DANH MỤC THƯ VIỆN SỐ

Hoạt động gần đây

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
lchituong41@gmail.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
lchituong41@gmail.com

vừa xem tài liệu

bộ tài chính -------số: 279/qđ-btccộng hòa xã...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
lchituong41@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

bộ tài chính -------số: 279/qđ-btccộng hòa xã...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
thuyhuongleduong@gmail.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
ngoducthuanbxd@gmail.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
nguyenthanhtam2510@gmail.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
nguyenthanhtam2510@gmail.com

vừa xem tài liệu

khai triển hình gò

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
nguyenthanhtam2510@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

khai triển hình gò

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
nguyenthanhtam2510@gmail.com

vừa xem tài liệu

chương 2. khai triển hình gò

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
thanhnhanq007@gmail.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Thành viên mới

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
thanhnhanq007@gmail
20/6/2019 10:46:55
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
nguyenthanhtam2510@
20/6/2019 10:33:21
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
ngoducthuanbxd@gmai
20/6/2019 10:25:46
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
thuyhuongleduong@gm
20/6/2019 09:56:24
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
lchituong41@gmail.c
20/6/2019 09:49:58
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
vinhdcgl@gmail.com
20/6/2019 09:12:04
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
hong198380@yahoo.co
20/6/2019 08:34:40
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
tonlongtruong408@gm
20/6/2019 07:51:38
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
daohuyenqv1@gmail.c
20/6/2019 07:46:51
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
buichinh.ydh@gmail.
20/6/2019 00:24:41

Tài Chính - Ngân Hàng

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Tài chính - Ngân hàng là một ngành khá rộng, liên quan đến tất cả các dịch vụ giao dịch, luân chuyển tiền tệ. Vì vậy có rất nhiều các lĩnh vực chuyên ngành hẹp tùy thuộc vào mục tiêu đào tạo của từng trường. Ngành Tài chính - Ngân hàng chia thành nhiều lĩnh vực khác nhau: Chuyên ngành Tài chính, chuyên ngành Ngân hàng, chuyên ngành Phân tích tài chính, Kinh tế học tài chính...Sinh viên ra trường có thể làm việc tại các ngân hàng, Bộ Tài chính. Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập và nghiên cứu về Tài chính - Ngân hàng ngày càng cao, Khoaluan.vn đã tổng hợp nguồn tài liệu, sách, ebook, giáo trình dành cho ngành Tài chính - Ngân hàng chất lượng nhất, giúp bạn có kho tài liệu chất lượng tham khảo học tập tốt.
Kết quả 11-20 trong khoảng 28,197
Bài giảng TCDN: Chương 16 Quyết định cấu trúc vốn trong thực tiễn
Dung lượng: 0.1 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 1600
Lượt tải: 22
Chương 16 Quyết định cấu trúc vốn trong thực tiễn thuộc bài giảng tài chính doanh nghiệp, trong chương này người học lần lượt đi vào tìm hiểu các nội dung kiến thức sau: Các quyết định cấu trúc vốn tối đa hóa tài sản cổ đông, thực hành quản trị cấu trúc vốn.
Bài giảng TCDN: Chương 15 Một doanh nghiệp nên vay bao nhiêu?
Dung lượng: 0.1 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 1649
Lượt tải: 15
Chương 15 Một doanh nghiệp nên vay bao nhiêu? thuộc bài giảng tài chính doanh nghiệp, trong chương này người học lần lượt đi vào tìm hiểu các nội dung kiến thức sau: Thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập nhân thuế thu nhập doanh nghiệp, chi phí kiệt quệ tài chính, trật tự phân hạng của các lựa chọn tài trợ.
Bài giảng TCDN: Chương 14 Chính sách nợ
Dung lượng: 0.1 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 918
Lượt tải: 20
Chương 14 Chính sách nợ tác động như thế nào đến giá trị doanh nghiệp thuộc bài giảng tài chính doanh nghiệp, trong chương này người học lần lượt đi vào tìm hiểu các nội dung kiến thức sau: Tác động của đòn bẩy trong một nền kinh tế cạnh tranh không thuế, quan điểm truyền thống.
Bài giảng TCDN: Chương 13 Chính sách cổ tức
Dung lượng: 0.2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 1239
Lượt tải: 19
Chương 13 Chính sách cổ tức thuộc bài giảng tài chính doanh nghiệp, trong chương này người học lần lượt đi vào tìm hiểu các nội dung kiến thức sau: Các yếu tố quyết định chính sách cổ tức, các chính sách cổ tức trong thực tiễn, cổ tức được chi trả như thế nào, cổ tức cổ phần chia nhỏ cổ tức, mua lại cổ phần tương tự như các quyết định cổ tức.
Bài giảng TCDN: Chương 12 Chi phí sử dụng vốn
Dung lượng: 0.2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 994
Lượt tải: 44
Chương 12 Chi phí sử dụng vốn thuộc bài giảng tài chính doanh nghiệp, trong chương này người học lần lượt đi vào tìm hiểu các nội dung kiến thức sau: Tổng quan về chi phí sử dụng vốn, chi phí nợ vay dài hạn, chi phí sử dụng vốn cổ phiếu ưu đãi, chi phí sử dụng vốn cổ phần thưởng, chi phí sử dụng vốn bình quân, chi phí sử dụng vốn biên tế quyết định đầu .
Bài giảng TCDN: Chương 8 Kế hoạch tài chính
Dung lượng: 0.2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 760
Lượt tải: 40
Chương 8 Kế hoạch tài chính thuộc bài giảng tài chính doanh nghiệp, trong chương này người học lần lượt đi vào tìm hiểu các nội dung kiến thức sau: Kế hoạch tài chính ?, ba yêu cầu để việc lập kế hoạch hiệu quả, các hình kế hoạch tài chính, tài trợ từ bên ngoài tăng trưởng.
Bài giảng TCDN: Chương 7 Tác động đòn bẩy lên rủi ro và tỷ suất sinh lợi
Dung lượng: 0.2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 1021
Lượt tải: 2
Chương 7 Tác động đòn bẩy lên rủi ro tỷ suất sinh lợi thuộc bài giảng tài chính doanh nghiệp, trong chương này người học lần lượt đi vào tìm hiểu các nội dung kiến thức sau: Một số khái niệm, rui ro kinh doanh rủi ro tài chính, phân tích hòa vốn, đòn bẩy kinh doanh đòn bẩy tài chính.
Bài giảng TCDN: Chương 6 Phân tích tài chính
Dung lượng: 0.1 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 925
Lượt tải: 24
Chương 6 Phân tích tài chính thuộc bài giảng tài chính doanh nghiệp, trong chương này người học lần lượt đi vào tìm hiểu các nội dung kiến thức sau: Tỷ số thanh toán, tỷ số hoạt động, tỷ số đòn bẩy tài chính, tỷ số sinh lợi, tỷ số giá trị thị trường, phương pháp đánh giá các tỷ số tài chính, một số vấn đề gặp phải khi phân tích báo cáo tài chính.
Bài giảng TCDN: Chương 5 Rủi ro và tỷ suất sinh lợi
Dung lượng: 0.3 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 1144
Lượt tải: 11
Chương 5 Rủi ro tỷ suất sinh lợi thuộc bài giảng tài chính doanh nghiệp, trong chương này người học lần lượt đi vào tìm hiểu các nội dung kiến thức sau: Harry Markowitz sự ra đời của thuyết danh mục, cân bằng thị trường, mối quan hệ giữa rủi ro tỷ suất sinh lợi (CAPM), thuyết định giá kinh doanh chênh lệch.
Bài giảng TCDN: Chương 4 Rủi ro
Dung lượng: 0.2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 1220
Lượt tải: 41
Chương 4 Rủi ro thuộc bài giảng tài chính doanh nghiệp, trong chương này người học lần lượt đi vào tìm hiểu các nội dung kiến thức sau: Định nghĩa rủi ro tỷ suất sinh lợi, các phương pháp đo lường rủi ro, giới thiệu hệ số beta, cách tính toán rủi ro danh mục, phân tích các chứng khoán riêng lẻ tác động thế nào đến rủi ro danh mục.
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến