DANH MỤC THƯ VIỆN SỐ

Hoạt động gần đây

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
minhthinh.89@gmail.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
vietpark94@gmail.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
minhthinh.89@gmail.com

vừa xem tài liệu

báo cáo thực tập tốt nghiệp: phân tích quy t...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
minhthinh.89@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

báo cáo thực tập tốt nghiệp: phân tích quy t...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
tranhokhoi@gmail.com

vừa xem tài liệu

mẫu biên bản xác nhận tình hình sửa chữa

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
tranhokhoi@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

mẫu biên bản xác nhận tình hình sửa chữa

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
uttung@hotmail.com

vừa xem tài liệu

beginning python: using python 2.6 and python...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
uttung@hotmail.com

vừa tải thành công tài liệu

beginning python: using python 2.6 and python...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
uttung@hotmail.com

vừa xem tài liệu

the python standard library by example

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
uttung@hotmail.com

vừa tải thành công tài liệu

the python standard library by example

Thành viên mới

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
vietpark94@gmail.co
20/6/2019 23:39:13
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
minhthinh.89@gmail.
20/6/2019 23:39:09
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
khoinhutthong@gmail
20/6/2019 23:38:49
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
nguyenkhachathu96@g
20/6/2019 23:37:12
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
tranhokhoi@gmail.co
20/6/2019 23:34:17
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
tiensilenhuphong@gm
20/6/2019 22:31:15
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
xxjjjwww11@gmial.co
20/6/2019 21:20:53
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
ntqnhu0901@gmial.co
20/6/2019 21:20:22
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
thuyy3011bnvn@gmail
20/6/2019 20:58:05
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
nguyenthuyy3011bnvn
20/6/2019 20:57:33

Kinh tế - Thương mại

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Chuyên ngành Kinh tế - Thương mại luôn là lĩnh vực thu hút nhiều nguồn nhân lực chất lượng cao, nhằm phục vụ cho nhu cầu học tập và nghiên cứu của đông đảo sinh viên, nghiên cứu sinh tại đây đã tuyển tập kho tài liệu phong phú, đa dạng cung cấp những kiến thức cơ bản về kinh tế thương mại, nắm được tình hình kinh tế thương mại ở nước ta, chính sách kinh tế thương mại, Phân tích kinh tế, quản lý các dự án kinh tế...dành cho bạn tìm hiểu và học tập về Kinh tế - Thương mại một cách hiệu quả nhất. Bổ sung thêm nhiều mẫu báo cáo, luận văn chất lượng được chọn lọc và cập nhật thường xuyên về lĩnh vực Kinh tế - Thương mại sẽ giúp các bạn có thêm nhiều kênh tham khảo học tập.
Kết quả 51-60 trong khoảng 7,372
Khóa luận tốt nghiệp: Chiến lược xuất khẩu rau quả của Việt Nam - thực trạng và giải pháp
Dung lượng: 1.2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 579
Lượt tải: 44
Khóa luận tốt nghiệp: Chiến lược xuất khẩu rau quả của Việt Nam - thực trạng giải pháp nhằm khái quát hoá về mặt luận, phân tích, đánh gía thực trạng của các doanh nghiệp trong ngành rau quả Việt Nam trong việc hiểu vận dụng sở thuyết cũng như kinh nghiệm về chiến lược xuất khẩu, đưa ra những định hướng, giải pháp kiến nghị nâng cao hiệu quả chiến lược xuất khẩu rau quả Việt Nam trong thời gian tới.
Khóa luận tốt nghiệp: Phát triển du lịch quốc tế tại Thái Lan và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam
Dung lượng: 0.9 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 651
Lượt tải: 9
Khóa luận tốt nghiệp: Phát triển du lịch quốc tế tại Thái Lan bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam nhằm nghiên cứu thực trạng thu hút khách du lịch quốc tế tại Thái Lan. Đánh giá những đường lối biện pháp Thái Lan đã áp dụng để phát triển du lịch quốc tế, từ đó rút ra bài học từ thực trạng phát triển du lịch quốc tế của Thái Lan. Đề xuất những phương hướng để phát triển du lịch quốc tế tại Việt Nam trong thời gian tới.
Khóa luận tốt nghiệp: Mua lại và sáp nhập (M&A) - Thực trạng và xu hướng phát triển tại Việt Nam
Dung lượng: 0.9 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 1341
Lượt tải: 35
Khóa luận tốt nghiệp: Mua lại sáp nhập (M&A) - Thực trạng xu hướng phát triển tại Việt Nam để hiểu hơn về giao dịch mua lại, sáp nhập quy định trong hệ thống văn bản pháp luật cũng như trong thực tiển, đưa ra các nhận định về thực trạng các hoạt động giao dịch mua bán, sáp nhập doanh nghiệp tại Việt Nam hiện nay dựa trên sự phân tích, đánh giá trong mối tương quan với các thị trường M&A khác trên thế giới. Đề xuất giải pháp giúp phát triển giao dịch M&A tại Việt Nam sao cho hiệu quả cả về mặt lợi ích kinh tế lẫn lợi ích hội.
Khóa luận tốt nghiệp: Năng lực cạnh tranh của một số ngành dịch vụ Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế trong lĩnh vực thương mại dịch vụ
Dung lượng: 1.5 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 536
Lượt tải: 14
Khóa luận tốt nghiệp: Năng lực cạnh tranh của một số ngành dịch vụ Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế khu vực quốc tế trong lĩnh vực thương mại dịch vụ nhằm làm sở luận liên quan đến lĩnh vực thương mại dịch vụ, dịch vụ bảo hiểm, dịch vụ vận tải biển, vấn đề hội nhập kinh tế khu vực thế giới, năng lực cạnh tranh của ngành nói chung doanh nghiệp nói riêng, đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh của hai ngành dịch vụ bảo hiểm vận tải trong bối cảnh hội nhập kinh tế khu vực thế giới.
Khóa luận tốt nghiệp: Hệ thống phân phối trên thị trường Nhật Bản và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
Dung lượng: 1.2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 579
Lượt tải: 27
Khóa luận tốt nghiệp: Hệ thống phân phối trên thị trường Nhật Bản bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trình bày hệ thống lại một số vấn đề luận về hệ thống phân phối hàng hóa, từ đó làm những đặc trưng của hệ thống phân phối trên thị trường Nhật Bản, rút ra những ưu nhược điểm những thay đổi theo hướng tích cực trong thời gian gần đây, những bài học kinh nghiệm để phát triển hệ thống phân phối hàng háo của Việt Nam theo hướng hiện đại hoá, phù hợp với thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế như hiện nay.
Khóa luận tốt nghiệp: Tái bảo hiểm và áp dụng tại Việt Nam
Dung lượng: 1.2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 433
Lượt tải: 18
Khóa luận tốt nghiệp: Tái bảo hiểm áp dụng tại Việt Nam nhằm trình bày về tổng quan tái bảo hiểm, giới thiệu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam, những hội thách thức vói thị trường tái bảo hiểm phi nhân thọ trong thời hội nhập.
Khóa luận tốt nghiệp: Hoàn thiện hành lang pháp lý cho hoạt động ngân hàng ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập
Dung lượng: 1.3 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 402
Lượt tải: 7
Khóa luận tốt nghiệp: Hoàn thiện hành lang pháp cho hoạt động ngân hàng Việt Nam trong bối cảnh hội nhập nhằm trình bày những vấn đề luận về hoạt động ngân hàng pháp luật điều chỉnh các hoạt động ngân hàng, thực trạng pháp luật điều chỉnh hoạt động ngân hàng Việt Nam, đưa ra định hướng giải pháp đối với thực trạng này Việt Nam trong bối cảnh hội nhập.
Khóa luận tốt nghiệp: Tình hình biến động giá xăng dầu trên thị trường Việt Nam trong quá thời gian qua - nguyên nhân và giải pháp
Dung lượng: 1.1 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 441
Lượt tải: 17
Khóa luận tốt nghiệp: Tình hình biến động giá xăng dầu trên thị trường Việt Nam trong quá thời gian qua - nguyên nhân giải pháp nhằm trình bày vai trò đặc điểm của mặt hàng xăng dầu thị trường ăng dầu Việt Nam, từ đó đi xâu nghiên cứu tình hình giá cả xăng dầu trên thị trường nội địa giai đoạn 2003 - 2007, phân tích những ảnh hưởng của đến đời sống kinh tế hội trong nước chỉ ra những nguyên nhân bản dẫn đến tình trạng giá cả tăng giảm thất thường. Giải pháp tối ưu nhất nahừm bình ổn giá xăng dầu trong nước trong thời gian tới.
Khóa luận tốt nghiệp: Nghiên cứu chính sách phân phối của công ty Unilever Việt Nam - Bài học kinh nghiệm cho các doanh nghiệp Việt Nam
Dung lượng: 0.7 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 1550
Lượt tải: 25
Khóa luận tốt nghiệp: Nghiên cứu chính sách phân phối của công ty Unilever Việt Nam - Bài học kinh nghiệm cho các doanh nghiệp Việt Nam nhằm vận dụng các thuyết marketing về phân phối để phân tích chính sách phân phối của công ty Unilever Việt Nam, từ đó rút ra những bài học cho các doanh nghiệp Việt Nam khi xây dựng chính sách phân phối đề xuất mộ số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động phân phối của công ty để phù hợp với những thay đổi của thị trường.
Khóa luận tốt nghiệp: Niêm yết chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam - thực trạng và giải pháp
Dung lượng: 1.2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 632
Lượt tải: 20
Khóa luận tốt nghiệp: Niêm yết chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam - thực trạng giải pháp nêu những vấn đề bản về thị trường chứng khoán niêm yết chứng khoán, nêu ra thực trạng niêm yết chứng khoán tại thị trường chứng khoán Việt Nam, từ đó đưa ra định hướng giải pháp phát triển hoạt động niêm yết chứng khoán Việt Nam.
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến