số giải pháp nhằm thực hiện các cam kết về tài chính ngân hàng sau khi Việt Nam gia nhập WTO.
Khóa luận tốt nghiệp: Hoàn thiện quản lý ngành chè Việt Nam
Dung lượng: 1.2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 485
Lượt tải: 11
Khóa luận tốt nghiệp: Hoàn thiện quản ngành chè Việt Nam nhằm trình bày về một số vấn đề chung về quản ngành chè, ngành chè phương hướng hoàn thiện quản ngành chè, thực trạng ngành chè Việt Nam, những giải pháp nhằm hoàn thiện quản ngành chè Việt Nam.
Khóa luận tốt nghiệp: Phát triển hệ thống phân phối hàng hoá Việt Nam trong điều kiện hội nhập WTO
Dung lượng: 1.8 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 480
Lượt tải: 18
Khóa luận tốt nghiệp: Phát triển hệ thống phân phối hàng hoá Việt Nam trong điều kiện hội nhập WTO nhằm trình bày về sở luận chung về hệ thống phân phối, từ đó đi vào nghiên cứu thực trạng hoạt động của hệ thống phân phối Việt Nam, xác định những mặt đã đạt được, những tồn tại hạn chế, các vấn đề cấp thiết cần giải quyết trong hệ thống phân phối hiện nay khi Việt Nam sắp phải thực hiện mở cửa hệ thống phân phối bán buôn bán lẻ theo thỏa thuận thành viên của tổ chức thương mại thế giới WTO. Trên sở đó tác giả đưa ra các giải pháp thích hợp phát triển hệ thống phân phối Việt Nam.
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến