DANH MỤC THƯ VIỆN SỐ

Hoạt động gần đây

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
minhthinh.89@gmail.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
vietpark94@gmail.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
minhthinh.89@gmail.com

vừa xem tài liệu

báo cáo thực tập tốt nghiệp: phân tích quy t...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
minhthinh.89@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

báo cáo thực tập tốt nghiệp: phân tích quy t...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
tranhokhoi@gmail.com

vừa xem tài liệu

mẫu biên bản xác nhận tình hình sửa chữa

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
tranhokhoi@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

mẫu biên bản xác nhận tình hình sửa chữa

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
uttung@hotmail.com

vừa xem tài liệu

beginning python: using python 2.6 and python...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
uttung@hotmail.com

vừa tải thành công tài liệu

beginning python: using python 2.6 and python...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
uttung@hotmail.com

vừa xem tài liệu

the python standard library by example

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
uttung@hotmail.com

vừa tải thành công tài liệu

the python standard library by example

Thành viên mới

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
vietpark94@gmail.co
20/6/2019 23:39:13
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
minhthinh.89@gmail.
20/6/2019 23:39:09
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
khoinhutthong@gmail
20/6/2019 23:38:49
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
nguyenkhachathu96@g
20/6/2019 23:37:12
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
tranhokhoi@gmail.co
20/6/2019 23:34:17
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
tiensilenhuphong@gm
20/6/2019 22:31:15
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
xxjjjwww11@gmial.co
20/6/2019 21:20:53
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
ntqnhu0901@gmial.co
20/6/2019 21:20:22
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
thuyy3011bnvn@gmail
20/6/2019 20:58:05
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
nguyenthuyy3011bnvn
20/6/2019 20:57:33

Kinh tế - Thương mại

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Chuyên ngành Kinh tế - Thương mại luôn là lĩnh vực thu hút nhiều nguồn nhân lực chất lượng cao, nhằm phục vụ cho nhu cầu học tập và nghiên cứu của đông đảo sinh viên, nghiên cứu sinh tại đây đã tuyển tập kho tài liệu phong phú, đa dạng cung cấp những kiến thức cơ bản về kinh tế thương mại, nắm được tình hình kinh tế thương mại ở nước ta, chính sách kinh tế thương mại, Phân tích kinh tế, quản lý các dự án kinh tế...dành cho bạn tìm hiểu và học tập về Kinh tế - Thương mại một cách hiệu quả nhất. Bổ sung thêm nhiều mẫu báo cáo, luận văn chất lượng được chọn lọc và cập nhật thường xuyên về lĩnh vực Kinh tế - Thương mại sẽ giúp các bạn có thêm nhiều kênh tham khảo học tập.
Kết quả 61-70 trong khoảng 7,372
Khóa luận tốt nghiệp: Cam kết về dịch vụ bảo hiểm trong WTO của Việt Nam và giải pháp thực hiện
Dung lượng: 1.1 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 486
Lượt tải: 31
Khóa luận tốt nghiệp: Cam kết về dịch vụ bảo hiểm trong WTO của Việt Nam giải pháp thực hiện nhằm phân tích cụ thể những cam kết về dịch vụ bảo hiểm trong WTO, liên hệ thực trạng các quy định của Việt Nam hiện nay, đánh giá những tác động của các cam kết đối vơi sự phát triển của ngành bảo hiểm Việt Nam từ đó đưa ra một số giải pháp thực hiện cam kết đồng thời cũng các giải pháp phát triển thị trường bảo hiểm nhằm đáp ứng những quy định về dịch vụ bảo hiểm trong WTO.
Khóa luận tốt nghiệp: Hoạt động nhượng quyền kinh doanh trong quá trình thâm nhập quốc tế của các doanh nghiệp Việt Nam
Dung lượng: 0.9 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 436
Lượt tải: 46
Khóa luận tốt nghiệp: Hoạt động nhượng quyền kinh doanh trong quá trình thâm nhập quốc tế của các doanh nghiệp Việt Nam nhằm tìm hiểu thực tiễn hoạt động nhượng quyền kinh doanh các doanh nghiệp Việt Nam trong thời gian qua, đề xuất một số giải pháp về việc áp dụng nhượng quyền kinh doanh cho các doanh nghiệp Việt Nam nhằm tìm ra một hướng đi hiệu quả trong xu thế toàn cầu hóa hiện nay.
Khóa luận tốt nghiệp: Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài của Singapore và một số bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
Dung lượng: 1.2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 544
Lượt tải: 45
Khóa luận tốt nghiệp: Thu hút đầu trực tiếp nước ngoài của Singapore một số bài học kinh nghiệm cho Việt Nam nhằm nghiên cứu tình hình thu hút FDI của Singapore nhằm rút ra một số bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trong việc tăng cường thu hút đầu nước ngoài để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nghiên cứu chính sách thực trạng thu hút đầu nước ngoài của Singapore trong thời gian qua, khái quát tình hình thu hút FDI của Việt Nam rút ra một số bài học, đề xuất một số giải pháp tăng cường thu hút FDI vào Việt Nam.
Khóa luận tốt nghiệp: Giải pháp phát triển hệ thống bán lẻ hiện đại tại Việt Nam
Dung lượng: 0.8 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 473
Lượt tải: 18
Khóa luận tốt nghiệp: Giải pháp phát triển hệ thống bán lẻ hiện đại tại Việt Nam nhằm đánh giá thực trạng, tình hình phát triển, chỉ ra các thành tựu mặt hạn chế của hình bán lẻ hiện đại tại Việt Nam dự báo triển vọng trong tương lai, xây dựng các giải pháp phát triển hệ thống bán lẻ hiện đại tại Việt Nam, hỗ trợ hợp cho các doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ.
Khóa luận tốt nghiệp: Các giải pháp phát triển hoạt động xuất khẩu hàng dệt may của công ty sản xuất xuất nhập khẩu tổng hợp Haproximex
Dung lượng: 1.1 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 525
Lượt tải: 20
Khóa luận tốt nghiệp: Các giải pháp phát triển hoạt động xuất khẩu hàng dệt may của công ty sản xuất xuất nhập khẩu tổng hợp Haproximex nhằm phân tich chung tình hình dệt may thế giới trong xu thế tự do hóa thương mại hoạt động xuất khẩu của Haprosimex trong thời gian qua, từ đó thấy được những hạn chế nguyên nhân để đưa ra một số ý kiến giải pháp phát triển hoạt động xuất khẩu dệt may của công ty trong thời gian tới.
Khóa luận tốt nghiệp: Giải pháp phát triển nhượng quyền thương mại trong lĩnh vực thực phẩm tại Việt Nam
Dung lượng: 1.1 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 569
Lượt tải: 20
Khóa luận tốt nghiệp: Giải pháp phát triển nhượng quyền thương mại trong lĩnh vực thực phẩm tại Việt Nam nhằm xây dựng hệ thống sở luận chung về nhượng quyền thương mại phát triển nhượng quyền thương mại trong lĩnh vực thực phẩm, đánh giá thực trạng nhượng quyền thương mại trong lĩnh vực thực phẩm tại Việt Nam, đánh giá tiềm năng phát triển nhượng quyền thương mại trong lĩnh vực thực phẩm Việt Nam từ đó đề xuất hệ thống giải pháp phát triển .
Khóa luận tốt nghiệp: Giải pháp phát triển ngành công nghiệp phụ trợ dệt may Việt Nam
Dung lượng: 1 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 503
Lượt tải: 34
Khóa luận tốt nghiệp: Giải pháp phát triển ngành công nghiệp phụ trợ dệt may Việt Nam nhằm phân tích, tổng hợp, đánh giá thực trạng của ngành dệt may ngành công nghiệp phụ trợ dệt may Việt Nam, đưa ra các giải pháp phát triển ngành công nghiệp phụ trợ dệt may Việt Nam đối với các chủ thể nhất định: Nhà nước, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp phụ trợ dệt may, các ngành công nghiệp phụ trợ dệt may cụ thể: ngành bông, ngành tằm...
Khóa luận tốt nghiệp: Tái bảo hiểm tài sản ở Bảo Việt thực trạng và giải pháp
Dung lượng: 0.6 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 652
Lượt tải: 20
Khóa luận tốt nghiệp: T ái bảo hiểm tài sản Bảo Việt thực trạng giải pháp nhằm trình bày về những vấn đề luận hoạt động tái bảo hiểm tài sản của Bảo Việt từ đó đưa ra những vấn đề phương hướng phát triển hoạt động tái bảo hiểm tài sản Bảo Việt.
Khóa luận tốt nghiệp: Ảnh hưởng của văn hóa kinh doanh Australia đến năng lực cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam
Dung lượng: 1.2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 466
Lượt tải: 28
Khóa luận tốt nghiệp: Ảnh hưởng của văn hóa kinh doanh Australia đến năng lực cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam nhằm trình bày về luận về văn hóa kinh doanh năng lực cạnh tranh cùng tác động của văn hóa kinh doanh đến năng lực cạnh tranh của hàng hóa đưa ra cái nhìn toàn cảnh về thị trường Australia, sau đó đánh giá năng lực cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam trên thị trường này, đưa ra những giải pháp văn hóa nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam trên thị trường Australia.
Khóa luận tốt nghiệp: Một số giải pháp phát triển dịch vụ hàng không của tổng công ty hàng không Việt Nam đến năm 2015
Dung lượng: 1 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 588
Lượt tải: 3
Khóa luận tốt nghiệp: Một số giải pháp phát triển dịch vụ hàng không của tổng công ty hàng không Việt Nam đến năm 2015 nhằm làm một số vấn đề luận về vận tải hàng không vai trò của vận tải hàng không, phân tích thực trạng hoạt động dịch vụ vận tải hàng không tại tổng công ty hàng không Việt Nam, đề xuất các giải pháp phát triển dịch vụ vận tải hàng không cho tổng công ty này.
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến