DANH MỤC THƯ VIỆN SỐ

Hoạt động gần đây

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Vũ Giang Nhật Anh

vừa đăng ký tài khoản thành công thông qua GOOGLE

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Vũ Giang Nhật Anh

vừa tải thành công tài liệu

đề thi học sinh giỏi môn vật lý 8 ( có đáp án...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Ovi

vừa đăng ký tài khoản thành công thông qua GOOGLE

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
nguyenlananh43210@gmail.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
nguyenlananh43210@gmail.com

vừa xem tài liệu

khái niệm từ vựng học

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
nguyenlananh43210@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

khái niệm từ vựng học

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
nguyenlananh43210@gmail.com

vừa xem tài liệu

unit 49 vocabulary

Thành viên mới

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
nguyenlananh43210@g
19/1/2019 22:19:08
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Ovi
19/1/2019 21:27:31
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Vũ Giang Nhật Anh
19/1/2019 20:26:27
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
nguyenthikieu tien
19/1/2019 19:15:42
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Thanh Lâm Trần
19/1/2019 18:17:23
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
duchoviet08@gmail.c
19/1/2019 18:04:24
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
alan.tween863@gmail
19/1/2019 17:01:52
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
hanhminh8291@gmail.
19/1/2019 16:52:32
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
maihai.230297@gmail
19/1/2019 15:48:40
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
bahoai67@gmail.com
19/1/2019 15:30:45

Tài Chính - Ngân Hàng

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Tài chính - Ngân hàng là một ngành khá rộng, liên quan đến tất cả các dịch vụ giao dịch, luân chuyển tiền tệ. Vì vậy có rất nhiều các lĩnh vực chuyên ngành hẹp tùy thuộc vào mục tiêu đào tạo của từng trường. Ngành Tài chính - Ngân hàng chia thành nhiều lĩnh vực khác nhau: Chuyên ngành Tài chính, chuyên ngành Ngân hàng, chuyên ngành Phân tích tài chính, Kinh tế học tài chính...Sinh viên ra trường có thể làm việc tại các ngân hàng, Bộ Tài chính. Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập và nghiên cứu về Tài chính - Ngân hàng ngày càng cao, Khoaluan.vn đã tổng hợp nguồn tài liệu, sách, ebook, giáo trình dành cho ngành Tài chính - Ngân hàng chất lượng nhất, giúp bạn có kho tài liệu chất lượng tham khảo học tập tốt.
Kết quả 61-70 trong khoảng 28,197
Bài giảng tài chính doanh nghiệp: Chương 2 - TS. Nguyễn Thu Hiền
Dung lượng: 0.4 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 781
Lượt tải: 2
Bài giảng tài chính doanh nghiệp: Chương 2 Rủi ro lợi nhuận nhằm trình bày về thuyết lập danh mục đầu của Markowitz, quan hệ giữa rủi ro lợi nhuận, kiểm chứng, đánh giá hình CAOM. hình thay thế CAPM: APT, ba nhân tố.
Bài giảng Mô hình tài chính: Chương 1 - ThS. Nguyễn Lê Hồng Vỹ
Dung lượng: 1.7 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 842
Lượt tải: 28
Nội dung bản trong Bài giảng hình tài chính Chương 1 Lập hình tài chính nhằm trình bày về tiến trình thiết lập hình, các hình trong một doanh nghiệp ứng với cấp quản khác nhau. Yêu cầu đối với nhà quản khi lập hình.
Bài giảng Báo cáo tài chính doanh nghiệp
Dung lượng: 1.9 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 776
Lượt tải: 15
Bài giảng Báo cáo tài chính doanh nghiệp nhằm trình bày về khái niệm báo cáo tài chính, vai trò của báo cáo tài chính, yêu cầu chung với báo cáo tài chính. Chuẩn mực kế toán Việt Nam VAS 21 về trình bày báo cáo tài chính.
Bài giảng Mô hình tài chính: Chương 4 - ThS. Nguyễn Lê Hồng Vỹ
Dung lượng: 1.7 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 774
Lượt tải: 13
Nội dung trình bày trong chương 4 Lập hình cấu trúc kỳ hạn của lãi suất nằm trong bài giảng hình tài chính nhằm giới thiệu hồi quy đa thức, các hệ số của đường cấu trúc kỳ hạn của lãi suất.
Bài giảng Quản trị rủi ro - Đặng Khánh Hào
Dung lượng: 0.5 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 963
Lượt tải: 24
Mục đích môn học Quản trị rủi ro nhằm giúp học viên nâng cao thuyết phương pháp phân tích quản rủi ro trong kinh doanh đầu . Vận dụng tính toán đề xuất biện pháp quản rủi ro trong doanh nghiệp.
Bài giảng Đòn bẩy của doanh nghiệp
Dung lượng: 0.2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 745
Lượt tải: 4
Bài giảng Đòn bẩy của doanh nghiệp nhằm trình bày về đòn bẩy doanh nghiệp, 3 loại đòn bẩy trong báo cáo kết quả kinh doanh của doanh nghiệp đó đòn bẩy hoạt động, đòn bẩy tài chính đòn bẩy tổng hợp.
Bài giảng Nguyên lý bất động sản: Chương 7 - GV. Trần Tiến Khai
Dung lượng: 0.4 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 1218
Lượt tải: 45
Chương 7 Tài trợ thế chấp bất động sản thuộc bài giảng nguyên bất động sản, cùng đi vào tìm hiểu chương học này với các kiến thức trình bày sau: Giới thiệu, thế chấp bất động sản theo luật dân sự, các khái niệm về tài trợ bất động sản, chế cho vay thế chấp, các cách cho vay thế chấp.
Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 5: Quản trị vốn lưu động
Dung lượng: 0.3 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 791
Lượt tải: 16
Nội dung của chương 8 Quản trị vốn lưu động nằm trong bài giảng quản trị tài chính nhằm trình bày về các chính sách vốn lưu động, quản trị tài sản lưu động, nguồn tài trợ ngắn hạn. Quản trị vốn lưu độngkiểm soát tiền mặt, hàng tồn kho, khoản phải thu, quản nợ ngắn hạn.
Bài giảng Phân tích lựa chọn trái phiếu - ThS.Dương Tấn Khoa
Dung lượng: 0.4 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 1488
Lượt tải: 40
Bài giảng Phân tích lựa chọn trái phiếu nhằm trình bày về khái niệm về trái phiếu. Trái phiếu một chứng khoán nợ dài hạn được phát hành bởi Chính phủ hoặc doanh nghiệp nhằm mục đích đắp thâm hụt ngân sách/mở rộng SXKD.
Bài giảng Phân tích lựa chọn cổ phiếu - ThS.Dương Tấn Khoa
Dung lượng: 0.9 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 1208
Lượt tải: 47
Bài giảng Phân tích lựa chọn cổ phiếu nhằm trình bày về khái niệm về cổ phiếu thường, đặc điểm của cổ phiếu, vai trò của cổ đông. Các quyền của đông thường, các loại giá của cổ phiếu, đặc điểm của cổ phiếu ưu đãi.
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến