DANH MỤC THƯ VIỆN SỐ

Hoạt động gần đây

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
lchituong41@gmail.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
lchituong41@gmail.com

vừa xem tài liệu

bộ tài chính -------số: 279/qđ-btccộng hòa xã...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
lchituong41@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

bộ tài chính -------số: 279/qđ-btccộng hòa xã...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
thuyhuongleduong@gmail.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
ngoducthuanbxd@gmail.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
nguyenthanhtam2510@gmail.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
nguyenthanhtam2510@gmail.com

vừa xem tài liệu

khai triển hình gò

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
nguyenthanhtam2510@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

khai triển hình gò

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
nguyenthanhtam2510@gmail.com

vừa xem tài liệu

chương 2. khai triển hình gò

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
thanhnhanq007@gmail.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Thành viên mới

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
thanhnhanq007@gmail
20/6/2019 10:46:55
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
nguyenthanhtam2510@
20/6/2019 10:33:21
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
ngoducthuanbxd@gmai
20/6/2019 10:25:46
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
thuyhuongleduong@gm
20/6/2019 09:56:24
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
lchituong41@gmail.c
20/6/2019 09:49:58
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
vinhdcgl@gmail.com
20/6/2019 09:12:04
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
hong198380@yahoo.co
20/6/2019 08:34:40
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
tonlongtruong408@gm
20/6/2019 07:51:38
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
daohuyenqv1@gmail.c
20/6/2019 07:46:51
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
buichinh.ydh@gmail.
20/6/2019 00:24:41

Tài Chính - Ngân Hàng

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Tài chính - Ngân hàng là một ngành khá rộng, liên quan đến tất cả các dịch vụ giao dịch, luân chuyển tiền tệ. Vì vậy có rất nhiều các lĩnh vực chuyên ngành hẹp tùy thuộc vào mục tiêu đào tạo của từng trường. Ngành Tài chính - Ngân hàng chia thành nhiều lĩnh vực khác nhau: Chuyên ngành Tài chính, chuyên ngành Ngân hàng, chuyên ngành Phân tích tài chính, Kinh tế học tài chính...Sinh viên ra trường có thể làm việc tại các ngân hàng, Bộ Tài chính. Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập và nghiên cứu về Tài chính - Ngân hàng ngày càng cao, Khoaluan.vn đã tổng hợp nguồn tài liệu, sách, ebook, giáo trình dành cho ngành Tài chính - Ngân hàng chất lượng nhất, giúp bạn có kho tài liệu chất lượng tham khảo học tập tốt.
Kết quả 51-60 trong khoảng 28,197
Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 5 - ĐH Kinh tế
Dung lượng: 0.1 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 791
Lượt tải: 7
Chương 5 Hoạch định lợi nhuận - đòn cân định phí - đòn cân nợ thuộc bài giảng quản trị tài chính, trong chương này người học lần lượt đi vào tìm hiểu các nội dung trình bày sau: Khái niệm, phân tích hòa vốn, phương pháp xác định điểm hòa vốn, xác định điểm hòa vốn trong trường hợp sản xuất kinh doanh nhiều mặt hàng.
Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 4 - ĐH Kinh tế
Dung lượng: 0.1 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 794
Lượt tải: 14
Chương 4 Chi phí - doanh thu - lợi nhuận thuộc bài giảng quản trị tài chính, trong chương này người học lần lượt đi vào tìm hiểu các nội dung trình bày sau: Chi phí kinh doanh của doanh nghiệp, doanh thu của doanh nghiệp, lợi nhuận phân phối lợi nhuận trong doanh nghiệp.
Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 3 - ĐH Kinh tế
Dung lượng: 0.1 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 954
Lượt tải: 42
Chương 3 Quản trị vốn lưu động thuộc bài giảng quản trị tài chính, trong chương này người học lần lượt đi vào tìm hiểu các nội dung trình bày sau: Vốn lưu động các nhân tố ảnh hưởng kết cấu vốn lưu động trong doanh nghiệp, các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động, nhu cầu vốn lưu động các phương pháp xác định nhu cầu vốn lưu động trong doanh nghiệp.
Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 2 - ĐH Kinh tế
Dung lượng: 0.2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 948
Lượt tải: 16
Chương 2 Quản trị vốn cố định của doanh nghiệp thuộc bài giảng quản trị tài chính, trong chương này người học lần lượt đi vào tìm hiểu các nội dung trình bày sau: Tài sản cố định vốn cố định của doanh nghiệp, xác định nguyên giá tài sản cố định, khấu hao tài sản cố định, sửa chữa - nâng cấp tài sản cố định, lập kế hoạch khấu hao tài sản cố định quản sử dụng quỹ khấu hao tài sản cố định của doanh nghiệp, hệ thống các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định của doanh nghiệp.
Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 1 - ĐH Kinh tế
Dung lượng: 0.2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 845
Lượt tải: 48
Chương 1 Giá trị theo thời gian của tiền tệ thuộc bài giảng quản trị tài chính, trong chương này người học lần lượt đi vào tìm hiểu các nội dung trình bày sau: Lãi đơn, lãi kép đường thời gian; đường thời gian; giá trị tương lai của tiền; giá trị hiện tại của tiền; hình chiết khấu của dòng tiền; tìm lãi suất tiền vay.
Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 9 - ĐH Kinh tế
Dung lượng: 0.1 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 787
Lượt tải: 25
Chương 9 Phân tích tài chính doanh nghiệp thuộc bài giảng quản trị tài chính, trong chương này người học lần lượt đi vào tìm hiểu các nội dung trình bày sau: Một số vấn đề chung về phân tích tài chính, phân tích khái quát tình hình tài chính qua hệ thống báo cáo tài chính.
Bài giảng Tài chính quốc tế: Quản trị rủi ro tài chính
Dung lượng: 3.9 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 788
Lượt tải: 13
Bài giảng Tài chính quốc tế Quản trị rủi ro tài chính nhằm trình bày về rủi ro quản trị rủi ro, ứng dụng các sản phẩm phái sinh trong quản trị rủi ro. Các chiến lược quản trị rủi ro trong thực tiễn, quản trị rủi ro giá trị doanh nghiệp.
Bài giảng Quản trị tài chính nâng cao: Định giá doanh nghiệp - TS. Nguyễn Ngọc Huy
Dung lượng: 0.3 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 807
Lượt tải: 20
Bài giảng Quản trị tài chính nâng cao Định giá doanh nghiệp nhằm trình bày về định giá doanh nghiệp để ? các loại giá trị doanh nghiệp, các phương thức định giá các phương pháp định giá doanh nghiệp.
Bài giảng Tài chính quốc tế -  TS. Đỗ Thị Kim Hoa
Dung lượng: 1.1 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 752
Lượt tải: 41
Môn học Tài chính quốc tế nhằm trang bị kiến thức chung nâng cao về tài chính quốc tế, sau khi học viên đã hoàn thành học phần tài chính quốc tế bản chương trình cử nhân kinh tế. Trang bị phương pháp luận sở khoa học cần thiết để học viên nghiên cứu, phân tích, đánh giá quan điểm riêng về các vấn đề thuộc tài chính quốc tế, đặc biệt chính sách quản TS.
Bài giảng tài chính doanh nghiệp: Chương 1 - TS. Nguyễn Thu Hiền
Dung lượng: 0.1 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 849
Lượt tải: 43
Nội dung trong chương 1 Hoạch định tài chính nằm trong bài giảng tài chính doanh nghiệp nhằm trình bày về kiểm tra các tác động của chính sách, khai thác các lựa chọn. Phòng ngừa chuẩn bị cho các tình huống bất thường, đảm bảo tính khả thi tính nhất quán của kế hoạch tài chính.
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến