DANH MỤC THƯ VIỆN SỐ

Hoạt động gần đây

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
thanhh3343@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

đồ án môn học thủy công: thiết kế cống lộ thi...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
hohao1292@gmail.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
hohao1292@gmail.com

vừa xem tài liệu

giáo án bài 23: phòng cháy khi ở nhà - tự nhi...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
hohao1292@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

giáo án bài 23: phòng cháy khi ở nhà - tự nhi...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
hgbn13698@gmail.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
hgbn13698@gmail.com

vừa xem tài liệu

giáo trình lịch sử mỹ thuật thế giới

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
hgbn13698@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

giáo trình lịch sử mỹ thuật thế giới

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
hienle10t1@gmail.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
hienle10t1@gmail.com

vừa xem tài liệu

csharp succinctly

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
hienle10t1@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

csharp succinctly

Thành viên mới

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
hienle10t1@gmail.co
22/10/2019 19:04:55
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
hgbn13698@gmail.com
22/10/2019 19:00:46
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
hohao1292@gmail.com
22/10/2019 18:53:53
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
thanhh3343@gmail.co
22/10/2019 17:18:20
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
dangvanmanh.dvm@gma
22/10/2019 15:56:27
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
mylienlk@gmail.com
22/10/2019 15:08:42
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
dangphuonganh.mfr@g
22/10/2019 15:03:49
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
hoainam0111@gmail.c
22/10/2019 14:51:50
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
phunggiang@gmail.co
22/10/2019 14:49:47
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
nguyhiem1@gmail.com
22/10/2019 14:49:21

Quỹ đầu tư

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Quỹ đầu tư là một định chế tài chính trung gian phi ngân hàng thu hút tiền nhàn rỗi từ các nguồn khác nhau để đầu tư vào các cổ phiếu, trái phiếu, tiền tệ, hay các loại tài sản khác. Tất cả các khoản đầu tư này đều được quản lý chuyên nghiệp, chặt chẽ bởi công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát và cơ quan thẩm quyền khác. Để làm được điều này đòi hỏi các nhà đầu tư phải tiến hành khảo sát thực tiễn, thu thập thông tin, tài liệu để tiến hành phân tích cụ thể, lập và quản lý danh mục đầu tư… nhằm hạn chế rủi ro, nâng cao hiệu quả vốn đầu tư. Tham khảo kho tài liệu, sách, giáo trình, bài giảng và kinh nghiệm về Quỹ đầu tư giúp các bạn củng cố kiến thức quản lý quỹ đầu tư, cách thu hút quỹ đầu tư, phương pháp đánh giá hoạt động của quỹ và quản lý nhà nước về hoạt động quản lý Quỹ đầu tư.
Kết quả 1-10 trong khoảng 1,148
Bài giảng Đầu tư tài chính: Chương 6 - TS. Phạm Hữu Hồng Thái
Dung lượng: 0.4 MB
Kiểu file: ppt
Lượt xem: 1205
Lượt tải: 25
Mục tiêu trình bày trong chương 6 hình kinh doanh chênh lệch giá fama-french model thuộc bài giảng Đầu tài chính nhằm trình bày về hình lợi nhuận chứng khoán đơn tố đa tố, xác định đường thị trường chứng khoán đa tố, thảo luận thuyết định giá chênh lệch đơn tố đa tố.
Bài giảng Đầu tư tài chính: Chương 5 - TS. Phạm Hữu Hồng Thái
Dung lượng: 0.8 MB
Kiểu file: ppt
Lượt xem: 1405
Lượt tải: 37
Mục tiêu chính của Bài giảng Đầu tài chính: Chương 5 hình định giá tài sản nhằm trình bày về hình CAPM, phân biệt giữa hình CAPM & hình chỉ số, ứng dụng hình CAPM vào thực tiễn. Mở rộng hình CAPM.
Bài giảng Đầu tư tài chính: Chương 4 - TS. Phạm Hữu Hồng Thái
Dung lượng: 0.9 MB
Kiểu file: ppt
Lượt xem: 1399
Lượt tải: 31
Chương 4 hình chỉ số đơn thuộc bài giảng Đầu tài chính nhằm trình bày về xác định các yếu tố đầu vào của hình Markowitz và hình chỉ số, phân tích lợi nhuận chứng khoán và rủi ro hệ thống. Ước lượng phương trình hồi quy của hình chỉ số đơn.
Bài giảng Đầu tư tài chính: Chương 3 - TS. Phạm Hữu Hồng Thái
Dung lượng: 1.9 MB
Kiểu file: ppt
Lượt xem: 1054
Lượt tải: 32
Mục tiêu của Bài giảng Đầu tài chính: Chương 3 Danh mục rủi ro tối ưu nhằm trình bày về chiến lược đa dạng hóa danh mục nhằm giảm thiểu rủi ro. Hiểu một số khái niệm như rủi ro hệ thống rủi ro phi hệ thống. Xác định lợi nhuận kỳ vọng, độ lệch chuẩn, phương sai, hiệp phương sai, hệ số tương quan của danh mục 2 tài sản rủi ro.
Bài giảng Đầu tư tài chính: Chương 2 - TS. Phạm Hữu Hồng Thái
Dung lượng: 1.4 MB
Kiểu file: ppt
Lượt xem: 1012
Lượt tải: 8
Nội dung chính của chương 2 Độ E ngại rủi ro chiến lược phân phối tài sản nằm trong bài giảng Đầu tài chính nhằm trình bày về khái niệm bản về thuyết danh mục như phần rủi ro (Risk premiums), độ e ngại rủi ro (Risk aversion), giá trị hữu dụng.
Bài giảng Đầu tư tài chính: Chương 1 - TS. Phạm Hữu Hồng Thái
Dung lượng: 0.6 MB
Kiểu file: ppt
Lượt xem: 974
Lượt tải: 4
Nội dung Bài giảng Đầu tài chính: Chương 1 Lợi nhuận rủi ro nhằm trình bày về xác định lợi nhuận của chu kỳ đầu đơn đầu đa chu kỳ, phân biệt giữa lợi nhuận bình quân đại số, lợi nhuận bình quân số học lợi nhuận bình quân tỷ trọng theo tiền tệ. Phân biệt lãi suất danh nghĩa lãi suất thực. Xác định lợi nhuận kỳ vọng rủi ro của chứng khoán.
Bài giảng Ngưỡng chấp nhận rủi ro
Dung lượng: 0.2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 1847
Lượt tải: 43
Bài giảng Ngưỡng chấp nhận rủi ro nhằm trình bày thế nào ngưỡng chấp nhận rủi ro, điều hòa vốn, những yếu tố bản xác định ngưỡng chấp nhận rủi ro. Ngưỡng chấp nhận rủi ro mức rủi ro cao nhất nhà đầu còn thể chấp nhận được.
Bài giảng Đa dạng hóa đầu tư
Dung lượng: 0.8 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 1060
Lượt tải: 47
Bài giảng Đa dạng hóa đầu nhằm trình bày thế nào đa dạng hóa đầu , các hình thức đa dạng hóa đầu , hệ số tương quan. Đa dạng hóa danh mục đầu việc bỏ vốn đầu vào các chứng khoán độ rủi ro khác nhau, dựa trên những tỷ lệ đầu không giống nhau trên thị trường, xây dựng lên một cấu tài sản hợp để thể phân tán rủi ro hay hạn chế tối đa rủi ro đầu .
Các phương pháp tạo lập nguồn vốn đầu tư
Dung lượng: 0 MB
Kiểu file: docx
Lượt xem: 1138
Lượt tải: 37
Tài liệu Các phương pháp tạo lập nguồn vốn đầu trình bày các nội dung chính: huy động vốn trong nước, nguồn vốn đầu từ Chính phủ, huy động vốn nước ngoài, nguồn vốn đầu trực tiếp từ nước ngoài, các kênh thu hút nguồn vốn, xúc tiến nhanh việc phát triển thị trường chứng khoán, huy động vốn qua các tổ chức Tài chính-Tín dụng,... Đây tài liệu tham khảo dành cho sinh viên Tài chính.
Bài giảng Lập và thẩm định dự án đầu tư - Th.S Nguyễn Lê Hồng Vỹ
Dung lượng: 1.6 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 939
Lượt tải: 29
Bài giảng Lập thẩm định dự án đầu nhằm thiết lập dự án đầu , những vấn đề chung về thẩm định dự án đầu , thẩm định dự án đầu . Thực hành thẩm định dự án đầu .
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến