DANH MỤC THƯ VIỆN SỐ

Hoạt động gần đây

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Bảo Nguyễn

vừa xem tài liệu

kinh tế chính trị mác-lênin

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Bảo Nguyễn

vừa tải thành công tài liệu

kinh tế chính trị mác-lênin

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Chau Hang

vừa đăng ký tài khoản thành công thông qua GOOGLE

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Chau Hang

vừa tải thành công tài liệu

81 câu hỏi và đáp án trả lời môn học: những n...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Kim Lien Ngo

vừa đăng ký tài khoản thành công thông qua GOOGLE

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Kim Lien Ngo

vừa tải thành công tài liệu

giáo án bài bảng chia 7 - toán 3 - gv.ng.p.hù...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Chủ Ông

vừa đăng ký tài khoản thành công thông qua GOOGLE

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Chủ Ông

vừa xem tài liệu

mẫu đơn xác nhận kinh doanh nhỏ

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Chủ Ông

vừa tải thành công tài liệu

mẫu đơn xác nhận kinh doanh nhỏ

Thành viên mới

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Chủ Ông
20/1/2019 18:09:18
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Kim Lien Ngo
20/1/2019 18:07:21
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Chau Hang
20/1/2019 17:39:27
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Bảo Nguyễn
20/1/2019 17:00:39
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Tin Phung
20/1/2019 16:25:00
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
ducnguyen241292@gma
20/1/2019 15:49:53
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
trường võ
20/1/2019 15:46:12
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
duyquynh8693@gmail.
20/1/2019 15:41:48
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
17130015@st.hcmuaf.
20/1/2019 15:39:03
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
soo bin
20/1/2019 14:42:37

Tài Chính - Ngân Hàng

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Tài chính - Ngân hàng là một ngành khá rộng, liên quan đến tất cả các dịch vụ giao dịch, luân chuyển tiền tệ. Vì vậy có rất nhiều các lĩnh vực chuyên ngành hẹp tùy thuộc vào mục tiêu đào tạo của từng trường. Ngành Tài chính - Ngân hàng chia thành nhiều lĩnh vực khác nhau: Chuyên ngành Tài chính, chuyên ngành Ngân hàng, chuyên ngành Phân tích tài chính, Kinh tế học tài chính...Sinh viên ra trường có thể làm việc tại các ngân hàng, Bộ Tài chính. Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập và nghiên cứu về Tài chính - Ngân hàng ngày càng cao, Khoaluan.vn đã tổng hợp nguồn tài liệu, sách, ebook, giáo trình dành cho ngành Tài chính - Ngân hàng chất lượng nhất, giúp bạn có kho tài liệu chất lượng tham khảo học tập tốt.
Kết quả 71-80 trong khoảng 28,197
Bải giảng Nghiệp vụ ngân hàng trung ương: Chương 1 - GVC.ThS.Nguyễn Thị Minh Quế
Dung lượng: 0.3 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 792
Lượt tải: 11
Nội dung chính của chương 1 Tổng quan về ngân hàng trung ương nằm trong bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng trung ương nhằm trình bày về khái niệm sự ra đời của ngân hàng trung ương. Đặc trưng của ngân hàng trung ương, vai trò của ngân hàng trung ương.
Bài giảng Tác động của chính sách nới lỏng định lượng đối với thị trường tài chính
Dung lượng: 7.2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 671
Lượt tải: 22
Bài giảng Tác động của chính sách nới lỏng định lượng đối với thị trường tài chính trình bày về chính sách tiền tệ mở rộng, nhằm đối phó với khủng hoảng ngân hàng toàn cầu. Đối phó với suy thoái kinh tế trầm trọng.
Bài giảng Các thị trường tiền tệ
Dung lượng: 1.7 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 762
Lượt tải: 20
Bài giảng Các thị trường tiền tệ nhằm trình bày về các nội dung chứng khoán thị trường tiền tệ. Sự tham gia của định chế vào thị trường tiền tệ, định giá chứng khoán thị trường tiền tệ. Rủi ro chứng khoán thị trường tiền tệ, quan hệ lợi suất chứng khoán thị trường tiền tệ. Toàn cầu hóa thị trường tiền tệ.
Bài giảng Nghiệp vụ ngoại hối - Chương 3: Giao dịch ngoại hối kỳ hạn
Dung lượng: 0.3 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 840
Lượt tải: 23
Bài giảng Nghiệp vụ ngoại hối Chương 3 Giao dịch ngoại hối kỳ hạn nhằm mục tiêu giúp sinh viên hiểu được thế nào giao dịch ngoại hối kỳ hạn, nắm được các đặc điểm của giao dịch ngoại hối kỳ hạn. Hiểu được cách tính yết tỷ giá kỳ hạn.
Bài giảng Lý thuyết tiền tệ - Chương 10: Ngân hàng thương mại
Dung lượng: 0.2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 692
Lượt tải: 43
Trong Bài giảng thuyết tiền tệ Chương 10 Ngân hàng thương mại nhằm trình bày về quá trình hình thành phát triển của ngân hàng. Chức năng vai trò của ngân hàng thương mại, phân loại ngân hàng thương mại.
Bài giảng Lý thuyết tiền tệ - Chương 11: Ngân hàng Trung ương
Dung lượng: 0.4 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 727
Lượt tải: 20
Chương 11 Ngân hàng trung ương nằm trong bài giảng thuyết tiền tệ nhằm trình bày về bản chất vai trò của ngân hàng trung ương. hình tổ chức ngân hàng trung ương, chức năng của ngân hàng trung ương. Chính sách tiền tệ công cụ thực hiện chính sách tiền tệ.
Chuyên đề 7: Ngân hàng trung ương & chính sách tiền tệ - Dr. Nguyễn Thị Lan
Dung lượng: 0.8 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 651
Lượt tải: 33
Nội dung của Ngân hàng trung ương & chính sách tiền tệ nhằm trình bày về sự ra đời phát triển của hệ thống ngân hàng trung ương. Các hình của ngân hàng trung ương, chức năng của ngân hàng trung ương, điều hành chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương.
Chuyên đề 6: Hàng hóa trên thị trường vốn - Dr. Nguyễn Thị Lan
Dung lượng: 2.9 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 797
Lượt tải: 29
Chuyên đề 6 Hàng hóa trên thị trường vốn nhằm giới thiệu chung về chứng khoán, trái phiếu cổ phiếu. Trình bày đặc điểm, vai trò của chứng khoán pháo sinh. Chứng khoán chứng chỉ hoặc bút toán ghi sổ xác nhận quyền lợi ích hợp pháp của người sở hữu chứng khoán đối với tài sản hoặc vốn của tổ chức phát hành.
Bài giảng Thị trường chứng khoán: Chương 6 - Vũ Thị Thúy Vân
Dung lượng: 1.2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 1102
Lượt tải: 37
Nội dung của Bài giảng Thị trường chứng khoán Chương 6 Thị trường chứng khoán tập trung nhằm trình bày khái niệm, đặc điểm vai trò của chứng khoán tập trung. Đặc điểm bản của sở giao dịch chứng khoán, hình thức sở hữu của sở giao dịch chứng khoán.
Chuyên đề 5: Thị trường vốn trong hệ thống tài chính - Dr. Nguyễn Thị Lan
Dung lượng: 0.6 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 692
Lượt tải: 15
Chuyên đề 5: Thị trường vốn trong hệ thống tài chính nhằm giới thiệu về thị trường vốn, sự khác biệt giữa các hình thức tổ chức thị trường chứng khoán. chế giao dịch của thị trường chứng khoán, thất bại của thị trường quản thị trường chứng khoán.
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến