DANH MỤC THƯ VIỆN SỐ

Hoạt động gần đây

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
khuetrang08@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

bài giảng nấm ăn và vi nấm - chương 3

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
khuetrang08@gmail.com

vừa xem tài liệu

giới nấm

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
ngongocanhqlkt@yahoo.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
nhhanh@daihocthudo.edu.vn

vừa xem tài liệu

giáo trình: cơ sở văn hóa việt nam - lê chí d...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
ngongocanhqlkt@yahoo.com

vừa xem tài liệu

bài giảng quản lý nhà nước về tài chính tiền ...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
truonlge1501@gmail.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
ngongocanhqlkt@yahoo.com

vừa tải thành công tài liệu

bài giảng quản lý nhà nước về tài chính tiền ...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
pinkyfish2712@gmail.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
phamductrung197@gmail.com

vừa xem tài liệu

đồ án môn học: plc siemens s7 - 1200

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
phamductrung197@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

đồ án môn học: plc siemens s7 - 1200

Thành viên mới

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
pinkyfish2712@gmail
20/8/2019 22:08:43
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
truonlge1501@gmail.
20/8/2019 21:37:34
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
ngongocanhqlkt@yaho
20/8/2019 21:33:47
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
khuetrang08@gmail.c
20/8/2019 21:17:37
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
phucnguyendeptrai56
20/8/2019 20:41:51
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
anhtramm86@gmail.co
20/8/2019 20:18:48
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
voduc2002@gmail.com
20/8/2019 19:51:07
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Ngantran27091997@gm
20/8/2019 18:30:18
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
quangloc04051999@gm
20/8/2019 18:11:02
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
cuongthitrannahang@
20/8/2019 17:19:07

Quỹ đầu tư

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Quỹ đầu tư là một định chế tài chính trung gian phi ngân hàng thu hút tiền nhàn rỗi từ các nguồn khác nhau để đầu tư vào các cổ phiếu, trái phiếu, tiền tệ, hay các loại tài sản khác. Tất cả các khoản đầu tư này đều được quản lý chuyên nghiệp, chặt chẽ bởi công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát và cơ quan thẩm quyền khác. Để làm được điều này đòi hỏi các nhà đầu tư phải tiến hành khảo sát thực tiễn, thu thập thông tin, tài liệu để tiến hành phân tích cụ thể, lập và quản lý danh mục đầu tư… nhằm hạn chế rủi ro, nâng cao hiệu quả vốn đầu tư. Tham khảo kho tài liệu, sách, giáo trình, bài giảng và kinh nghiệm về Quỹ đầu tư giúp các bạn củng cố kiến thức quản lý quỹ đầu tư, cách thu hút quỹ đầu tư, phương pháp đánh giá hoạt động của quỹ và quản lý nhà nước về hoạt động quản lý Quỹ đầu tư.
Kết quả 1-10 trong khoảng 1,148
Bài giảng Đầu tư tài chính: Chương 6 - TS. Phạm Hữu Hồng Thái
Dung lượng: 0.4 MB
Kiểu file: ppt
Lượt xem: 1133
Lượt tải: 25
Mục tiêu trình bày trong chương 6 hình kinh doanh chênh lệch giá fama-french model thuộc bài giảng Đầu tài chính nhằm trình bày về hình lợi nhuận chứng khoán đơn tố đa tố, xác định đường thị trường chứng khoán đa tố, thảo luận thuyết định giá chênh lệch đơn tố đa tố.
Bài giảng Đầu tư tài chính: Chương 5 - TS. Phạm Hữu Hồng Thái
Dung lượng: 0.8 MB
Kiểu file: ppt
Lượt xem: 1360
Lượt tải: 37
Mục tiêu chính của Bài giảng Đầu tài chính: Chương 5 hình định giá tài sản nhằm trình bày về hình CAPM, phân biệt giữa hình CAPM & hình chỉ số, ứng dụng hình CAPM vào thực tiễn. Mở rộng hình CAPM.
Bài giảng Đầu tư tài chính: Chương 4 - TS. Phạm Hữu Hồng Thái
Dung lượng: 0.9 MB
Kiểu file: ppt
Lượt xem: 1344
Lượt tải: 31
Chương 4 hình chỉ số đơn thuộc bài giảng Đầu tài chính nhằm trình bày về xác định các yếu tố đầu vào của hình Markowitz và hình chỉ số, phân tích lợi nhuận chứng khoán và rủi ro hệ thống. Ước lượng phương trình hồi quy của hình chỉ số đơn.
Bài giảng Đầu tư tài chính: Chương 3 - TS. Phạm Hữu Hồng Thái
Dung lượng: 1.9 MB
Kiểu file: ppt
Lượt xem: 1011
Lượt tải: 32
Mục tiêu của Bài giảng Đầu tài chính: Chương 3 Danh mục rủi ro tối ưu nhằm trình bày về chiến lược đa dạng hóa danh mục nhằm giảm thiểu rủi ro. Hiểu một số khái niệm như rủi ro hệ thống rủi ro phi hệ thống. Xác định lợi nhuận kỳ vọng, độ lệch chuẩn, phương sai, hiệp phương sai, hệ số tương quan của danh mục 2 tài sản rủi ro.
Bài giảng Đầu tư tài chính: Chương 2 - TS. Phạm Hữu Hồng Thái
Dung lượng: 1.4 MB
Kiểu file: ppt
Lượt xem: 978
Lượt tải: 8
Nội dung chính của chương 2 Độ E ngại rủi ro chiến lược phân phối tài sản nằm trong bài giảng Đầu tài chính nhằm trình bày về khái niệm bản về thuyết danh mục như phần rủi ro (Risk premiums), độ e ngại rủi ro (Risk aversion), giá trị hữu dụng.
Bài giảng Đầu tư tài chính: Chương 1 - TS. Phạm Hữu Hồng Thái
Dung lượng: 0.6 MB
Kiểu file: ppt
Lượt xem: 934
Lượt tải: 4
Nội dung Bài giảng Đầu tài chính: Chương 1 Lợi nhuận rủi ro nhằm trình bày về xác định lợi nhuận của chu kỳ đầu đơn đầu đa chu kỳ, phân biệt giữa lợi nhuận bình quân đại số, lợi nhuận bình quân số học lợi nhuận bình quân tỷ trọng theo tiền tệ. Phân biệt lãi suất danh nghĩa lãi suất thực. Xác định lợi nhuận kỳ vọng rủi ro của chứng khoán.
Bài giảng Ngưỡng chấp nhận rủi ro
Dung lượng: 0.2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 1659
Lượt tải: 43
Bài giảng Ngưỡng chấp nhận rủi ro nhằm trình bày thế nào ngưỡng chấp nhận rủi ro, điều hòa vốn, những yếu tố bản xác định ngưỡng chấp nhận rủi ro. Ngưỡng chấp nhận rủi ro mức rủi ro cao nhất nhà đầu còn thể chấp nhận được.
Bài giảng Đa dạng hóa đầu tư
Dung lượng: 0.8 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 1033
Lượt tải: 47
Bài giảng Đa dạng hóa đầu nhằm trình bày thế nào đa dạng hóa đầu , các hình thức đa dạng hóa đầu , hệ số tương quan. Đa dạng hóa danh mục đầu việc bỏ vốn đầu vào các chứng khoán độ rủi ro khác nhau, dựa trên những tỷ lệ đầu không giống nhau trên thị trường, xây dựng lên một cấu tài sản hợp để thể phân tán rủi ro hay hạn chế tối đa rủi ro đầu .
Các phương pháp tạo lập nguồn vốn đầu tư
Dung lượng: 0 MB
Kiểu file: docx
Lượt xem: 1092
Lượt tải: 37
Tài liệu Các phương pháp tạo lập nguồn vốn đầu trình bày các nội dung chính: huy động vốn trong nước, nguồn vốn đầu từ Chính phủ, huy động vốn nước ngoài, nguồn vốn đầu trực tiếp từ nước ngoài, các kênh thu hút nguồn vốn, xúc tiến nhanh việc phát triển thị trường chứng khoán, huy động vốn qua các tổ chức Tài chính-Tín dụng,... Đây tài liệu tham khảo dành cho sinh viên Tài chính.
Bài giảng Lập và thẩm định dự án đầu tư - Th.S Nguyễn Lê Hồng Vỹ
Dung lượng: 1.6 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 909
Lượt tải: 29
Bài giảng Lập thẩm định dự án đầu nhằm thiết lập dự án đầu , những vấn đề chung về thẩm định dự án đầu , thẩm định dự án đầu . Thực hành thẩm định dự án đầu .
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến