DANH MỤC THƯ VIỆN SỐ

Hoạt động gần đây

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
kieuchigdtxcattien@gmail.com

vừa xem tài liệu

từ ngữ về con người và chiến tranh trong nhật...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
kieuchigdtxcattien@gmail.com

vừa xem tài liệu

tài liệu đào tạo nghề kỹ thuật trồng nấm sò, ...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
kieuchigdtxcattien@gmail.com

vừa xem tài liệu

tài liệu đào tạo nghề kỹ thuật trồng và chăm ...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
kieuchigdtxcattien@gmail.com

vừa xem tài liệu

tài liệu đào tạo nghề phòng trừ bệnh cho cây ...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
kieuchigdtxcattien@gmail.com

vừa xem tài liệu

tài liệu đào tạo nghề kỹ thuật trồng, chăm só...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
tb98.peace@gmail.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
tb98.peace@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

tiểu luận: “tư tưởng hồ chí minh về tự học và...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
thanhthanhqn97@gmail.com

vừa xem tài liệu

luận văn: thực trạng rủi ro trong thanh toán ...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
thanhthanhqn97@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

luận văn: thực trạng rủi ro trong thanh toán ...

Thành viên mới

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
tb98.peace@gmail.co
20/6/2019 17:25:56
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
55dennhucho1@gmail.
20/6/2019 14:43:13
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
55dennhucho@gmail.c
20/6/2019 14:42:55
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
kieuchigdtxcattien@
20/6/2019 14:12:09
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
dinhthai2392@gmail.
20/6/2019 12:59:56
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
thanhnhanq007@gmail
20/6/2019 10:46:55
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
nguyenthanhtam2510@
20/6/2019 10:33:21
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
ngoducthuanbxd@gmai
20/6/2019 10:25:46
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
thuyhuongleduong@gm
20/6/2019 09:56:24
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
lchituong41@gmail.c
20/6/2019 09:49:58

Nông - Lâm - Ngư

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Tổng hợp nhiều Luận văn báo cáo Nông Lâm Ngư chọn lọc và hay nhất của sinh viên, nghiên cứu sinh, giảng viên...Các đề tài nghiên cứu ứng dụng vào sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và ngư nghiệp. Với kho Luận văn báo cáo Nông Lâm Ngư này sẽ giúp bạn có nguồn tài nguyên phong phú nghiên cứu và học tập về giống cây trồng, vật nuôi, cải tiến các kỹ thuật trong nuôi trồng, chăm sóc Nông Lâm Ngư, các thông tin nghiên cứu về việc quản lý các vấn đề trồng trọt, thông tin về cây giống, đất trồng, phân bón. Đối với sinh viên chuyên ngành Nông Lâm Ngư đây sẽ là thư viện khóa luận chất lượng để các bạn học tập, tham khảo có định hướng về nghề nghiệp tương lai.
Kết quả 81-90 trong khoảng 1,160
Bài thuyết trình Địa lý chăn nuôi
Dung lượng: 5.2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 655
Lượt tải: 8
Bài thuyết trình địa chăn nuôi gồm 3 phần trong đó phần 1 giới thiệu về vai trò, đặc điểm của ngành chăn nuôi, phần 2 đề cập đến các ngành chăn nuôi, phần cuối trình bày các vấn đề liên quan đến ngành nuôi trồng thủy sản. Chăn nuôi một ngành quan trọng của nông nghiệp hiện đại, nuôi lớn vật nuôi để sản xuất những sản phẩm như: thực phẩm, lông, sức lao động. Sản phẩm từ chăn nuôi nhằm cung cấp lợi nhuận phục vụ cho đời sống sinh hoạt của con người. Với những kiến thức được trình bày sinh động, bài thuyết trình sẽ cung cấp cho người đọc những kiến thức bổ ích về ngành chăn nuôi.
Luận văn tốt nghiệp: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp tại xã Hồng Lộc - huyện Lộc Hà - tỉnh Hà Tĩnh
Dung lượng: 0.6 MB
Kiểu file: doc
Lượt xem: 639
Lượt tải: 1
Luận văn tốt nghiệp: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp tại Hồng Lộc - huyện Lộc - tỉnh Tĩnh, hệ thống hóa sở luận của vấn đề sử dụng đất sản xuất nông nghiệp, đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp tại Hồng Lộc huyện Lộc tỉnh Tĩnh, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp tại địa bàn nghiên cứu.
Khóa luận: Kỹ thuật trồng và sau thu hoạch nấm Linh chi
Dung lượng: 1.6 MB
Kiểu file: doc
Lượt xem: 943
Lượt tải: 45
Khóa luận: Kỹ thuật trồng sau thu hoạch nấm linh chi tìm hiểu thêm về quy trình trồng nấm từ lúc bắt đầu nuôi trồng cho đến lúc thu hoạch, sự đa dạng của các sản phẩm làm từ nấm Linh chi quy trình sau thu hoạch nấm Linh chi.
Luận văn tốt nghiệp: Phân tích hiệu quả sản xuất cây cam sành trên đất ruộng ở huyện Trà Ôn tỉnh Vĩnh Long
Dung lượng: 1.7 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 836
Lượt tải: 16
Luận văn tốt nghiệp: Phân tích hiệu quả sản xuất cây cam sành trên đất ruộng huyện Trà Ôn tỉnh Vĩnh Long phân tích hiệu quả sản xuất cây cam sành trên đất ruộng huyện Trà Ôn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2001-2011, phân tích thực trạng, hiệu quả sản xuất của hình sản xuất cam sành trên đất ruộng, phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất của hình, một số nhận định quan trọng rút ra từ kết quả nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất.
Bài thuyết trình Kỹ thuật sản xuất giống cá sấu - ĐH Nha Trang
Dung lượng: 0.9 MB
Kiểu file: pptx
Lượt xem: 534
Lượt tải: 37
Bài thuyết trình Kỹ thuật sản xuất giống sấu trình bày các nội dung: tuyển chọn nuôi vỗ sấu bố mẹ, cho sấu đẻ ấp trứng, kỹ thuật ương giống.
Dự thảo: Đề án Tổ chức lại khai thác hải sản
Dung lượng: 0.5 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 391
Lượt tải: 26
Dự thảo: Đề án Tổ chức lại khai thác hải sản trình bày 4 phần chính. Phần I: Căn cứ để xây dựng đề án tổ chức lại khai thác hải sản, phần II: Quan điểm mục tiêu của đề án, phần III: Nhiệm vụ các dự án ưu tiên, phần IV: Các giải pháp tổ chức thực hiện đề án.
Đề tài: Phân tích hiệu quả kinh tế của mô hình trồng nhãn Edor tỉnh Đồng Tháp năm 2012
Dung lượng: 2 MB
Kiểu file: ppt
Lượt xem: 500
Lượt tải: 5
Mục tiêu của đề tài "Phân tích hiệu quả kinh tế của hình trồng nhãn Edor tỉnh Đồng Tháp năm 2012" nhằm hiểu hơn về hiệu quản kinh tế đem lại từ hình, qua đó đề xuất các giải pháp để mở rộng hình, cải thiện đời sống của nông hộ trồng nhãn.
Báo cáo: Phân tích chuỗi giá trị cam sành huyện Cầu kè tỉnh Trà Vinh
Dung lượng: 1.2 MB
Kiểu file: ppt
Lượt xem: 1003
Lượt tải: 18
Báo cáo với đề tài "Phân tích chuỗi giá trị cam sành huyện Cầu tỉnh Trà Vinh" dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành nông nghiệp tham khảo để tìm hiểu về quá trình sản xuất tiêu thụ cũng như giá trị của cam sành huyện Cầu tỉnh Trà Vinh.
Luận văn: Nghiên cứu kỹ thuật trồng nấm linh chi đỏ (Ganoderma Lucidum) trên mạt cưa cao su
Dung lượng: 1.4 MB
Kiểu file: doc
Lượt xem: 1046
Lượt tải: 7
Mục tiêu của đề tài nhằm nghiên cứu kỹ thuật trồng nấm linh chi đỏ (Ganoderma Lucidum) trên mạt cưa cao su, khảo sát tốc độ phát triển lan của nấm linh chi, so sánh tốc độ lan của nấm linh chi giống trên hạt lúa trên thân khoai .
Đề tài nghiên cứu: Hiệu quả của nghề trồng lúa nếp trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp ở huyện Phú Tân, tỉnh An Giang
Dung lượng: 0.7 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 566
Lượt tải: 11
Đề tài nghiên cứu: Hiệu quả của nghề trồng lúa nếp trong chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp huyện Phú Tân, tỉnh An Giang sẽ đi vào tìm hiểu, phân tích vai trò, sự cần thiết của sản xuất lương thực trong chuyển dịch cấu kinh tế cũng như những chủ trương của Đảng Nhà nước về vấn đề này. Từ đó đưa ra đánh giá về nghề trồng lúa nếp hiệu quả của trong phạm vi không gian, thời gian đề tài nghiên cứu.
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến