DANH MỤC THƯ VIỆN SỐ

Hoạt động gần đây

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
lchituong41@gmail.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
lchituong41@gmail.com

vừa xem tài liệu

bộ tài chính -------số: 279/qđ-btccộng hòa xã...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
lchituong41@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

bộ tài chính -------số: 279/qđ-btccộng hòa xã...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
thuyhuongleduong@gmail.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
ngoducthuanbxd@gmail.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
nguyenthanhtam2510@gmail.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
nguyenthanhtam2510@gmail.com

vừa xem tài liệu

khai triển hình gò

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
nguyenthanhtam2510@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

khai triển hình gò

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
nguyenthanhtam2510@gmail.com

vừa xem tài liệu

chương 2. khai triển hình gò

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
thanhnhanq007@gmail.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Thành viên mới

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
thanhnhanq007@gmail
20/6/2019 10:46:55
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
nguyenthanhtam2510@
20/6/2019 10:33:21
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
ngoducthuanbxd@gmai
20/6/2019 10:25:46
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
thuyhuongleduong@gm
20/6/2019 09:56:24
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
lchituong41@gmail.c
20/6/2019 09:49:58
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
vinhdcgl@gmail.com
20/6/2019 09:12:04
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
hong198380@yahoo.co
20/6/2019 08:34:40
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
tonlongtruong408@gm
20/6/2019 07:51:38
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
daohuyenqv1@gmail.c
20/6/2019 07:46:51
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
buichinh.ydh@gmail.
20/6/2019 00:24:41

Kinh tế - Thương mại

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Chuyên ngành Kinh tế - Thương mại luôn là lĩnh vực thu hút nhiều nguồn nhân lực chất lượng cao, nhằm phục vụ cho nhu cầu học tập và nghiên cứu của đông đảo sinh viên, nghiên cứu sinh tại đây đã tuyển tập kho tài liệu phong phú, đa dạng cung cấp những kiến thức cơ bản về kinh tế thương mại, nắm được tình hình kinh tế thương mại ở nước ta, chính sách kinh tế thương mại, Phân tích kinh tế, quản lý các dự án kinh tế...dành cho bạn tìm hiểu và học tập về Kinh tế - Thương mại một cách hiệu quả nhất. Bổ sung thêm nhiều mẫu báo cáo, luận văn chất lượng được chọn lọc và cập nhật thường xuyên về lĩnh vực Kinh tế - Thương mại sẽ giúp các bạn có thêm nhiều kênh tham khảo học tập.
Kết quả 41-50 trong khoảng 7,372
Khóa luận tốt nghiệp: Nghiên cứu về dịch vụ bán lẻ của các siêu thị tại thành phố Hà Nội
Dung lượng: 1.2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 574
Lượt tải: 8
Khóa luận tốt nghiệp: Nghiên cứu về dịch vụ bán lẻ của các siêu thị tại thành phố Nội nhằm phân tích thực trạng dịch vụ bán lẻ của các siêu thị, bao gồm các siêu thị nước ngoài siêu thị Việt Nam tại thành phố Nội, những thành tựu đạt được những yếu kém còn tồn tại, trên sở đó rút ra bài học thực tiễn, đề xuất một số giải pháp nhằm khắc phục hạn chế giúp hoàn thiện nâng cao năng lực cạnh tranh của siêu thị Việt Nam nước ngoài tại thành phố Nội.
Khóa luận tốt nghiệp: Hoạt động xuất nhập khẩu nông sản giữa Việt nam và EU thời kỳ hậu WTO: thực trạng và giải pháp
Dung lượng: 1.3 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 710
Lượt tải: 22
Khóa luận tốt nghiệp: Hoạt động xuất nhập khẩu nông sản giữa Việt nam EU thời kỳ hậu WTO: thực trạng giải pháp nhằm tìm hiểu thị trường nông sản EU, các quy định, chính sách về xuất nhập khẩu cũng như các chính sách đối với hàng nông sản phân tích đánh giá thực trạng hoạt động thương mại nông sản giữa Việt nam EU. Đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy xuất khẩu nông sản với thị trường này.
Khóa luận tốt nghiệp: Nâng cao năng lực cạnh tranh của tổng công ty hàng hải Việt Nam trong điều kiện hội nhập quốc tế
Dung lượng: 1.2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 525
Lượt tải: 47
Khóa luận tốt nghiệp: Nâng cao năng lực cạnh tranh của tổng công ty hàng hải Việt Nam trong điều kiện hội nhập quốc tế nhằm tìm hiểu các khái niệm về cạnh tranh năng lực cạnh tranh trong điều kiện hội nhập quốc tế, thực trạng năng lực cạnh tranh của tổng công ty hàng hải Việt Nam, những giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của tổng công ty hàng hải Việt Nam.
Khóa luận tốt nghiệp: Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho các công ty kiểm toán Việt Nam
Dung lượng: 1 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 541
Lượt tải: 2
Khóa luận tốt nghiệp: Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho các công ty kiểm toán Việt Nam nhằm trình bày các quan điểm về năng lực cạnh tranh các yếu tố ảnh hưởng tới năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, thực trạng về năng lực cạnh tranh của các công ty kiểm toán Việt Nam, những đánh giá chung về năng lực cạnh tranh của các công ty này, đề xuất các giải pháp để nâng cao năng lực cạnh tranh cho các công ty kiểm toán Việt Nam.
Khóa luận tốt nghiệp: Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam trong điều kiện cạnh tranh quốc tế giai đoạn hậu gia nhập WTO
Dung lượng: 0.6 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 505
Lượt tải: 35
Khóa luận tốt nghiệp: Doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam trong điều kiện cạnh tranh quốc tế giai đoạn hậu gia nhập WTO nhằm trình bày về luận chung về doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam, cạnh tranh quốc tế giai đoạn hậu gia nhập Tổ chức thương mại thế giới WTO, đồng thời tìm hiểu các doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam trong điều kiện cạnh tranh quốc tế, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp Việt Nam trong điều kiện cạnh tranh quốc tế giai đoạn hậu gia nhập WTO.
Khóa luận tốt nghiệp: Áp dụng Marketing vào việc đẩy mạnh hệ thống siêu thị của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập
Dung lượng: 0.8 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 562
Lượt tải: 31
Khóa luận tốt nghiệp: Áp dụng Marketing vào việc đẩy mạnh hệ thống siêu thị của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập nhằm trình bày về luận về siêu thị Marketing trong bối cảnh hội nhập, tìm hiểu những cam kết của Việt Nam khi gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO trong lĩnh vực phân phối hàng hoá nói chung phân phối hàng hoá thông qua siêu thị nói riêng, đặc điểm của hệ thống siêu thị Việt Nam, tổng hợp, đánh giá, phân tích thực trạng áp dụng Marketing tại hệ thống siêu thị. Đưa ra một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động Marketing trong hệ thống siêu thị của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập.
Khóa luận tốt nghiệp: Thực trạng và giải pháp tăng cường quản lý nhà nước về hoạt động giao nhận hàng hoá xuất nhập khẩu ở Việt Nam
Dung lượng: 1.1 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 597
Lượt tải: 21
Khóa luận tốt nghiệp: Thực trạng giải pháp tăng cường quản nhà nước về hoạt động giao nhận hàng hoá xuất nhập khẩu Việt Nam nhằm khái quát về giao nhận hàng hoá xuất nhập khẩu quản hoạt động giao nhận hàng hoá xuất nhập khẩu, phân tích đánh giá thực trạng quản nhà nước đối với hoạt động giao nhận. Đề xuất một số giải pháp để tăng cường công tác quản nhà nước nhằm mục tiêu thúc đẩy sự phát triển của thị trường theo hướng ổn định hiện đại đồng thời đáp ứng yêu cầu của quá trình hội nhập quốc tế.
Khóa luận tốt nghiệp: Tìm hiểu văn hoá kinh doanh Mỹ để nâng cao khả năng thâm nhập thị trường này của doanh nghiệp Việt Nam
Dung lượng: 1.1 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 685
Lượt tải: 3
Khóa luận tốt nghiệp: Tìm hiểu văn hoá kinh doanh Mỹ để nâng cao khả năng thâm nhập thị trường này của doanh nghiệp Việt Nam nhằm trình bày tổng quan về thị trường Mỹ, trên sở đó nâng cao khả năng thâm nhập vào thị trường Mỹ cho doanh nghiệp Việt Nam thông qua tìm hiểu văn hoá kinh doanh thị trường này, đề xuất một số kiến nghị để nâng cao khả năng thâm nhập thị trường Mỹ của doanh nghiệp Việt Nam.
Khóa luận tốt nghiệp: Một số giải pháp phát triển hoạt động nhượng quyền thương mại tại Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế
Dung lượng: 1.3 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 623
Lượt tải: 45
Khóa luận tốt nghiệp: Một số giải pháp phát triển hoạt động nhượng quyền thương mại tại Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế nhằm tìm hiểu những nhân tố giúp hoạt động nhượng quyền thương mại thành công, kết hợp với thực tiễn triển khai nhượng quyền thương mại Việt Nam xu hướng phát triển của hình này, nêu ra một số giải pháp thúc đẩy nhượng quyền thương mại Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế hiện nay.
Khóa luận tốt nghiệp: Nâng cao năng lực đàm phán thương mại quốc tế của các doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh gia nhập tổ chức thương mại thế giới
Dung lượng: 0.6 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 560
Lượt tải: 4
Khóa luận tốt nghiệp: Nâng cao năng lực đàm phán thương mại quốc tế của các doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh gia nhập tổ chức thương mại thế giới nhằm trình bày về đàm phán thương mại quốc tế một số vấn đề luận chung, năng lực đàm phán thương mại quốc tế một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực đàm phán thương mại quốc tế của các doanh nghiệp khi gia nhập tổ chức thương mại thế giới.
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến