DANH MỤC THƯ VIỆN SỐ

Hoạt động gần đây

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
manhhaihk4@gmail.com

vừa xem tài liệu

giáo trình cơ học lý thuyết tập 2 - gs.tskh đ...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
manhhaihk4@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

giáo trình cơ học lý thuyết tập 2 - gs.tskh đ...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
manhhaihk4@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

hướng dẫn giải bài tập cơ lý thuyết phần động...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
park_gvr@yahoo.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
park_gvr@yahoo.com

vừa tải thành công tài liệu

sáng kiến kinh nghiệm: một số biện pháp tổ ch...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
ĐỖ SƠN TÙNG ĐỖ

vừa đăng ký tài khoản thành công thông qua GOOGLE

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
ĐỖ SƠN TÙNG ĐỖ

vừa xem tài liệu

thuật toán nón xoay giải bài toán quy hoạch t...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
ĐỖ SƠN TÙNG ĐỖ

vừa tải thành công tài liệu

thuật toán nón xoay giải bài toán quy hoạch t...

Thành viên mới

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
ĐỖ SƠN TÙNG ĐỖ
18/1/2019 21:04:08
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
park_gvr@yahoo.com
18/1/2019 20:36:08
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
manhhaihk4@gmail.co
18/1/2019 20:20:35
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Thanh Bình Lê
18/1/2019 19:29:11
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
anh03022003@gmail.c
18/1/2019 17:48:49
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Tan Loi Nguyen
18/1/2019 16:27:43
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
vuthanhdatatat2507@
18/1/2019 15:48:52
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
tranhong080387@gmai
18/1/2019 15:45:29
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
ltdiu.c3hh3@bacgian
18/1/2019 15:35:10
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Toi Nguyen Cong
18/1/2019 15:23:06

Bảo hiểm

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Bảo hiểm là những quan hệ kinh tế gắn liền với quá trình hình thành, phân phối và sử dụng các quỹ tập trung - quỹ bảo hiểm - nhằm xử lý các rủi ro, các biến cố. Bảo hiểm bảo đảm cho quá trình tái sản xuất và đời sống của xã hội được diễn ra bình thường. Bảo hiểm còn là biện pháp chia sẻ rủi ro của một người hay của số một ít người cho cả cộng đồng những người có khả năng gặp rủi ro cùng loại. Có nhiều hình thức bảo hiểm như: Bảo hiểm nhân thọ/phi nhân thọ, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tài sản,...Cùng tham khảo nguồn tài liệu, sách, câu hỏi và kinh nghiệm về Bảo hiểm để hiễu rõ về hoạt động Bảo hiểm cũng như học tốt các môn chuyên ngành Bảo hiểm.
Kết quả 1-10 trong khoảng 639
Bài giảng Nguyên lý bảo hiểm: Chương 5
Dung lượng: 0.2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 989
Lượt tải: 42
Bài giảng Nguyên bảo hiểm - Chương 5: Tổ chức hoạt động kinh doanh bảo hiểm, trình bày tổ chức doanh nghiệp bảo hiểm, hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, hoạt động trung gian bảo hiểm, tổ chức hoạt động kinh doanh bảo hiểm theo pháp luật Việt Nam. Đây tài liệu học tập tham khảo dành cho sinh viên ngành Tài chính - ngân hàng.
Bài giảng Nguyên lý bảo hiểm: Chương 4
Dung lượng: 0.5 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 1083
Lượt tải: 0
Bài giảng Nguyên bảo hiểm - Chương 4: Hợp đồng bảo hiểm trình bày định nghĩa hợp đồng bảo hiểm, các loại hợp đồng bảo hiểm, hình thức của hợp đồng bảo hiểm, tính chất của hợp đồng bảo hiểm, hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm, thiết lập hợp đồng bảo hiểm, thực hiện hợp đồng bảo hiểm, phí bảo hiểm, phương pháp tính một số bảo hiểm nhân thọ. Đây tài liệu học tập tham khảo dành cho sinh viên ngành Tài chính - ngân hàng.
Bài giảng Nguyên lý bảo hiểm: Chương 3
Dung lượng: 0.5 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 1184
Lượt tải: 33
Bài giảng Nguyên bảo hiểm - Chương 3: sở kỹ thuật bảo hiểm trình bày sự ra đời phát triển Luật số lớn, các vấn đề mang tính nguyên tắc về mặt kỹ thuật, sự hình thành quản Quỹ bảo hiểm. Đây tài liệu học tập tham khảo dành cho sinh viên ngành Tài chính - ngân hàng.
Bài giảng Nguyên lý bảo hiểm: Chương 1
Dung lượng: 1 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 989
Lượt tải: 24
Bài giảng Nguyên bảo hiểm - Chương 1: Rủi ro các phương thức xử rủi ro, trình bày định nghĩa thuật ngữ tổn thất, rủi ro, nguy ; phương thức xử rủi ro, tổn thất, nguy ; những vấn đề luận chung về bảo hiểm, bảo hiểm hội,... Đây tài liệu học tập tham khảo dành cho sinh viên ngành Tài chính - ngân hàng.
Đề thi môn Bảo hiểm trong kinh doanh - ĐH Kinh tế
Dung lượng: 0.3 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 802
Lượt tải: 34
Mời các bạn cùng tham khảo các đề thi môn bảo hiểm trong kinh doanh dưới đây, tài liệu này gồm 5 đề thi với 3 đề thi trắc nghiệm 2 đề thi tự luận môn bảo hiểm trong kinh doanh. Mong rằng tài liệu này sẽ giúp các bạn hệ thống lại kiến thức cần thiết ôn tập môn học này đạt hiệu quả.
Câu hỏi trắc nghiệm Bảo hiểm
Dung lượng: 2.4 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 879
Lượt tải: 45
Câu hỏi trắc nghiệm Bảo hiểm tài liệu tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm thuyết bài tập, ngoài ra cuối tài liệu còn kèm theo đáp án trả lời giúp các bạn ôn tập hệ thống kiến thức được dễ dàng hiệu quả hơn. Cùng tham khảo ôn tập môn học thật tốt với tài liệu này nhé.
Tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm môn bảo hiểm trong kinh doanh
Dung lượng: 1 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 973
Lượt tải: 1
Tài liệu tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm bảo hiểm trong kinh doanh dưới đây cấu trúc phân chia câu hỏi gồm các phần sau: Phần 1 Khái quát chung về bảo hiểm, phần 2 bảo hiểm hàng hải, phần 3 bảo hiểm hàng không, phần 4 bảo hiểm xây lắp.
Đề trắc nghiệm Nguyên lý và thực hành bảo hiểm - ĐH Kinh tế
Dung lượng: 4 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 5032
Lượt tải: 94
Đề trắc nghiệm Nguyên thực hành bảo hiểm - ĐH Kinh tế cấu trúc gồm 2 phần: Phần 1 gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, phần 2 gồm 25 bài tập thực hành. Mời các bạn cùng ôn tập hệ thống lại kiến thức môn học thật tốt với tài liệu dưới đây.
Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng trung ương - GV. Nguyễn Thị Hương
Dung lượng: 45.5 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 763
Lượt tải: 29
Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng trung ương gồm 8 chương với các nội dung: tổng quan về Ngân hàng TW, nghiệp vụ phát hành tiền điều tiết lưu thông tiền tệ, nghiệp vụ tín dụng của Ngân hàng TW, nghiệp vụ thị trường mở, nghiệp vụ quản ngoại hối, tổ chức hệ thống thanh toán qua ngân hàng, điều hành chính sách tiền tệ quốc gia, hoạt động thanh tra giám sát của Ngân hàng TW.
Bài giảng Bảo hiểm xã hội - Chương 2: Một số lý luận cơ bản về bảo hiểm xã hội
Dung lượng: 3.9 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 599
Lượt tải: 44
Bài giảng Bảo hiểm hội - Chương 2: Một số luận bản về bảo hiểm hội trình bày lược về quá trình hình thành phát triển của bảo hiểm hội; khái niệm, đặc trưng, tính chất của bảo hiểm hội; bảo hiểm thương mại, chức năng, nguyên tắc của bảo hiểm hội, hình thức nội dung bản của bảo hiểm hội.
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến