DANH MỤC THƯ VIỆN SỐ

Hoạt động gần đây

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
duytho19979@gmail.com

vừa xem tài liệu

hệ thống treo khí điện tử emas

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
duytho19979@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

hệ thống treo khí điện tử emas

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
duytho19979@gmail.com

vừa xem tài liệu

hệ thống treo khí và điều khiển điện tử

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
duytho19979@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

hệ thống treo khí và điều khiển điện tử

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
tuansocua@gmail.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
tuansocua@gmail.com

vừa xem tài liệu

chương 18: các bài tập ứng dụng plc mitsubish...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
tuansocua@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

chương 18: các bài tập ứng dụng plc mitsubish...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
anhtammeo0@gmail.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
anhtammeo0@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

đồ án tốt nghiệp: tổng quan về hệ thống đánh ...

Thành viên mới

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
anhtammeo0@gmail.co
26/6/2019 09:14:00
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
tuansocua@gmail.com
26/6/2019 08:31:14
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
duytho19979@gmail.c
26/6/2019 00:54:12
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
quangphanminh07@gma
25/6/2019 22:42:33
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
bachuucr7@gmail.com
25/6/2019 20:57:01
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
duycandthu@gmail.co
25/6/2019 20:45:56
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
manhhaitk3@gmail.co
25/6/2019 20:31:20
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
phamtanvinh16489@gm
25/6/2019 19:31:08
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
tongphanngocchau93@
25/6/2019 16:59:40
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
longduytan1998@gmai
25/6/2019 16:51:28

Kỹ năng đọc tiếng Anh

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Có bao giờ bạn cảm thấy việc đọc hiểu một đoạn văn hay một bài báo bằng tiếng Anh mất rất nhiều thời gian? Vậy làm thế nào để trở thành một người đọc hiệu quả và rèn luyện kỹ năng đọc tiếng Anh thành thạo và hiệu quả? Bạn đọc tiếng Anh càng nhiều thì bạn càng am hiểu hơn về tiếng Anh và có thể học được rất nhiều cách để biểu đạt khác nhau cho cùng một nội dung. Tuy nhiên, để hoàn thiện kỹ năng đọc tiếng Anh đòi hỏi bạn rèn luyện đọc mỗi ngày với phương pháp đọc phù hợp. Hãy tham khảo các đoạn văn, các bài báo, quyển sách, truyện bằng tiếng Anh, các bài test về từ vựng, từ đồng nghĩa, thành ngữ...giúp bạn đọc hiểu tiếng Anh tốt hơn và để nâng cao và hoàn thiện khả năng kỹ năng đọc tiếng Anh của bạn.
Kết quả 81-90 trong khoảng 4,073
Money
Dung lượng: 0.1 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 541
Lượt tải: 35
Example save up /se v p/ particular purpose) (Tiết kiệm tiền) He saved up for a year for a new motorbike. .to spend a lot of money on something that is not splash /splæ out (on) (Tiêu pha vào những thứ không thực sự cần) cut back /k t bæk/ (on) (Giảm chi tiêu) to spend money on something (when it's shell out / el a t/ (on) (Tiêu xài cho việc khi giá cả đắt đỏ) to have just enough get by / et ba / money to live on (Chỉ đủ vừa sống) /ta d tide over ə (r)/ through a difficult get...
Love
Dung lượng: 0.1 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 562
Lượt tải: 6
Example He fell for her the moment their eyes met. He stood by her throughout the trial as he believed her to be innocent. fall for /f lf r/ (yêu, phải lòng ai) stand /stænd ba / by to support or remain loyal to sb (in difficult .situations) ( bên, giúp đỡ ai trong hoàn cảnh khó khăn) to rely, count /ka nt on n/ (dựa vào, tin tưởng vào ai) to be responsible for, to take care of someone/ look after /l k ftə(r)/ (chịu trách nhiệm, hoặc trông nom chăm sóc) make /me k up p/ (dựng chuyện) to end a relationship / bre...
Law Enforcement
Dung lượng: 0.2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 493
Lượt tải: 9
Example We had to call in a plumber gọi đến, call in /k l n/ triệu tập because the sink was leaking, and I had no idea how to fix it. kiếm được, come by /k m ba / vớ được How did you come by this document? .come /k m ə kr s/ across tình cờ thấy, bắt gặp I came across my old school reports when I was clearing out my desk. I asked around but nobody ask /æsk ə ra nd/ around giúp đỡ ai (đặc help out /help a t/ biệt trong tình cảnh khó khăn) give / back v bæk/ mặt,...
House Moving
Dung lượng: 0.1 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 613
Lượt tải: 12
It took them six house, apartment, room, car, do up /du p/ nâng cấp months to do up .the house. motorbike, boat... Take out the take /teik a t/ out ngoài leave. They've put new air conditioner, windows in and lắp đặt put in /put in/ (thiết bị lớn) outside of their house. Remember to put up /put p/ treo, dán put this picture up carefully. The previous junk, rubbish, owners have left throw away /θrə ə we / loại đi, vứt lots of rubbish bỏ that we would furniture... ...
Health
Dung lượng: 0.1 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 510
Lượt tải: 40
I think I'm coming down with flu. bị (bệnh) fight off /fa t f/ chống lại, Her body couldn't fight the .kháng lại infection off. bị tắc, My nose was blocked up due to block up /bl k p/ làm tắc (mũi) It was obvious she had broken her swell up /swel p/ sưng lên toe because it immediately started to swell up. nôn mửa throw up /θrə p/ (ói) bất tỉnh, pass out /p s a t/ ngất xỉu tống khứ, I hope I can shake off this cold shake off / e k f/ cố gắng khỏi (bệnh) before the weekend. out. the back seat of...
Free Time Activities
Dung lượng: 0.1 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 633
Lượt tải: 26
Who is this man that is hanging around the department? He wanted to ask her out but was too shy. ask out / sk a t/ mời ai đi chơi .As we were in the area, we called call on /k l n/ ghé thăm on my sister-in-law. mess around /mes ə ra nd/ dành thời gian làm như một thú vui rời đi, take off /te k f/ cất cánh (máy bay) stay up /ste p/ thức khuya off in the opposite direction. We spent the day messing around on the river.
Food
Dung lượng: 0.4 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 547
Lượt tải: 19
Susan only has 15 minutes to eat lunch so she scarfs it down really fast. da n/ He dished up a great dinner when we dish up /d p/ (chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn, nhiều món) got back. .to eat unwillingly I wasn't very hungry so I just picked pick at /p k ət/ (ăn chậm chạp uể oải) to drink or swallow (an knock /n k bæk/ back (uống hoặc nuốt đồ uống cồn rất nhanh) to eat a lot of food at pig out (on) /p g a t ( n)/ one time (ăn nhiều đồ ăn...
Family Bond
Dung lượng: 0.1 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 615
Lượt tải: 14
I don't get along with my sister - we have nothing in common. My grandmother passed away 11 pass away /p s chết (qua đời, years ago. ə we / mất) /keə(r) care for f (r)/ chăm sóc ai Mrs. Evans has just had an operation so her daughter is caring for her .until she has recovered. thừa kế, come into /k m ntə/ thừa hưởng (vật chất) drop in on /dr p n/ bắt tay vào làm buckle down / b kl một cách nghiêm da n/ túc Do not delay any longer. It is high time you buckled down. n ghé thăm...
DATING
Dung lượng: 0.2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 487
Lượt tải: 32
The Blind Date George is standing in the rain waiting for his date. It is 1 hour later than their meeting time but Sami hasnt shown up yet. The rain is getting heavier and he is losing his temper. “Is it possibly that she has stood me .up?” – George thinks. The story dates back to a wonderful day when George was surfing some websites forspeed-dating servicesto find a date. He noticed Samis profile. “
Computer
Dung lượng: 0.1 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 538
Lượt tải: 3
I remember switching off all the lights and locking the door carefully before coming here. switch off /sw t f/ working (tắt máy ngắt hẳn nguồn điện) .to enter a restricted area on a computer system I had forgotten my password and couldn't log in /l n/ (đăng nhập vào một khu vực bị giới hạn trên máy tính) to close a computer program that requires a sign /sa n a t/ out (thoát một chương trình máy tính yêu cầu tên đăng nhập mật khẩu)...
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến