DANH MỤC THƯ VIỆN SỐ

Hoạt động gần đây

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
lchituong41@gmail.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
lchituong41@gmail.com

vừa xem tài liệu

bộ tài chính -------số: 279/qđ-btccộng hòa xã...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
lchituong41@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

bộ tài chính -------số: 279/qđ-btccộng hòa xã...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
thuyhuongleduong@gmail.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
ngoducthuanbxd@gmail.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
nguyenthanhtam2510@gmail.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
nguyenthanhtam2510@gmail.com

vừa xem tài liệu

khai triển hình gò

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
nguyenthanhtam2510@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

khai triển hình gò

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
nguyenthanhtam2510@gmail.com

vừa xem tài liệu

chương 2. khai triển hình gò

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
thanhnhanq007@gmail.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Thành viên mới

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
thanhnhanq007@gmail
20/6/2019 10:46:55
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
nguyenthanhtam2510@
20/6/2019 10:33:21
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
ngoducthuanbxd@gmai
20/6/2019 10:25:46
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
thuyhuongleduong@gm
20/6/2019 09:56:24
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
lchituong41@gmail.c
20/6/2019 09:49:58
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
vinhdcgl@gmail.com
20/6/2019 09:12:04
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
hong198380@yahoo.co
20/6/2019 08:34:40
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
tonlongtruong408@gm
20/6/2019 07:51:38
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
daohuyenqv1@gmail.c
20/6/2019 07:46:51
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
buichinh.ydh@gmail.
20/6/2019 00:24:41

Tài Chính - Ngân Hàng

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Tài chính - Ngân hàng là một ngành khá rộng, liên quan đến tất cả các dịch vụ giao dịch, luân chuyển tiền tệ. Vì vậy có rất nhiều các lĩnh vực chuyên ngành hẹp tùy thuộc vào mục tiêu đào tạo của từng trường. Ngành Tài chính - Ngân hàng chia thành nhiều lĩnh vực khác nhau: Chuyên ngành Tài chính, chuyên ngành Ngân hàng, chuyên ngành Phân tích tài chính, Kinh tế học tài chính...Sinh viên ra trường có thể làm việc tại các ngân hàng, Bộ Tài chính. Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập và nghiên cứu về Tài chính - Ngân hàng ngày càng cao, Khoaluan.vn đã tổng hợp nguồn tài liệu, sách, ebook, giáo trình dành cho ngành Tài chính - Ngân hàng chất lượng nhất, giúp bạn có kho tài liệu chất lượng tham khảo học tập tốt.
Kết quả 81-90 trong khoảng 28,197
Chuyên đề 4: Các trung gian tài chính phi ngân hàng trong hệ thống tài chính - Dr. Nguyễn Thị Lan
Dung lượng: 0.4 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 731
Lượt tải: 28
Chuyên đề 4: Các trung gian tài chính phi ngân hàng trong hệ thống tài chính nhằm trình bày về khái niệm, chức năng vai trò của các trung gian tài chính. Các tổ chức nhận tiền gửi, các tổ chức tiết kiệm theo hợp đồng. Các trung gian đầu .
Bài giảng Thị trường tài chính - Chương 4: Thị trường tài chính
Dung lượng: 0.3 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 815
Lượt tải: 20
Bài giảng Thị trường tài chính Chương 4 Thị trường tài chính nhằm trình bày về tổng quan về thị trường tài chính. Phân loại thị trường tài chính, tổng quan về thị trường tiền tệ. Tổng quan về thị trường vốn.
Chuyên đề 3: Ngân hàng thương mại trong hệ thống tài chính - Dr. Nguyễn Thị Lan
Dung lượng: 0.8 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 794
Lượt tải: 25
Chuyên đề 3 Ngân hàng thương mại trong hệ thống tài chính nhằm trình bày về các nội dung giới thiệu về sự ra đời phát triển của hệ thống ngân hàng thương mại. Vai trò của các NHTM trong hệ thống tài chính. Quản nhà nước đối với hệ thống ngân hàng. Sự đổi mới trong lĩnh vực ngân hàng nhằm ứng phó với những thay đổi của môi trường kinh tế.
Bài giảng Nghiệp vụ huy động vốn qua phát hành các giấy tờ có giá
Dung lượng: 0.3 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 856
Lượt tải: 10
Bài giảng Nghiệp vụ huy động vốn qua phát hành các giấy tờ giá nhằm khái quát về các loại giấy tờ giá. Huy động vốn ngắn hạn qua phát hành các loại giấy tờ giá. Huy động vốn trung dài hạn qua phát hành các loại giấy tờ giá. Huy động vốn từ các tổ chức tín dụng khác từ NHNN.
Bài giảng Nghiệp vụ kế toán: Chương 2 - Bảng cân đối kế toán
Dung lượng: 0.5 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 893
Lượt tải: 12
Bài giảng Nghiệp vụ kế toán Chương 2 Bảng cân đối kế toán nhằm trình bày về khái niệm bảng cân đối kế toán, kết cấu bảng cân đối kế toán, thành phần bả cân đối kế toán, phân tích hàng tồn kho, phân tích tài sản dài hạn.
Bài giảng Giá trị theo thời gian của tiền tệ và ứng dụng vào phân tích dự án đầu tư - Ph.D. Nguyễn Thị Lan
Dung lượng: 0.5 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 895
Lượt tải: 24
Bài giảng Giá trị theo thời gian của tiền tệ ứng dụng vào phân tích dự án đầu nhằm trình bày về giá trị thời gian của tiền tệ, ứng dụng giá trị thời gian của tiền tệ vào phân tích dự án đầu . Hoạch định ngân sách trong điều kiện lạm phát.
Chuyên đề 1: Hệ thống tài chính & thị trường tài chính - Dr. Nguyễn Thị Lan
Dung lượng: 0.9 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 780
Lượt tải: 34
Chuyên đề 1: Hệ thống tài chính & thị trường tài chính nhằm trình bày về tiền tệ tài chính, hệ thống tài chính. Thị trường tài chính trong hệ thống tài chính. So sánh các hệ thống tài chính.
Bài giảng Phân Tích Báo Cáo Tài Chính - ThS. Nguyễn Thị Ngọc Lan
Dung lượng: 0.4 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 963
Lượt tải: 12
Bài giảng Phân Tích Báo Cáo Tài Chính nhằm trình bày về tổng quan báo cáo tài chính, hệ thống tài khoản kế toán, phương trình kế toán. Mối liên hệ giữa các báo cáo tài chính, chế lập báo cáo tài chính, chuẩn mực kế toán. Phân tích báo cáo tài chính.
Bài giảng Rủi ro – tỷ suất sinh lợi mong đợi
Dung lượng: 1.7 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 1065
Lượt tải: 46
Bài giảng Rủi rotỷ suất sinh lợi mong đợi nhằm trình bày kiến thức về tỷ suất sinh lợi rủi ro thuyết danh mục Markowitz, thuyết định giá tài sản vốn (CAPM), tỷ suất sinh lợi của một chứng khóan trong một thời kỳ.
Bài giảng Đại cương về tài chính
Dung lượng: 0.2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 811
Lượt tải: 24
Bài giảng Đại cương về tài chính nhằm trình bày về bản chất của tài chính, chức năng vai trò của tài chính. Tiền đề quyết định sự ra đời phát triển của tài chính, hệ thống tài chính.
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến