DANH MỤC THƯ VIỆN SỐ

Hoạt động gần đây

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
ltuan4331@gmail.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
ltuan4331@gmail.com

vừa xem tài liệu

bài tập về kỹ thuật nhiệt - chương 1

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
ltuan4331@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

bài tập về kỹ thuật nhiệt - chương 1

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
ngochtt1996@gmail.com

vừa xem tài liệu

bài giảng mạng máy tính: bài 20 - trường tcn ...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
nguyenquochuyviettel25@gmail

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
nguyenquochuyviettel25@gmail

vừa xem tài liệu

bài giảng tổ chức và truy cập thông tin trên ...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
nguyenquochuyviettel25@gmail

vừa tải thành công tài liệu

bài giảng tổ chức và truy cập thông tin trên ...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
htdai1105@gmail.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
htdai1105@gmail.com

vừa xem tài liệu

giáo án bài 54: nhiệt cần cho sự sống - khoa...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
htdai1105@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

giáo án bài 54: nhiệt cần cho sự sống - khoa...

Thành viên mới

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
htdai1105@gmail.com
20/3/2019 01:04:39
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
nguyenquochuyviette
20/3/2019 00:34:03
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
ltuan4331@gmail.com
19/3/2019 23:20:28
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
ngavoid97@gmail.com
19/3/2019 22:19:12
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
dinhtuan97ptit@gmai
19/3/2019 21:56:57
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
phamthihonglien2882
19/3/2019 21:42:23
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
lemyvy159@gmail.com
19/3/2019 21:37:40
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
nguyenthithithi12c1
19/3/2019 21:11:01
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
minhgiang123@gmail.
19/3/2019 20:41:59
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
hahuanls74@gmail.co
19/3/2019 20:39:59

Tài Chính - Ngân Hàng

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Tài chính - Ngân hàng là một ngành khá rộng, liên quan đến tất cả các dịch vụ giao dịch, luân chuyển tiền tệ. Vì vậy có rất nhiều các lĩnh vực chuyên ngành hẹp tùy thuộc vào mục tiêu đào tạo của từng trường. Ngành Tài chính - Ngân hàng chia thành nhiều lĩnh vực khác nhau: Chuyên ngành Tài chính, chuyên ngành Ngân hàng, chuyên ngành Phân tích tài chính, Kinh tế học tài chính...Sinh viên ra trường có thể làm việc tại các ngân hàng, Bộ Tài chính. Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập và nghiên cứu về Tài chính - Ngân hàng ngày càng cao, Khoaluan.vn đã tổng hợp nguồn tài liệu, sách, ebook, giáo trình dành cho ngành Tài chính - Ngân hàng chất lượng nhất, giúp bạn có kho tài liệu chất lượng tham khảo học tập tốt.
Kết quả 81-90 trong khoảng 28,197
Chuyên đề 4: Các trung gian tài chính phi ngân hàng trong hệ thống tài chính - Dr. Nguyễn Thị Lan
Dung lượng: 0.4 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 681
Lượt tải: 28
Chuyên đề 4: Các trung gian tài chính phi ngân hàng trong hệ thống tài chính nhằm trình bày về khái niệm, chức năng vai trò của các trung gian tài chính. Các tổ chức nhận tiền gửi, các tổ chức tiết kiệm theo hợp đồng. Các trung gian đầu .
Bài giảng Thị trường tài chính - Chương 4: Thị trường tài chính
Dung lượng: 0.3 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 761
Lượt tải: 20
Bài giảng Thị trường tài chính Chương 4 Thị trường tài chính nhằm trình bày về tổng quan về thị trường tài chính. Phân loại thị trường tài chính, tổng quan về thị trường tiền tệ. Tổng quan về thị trường vốn.
Chuyên đề 3: Ngân hàng thương mại trong hệ thống tài chính - Dr. Nguyễn Thị Lan
Dung lượng: 0.8 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 748
Lượt tải: 25
Chuyên đề 3 Ngân hàng thương mại trong hệ thống tài chính nhằm trình bày về các nội dung giới thiệu về sự ra đời phát triển của hệ thống ngân hàng thương mại. Vai trò của các NHTM trong hệ thống tài chính. Quản nhà nước đối với hệ thống ngân hàng. Sự đổi mới trong lĩnh vực ngân hàng nhằm ứng phó với những thay đổi của môi trường kinh tế.
Bài giảng Nghiệp vụ huy động vốn qua phát hành các giấy tờ có giá
Dung lượng: 0.3 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 792
Lượt tải: 10
Bài giảng Nghiệp vụ huy động vốn qua phát hành các giấy tờ giá nhằm khái quát về các loại giấy tờ giá. Huy động vốn ngắn hạn qua phát hành các loại giấy tờ giá. Huy động vốn trung dài hạn qua phát hành các loại giấy tờ giá. Huy động vốn từ các tổ chức tín dụng khác từ NHNN.
Bài giảng Nghiệp vụ kế toán: Chương 2 - Bảng cân đối kế toán
Dung lượng: 0.5 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 821
Lượt tải: 12
Bài giảng Nghiệp vụ kế toán Chương 2 Bảng cân đối kế toán nhằm trình bày về khái niệm bảng cân đối kế toán, kết cấu bảng cân đối kế toán, thành phần bả cân đối kế toán, phân tích hàng tồn kho, phân tích tài sản dài hạn.
Bài giảng Giá trị theo thời gian của tiền tệ và ứng dụng vào phân tích dự án đầu tư - Ph.D. Nguyễn Thị Lan
Dung lượng: 0.5 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 831
Lượt tải: 24
Bài giảng Giá trị theo thời gian của tiền tệ ứng dụng vào phân tích dự án đầu nhằm trình bày về giá trị thời gian của tiền tệ, ứng dụng giá trị thời gian của tiền tệ vào phân tích dự án đầu . Hoạch định ngân sách trong điều kiện lạm phát.
Chuyên đề 1: Hệ thống tài chính & thị trường tài chính - Dr. Nguyễn Thị Lan
Dung lượng: 0.9 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 734
Lượt tải: 34
Chuyên đề 1: Hệ thống tài chính & thị trường tài chính nhằm trình bày về tiền tệ tài chính, hệ thống tài chính. Thị trường tài chính trong hệ thống tài chính. So sánh các hệ thống tài chính.
Bài giảng Phân Tích Báo Cáo Tài Chính - ThS. Nguyễn Thị Ngọc Lan
Dung lượng: 0.4 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 915
Lượt tải: 12
Bài giảng Phân Tích Báo Cáo Tài Chính nhằm trình bày về tổng quan báo cáo tài chính, hệ thống tài khoản kế toán, phương trình kế toán. Mối liên hệ giữa các báo cáo tài chính, chế lập báo cáo tài chính, chuẩn mực kế toán. Phân tích báo cáo tài chính.
Bài giảng Rủi ro – tỷ suất sinh lợi mong đợi
Dung lượng: 1.7 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 965
Lượt tải: 46
Bài giảng Rủi rotỷ suất sinh lợi mong đợi nhằm trình bày kiến thức về tỷ suất sinh lợi rủi ro thuyết danh mục Markowitz, thuyết định giá tài sản vốn (CAPM), tỷ suất sinh lợi của một chứng khóan trong một thời kỳ.
Bài giảng Đại cương về tài chính
Dung lượng: 0.2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 753
Lượt tải: 24
Bài giảng Đại cương về tài chính nhằm trình bày về bản chất của tài chính, chức năng vai trò của tài chính. Tiền đề quyết định sự ra đời phát triển của tài chính, hệ thống tài chính.
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến