DANH MỤC THƯ VIỆN SỐ

Hoạt động gần đây

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
lovingu2201@gmai.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
lovingu2201@gmai.com

vừa xem tài liệu

phân vùng cảnh quan việt nam

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
lovingu2201@gmai.com

vừa tải thành công tài liệu

phân vùng cảnh quan việt nam

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
vanhieu02@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

31 đề thi học sinh giỏi lớp 12 môn hóa cấp tỉ...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
tuyetnhunghungthainghia@gmai

vừa xem tài liệu

sáng kiến kinh nghiệm: một số hoạt động trong...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
tuyetnhunghungthainghia@gmai

vừa tải thành công tài liệu

sáng kiến kinh nghiệm: một số hoạt động trong...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
lanvu010186@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

bài giảng điều khiển sinh sản ở động vật và s...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
lanvu010186@gmail.com

vừa xem tài liệu

bài giảng sinh học 11: điều khiển sinh sản độ...

Thành viên mới

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
lovingu2201@gmai.co
20/3/2019 12:02:37
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
vanhieu02@gmail.com
20/3/2019 12:01:56
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
lanvu010186@gmail.c
20/3/2019 11:56:57
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
tuyetnhunghungthain
20/3/2019 11:50:49
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
abcd@easyemail.info
20/3/2019 11:20:04
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
anhtv3@gmail.com
20/3/2019 11:00:08
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Duonghy0301@gmail.c
20/3/2019 09:15:01
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
quochuy20997@gmail.
20/3/2019 08:20:47
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
vuongthituyet1986@g
20/3/2019 07:46:47
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
htdai1105@gmail.com
20/3/2019 01:04:39

Tài Chính - Ngân Hàng

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Tài chính - Ngân hàng là một ngành khá rộng, liên quan đến tất cả các dịch vụ giao dịch, luân chuyển tiền tệ. Vì vậy có rất nhiều các lĩnh vực chuyên ngành hẹp tùy thuộc vào mục tiêu đào tạo của từng trường. Ngành Tài chính - Ngân hàng chia thành nhiều lĩnh vực khác nhau: Chuyên ngành Tài chính, chuyên ngành Ngân hàng, chuyên ngành Phân tích tài chính, Kinh tế học tài chính...Sinh viên ra trường có thể làm việc tại các ngân hàng, Bộ Tài chính. Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập và nghiên cứu về Tài chính - Ngân hàng ngày càng cao, Khoaluan.vn đã tổng hợp nguồn tài liệu, sách, ebook, giáo trình dành cho ngành Tài chính - Ngân hàng chất lượng nhất, giúp bạn có kho tài liệu chất lượng tham khảo học tập tốt.
Kết quả 71-80 trong khoảng 28,197
Bải giảng Nghiệp vụ ngân hàng trung ương: Chương 1 - GVC.ThS.Nguyễn Thị Minh Quế
Dung lượng: 0.3 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 834
Lượt tải: 11
Nội dung chính của chương 1 Tổng quan về ngân hàng trung ương nằm trong bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng trung ương nhằm trình bày về khái niệm sự ra đời của ngân hàng trung ương. Đặc trưng của ngân hàng trung ương, vai trò của ngân hàng trung ương.
Bài giảng Tác động của chính sách nới lỏng định lượng đối với thị trường tài chính
Dung lượng: 7.2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 701
Lượt tải: 22
Bài giảng Tác động của chính sách nới lỏng định lượng đối với thị trường tài chính trình bày về chính sách tiền tệ mở rộng, nhằm đối phó với khủng hoảng ngân hàng toàn cầu. Đối phó với suy thoái kinh tế trầm trọng.
Bài giảng Các thị trường tiền tệ
Dung lượng: 1.7 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 800
Lượt tải: 20
Bài giảng Các thị trường tiền tệ nhằm trình bày về các nội dung chứng khoán thị trường tiền tệ. Sự tham gia của định chế vào thị trường tiền tệ, định giá chứng khoán thị trường tiền tệ. Rủi ro chứng khoán thị trường tiền tệ, quan hệ lợi suất chứng khoán thị trường tiền tệ. Toàn cầu hóa thị trường tiền tệ.
Bài giảng Nghiệp vụ ngoại hối - Chương 3: Giao dịch ngoại hối kỳ hạn
Dung lượng: 0.3 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 870
Lượt tải: 23
Bài giảng Nghiệp vụ ngoại hối Chương 3 Giao dịch ngoại hối kỳ hạn nhằm mục tiêu giúp sinh viên hiểu được thế nào giao dịch ngoại hối kỳ hạn, nắm được các đặc điểm của giao dịch ngoại hối kỳ hạn. Hiểu được cách tính yết tỷ giá kỳ hạn.
Bài giảng Lý thuyết tiền tệ - Chương 10: Ngân hàng thương mại
Dung lượng: 0.2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 718
Lượt tải: 43
Trong Bài giảng thuyết tiền tệ Chương 10 Ngân hàng thương mại nhằm trình bày về quá trình hình thành phát triển của ngân hàng. Chức năng vai trò của ngân hàng thương mại, phân loại ngân hàng thương mại.
Bài giảng Lý thuyết tiền tệ - Chương 11: Ngân hàng Trung ương
Dung lượng: 0.4 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 765
Lượt tải: 20
Chương 11 Ngân hàng trung ương nằm trong bài giảng thuyết tiền tệ nhằm trình bày về bản chất vai trò của ngân hàng trung ương. hình tổ chức ngân hàng trung ương, chức năng của ngân hàng trung ương. Chính sách tiền tệ công cụ thực hiện chính sách tiền tệ.
Chuyên đề 7: Ngân hàng trung ương & chính sách tiền tệ - Dr. Nguyễn Thị Lan
Dung lượng: 0.8 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 689
Lượt tải: 33
Nội dung của Ngân hàng trung ương & chính sách tiền tệ nhằm trình bày về sự ra đời phát triển của hệ thống ngân hàng trung ương. Các hình của ngân hàng trung ương, chức năng của ngân hàng trung ương, điều hành chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương.
Chuyên đề 6: Hàng hóa trên thị trường vốn - Dr. Nguyễn Thị Lan
Dung lượng: 2.9 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 851
Lượt tải: 29
Chuyên đề 6 Hàng hóa trên thị trường vốn nhằm giới thiệu chung về chứng khoán, trái phiếu cổ phiếu. Trình bày đặc điểm, vai trò của chứng khoán pháo sinh. Chứng khoán chứng chỉ hoặc bút toán ghi sổ xác nhận quyền lợi ích hợp pháp của người sở hữu chứng khoán đối với tài sản hoặc vốn của tổ chức phát hành.
Bài giảng Thị trường chứng khoán: Chương 6 - Vũ Thị Thúy Vân
Dung lượng: 1.2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 1168
Lượt tải: 37
Nội dung của Bài giảng Thị trường chứng khoán Chương 6 Thị trường chứng khoán tập trung nhằm trình bày khái niệm, đặc điểm vai trò của chứng khoán tập trung. Đặc điểm bản của sở giao dịch chứng khoán, hình thức sở hữu của sở giao dịch chứng khoán.
Chuyên đề 5: Thị trường vốn trong hệ thống tài chính - Dr. Nguyễn Thị Lan
Dung lượng: 0.6 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 724
Lượt tải: 15
Chuyên đề 5: Thị trường vốn trong hệ thống tài chính nhằm giới thiệu về thị trường vốn, sự khác biệt giữa các hình thức tổ chức thị trường chứng khoán. chế giao dịch của thị trường chứng khoán, thất bại của thị trường quản thị trường chứng khoán.
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến