DANH MỤC THƯ VIỆN SỐ

Hoạt động gần đây

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
minhthinh.89@gmail.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
vietpark94@gmail.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
minhthinh.89@gmail.com

vừa xem tài liệu

báo cáo thực tập tốt nghiệp: phân tích quy t...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
minhthinh.89@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

báo cáo thực tập tốt nghiệp: phân tích quy t...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
tranhokhoi@gmail.com

vừa xem tài liệu

mẫu biên bản xác nhận tình hình sửa chữa

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
tranhokhoi@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

mẫu biên bản xác nhận tình hình sửa chữa

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
uttung@hotmail.com

vừa xem tài liệu

beginning python: using python 2.6 and python...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
uttung@hotmail.com

vừa tải thành công tài liệu

beginning python: using python 2.6 and python...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
uttung@hotmail.com

vừa xem tài liệu

the python standard library by example

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
uttung@hotmail.com

vừa tải thành công tài liệu

the python standard library by example

Thành viên mới

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
vietpark94@gmail.co
20/6/2019 23:39:13
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
minhthinh.89@gmail.
20/6/2019 23:39:09
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
khoinhutthong@gmail
20/6/2019 23:38:49
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
nguyenkhachathu96@g
20/6/2019 23:37:12
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
tranhokhoi@gmail.co
20/6/2019 23:34:17
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
tiensilenhuphong@gm
20/6/2019 22:31:15
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
xxjjjwww11@gmial.co
20/6/2019 21:20:53
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
ntqnhu0901@gmial.co
20/6/2019 21:20:22
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
thuyy3011bnvn@gmail
20/6/2019 20:58:05
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
nguyenthuyy3011bnvn
20/6/2019 20:57:33

Ngữ pháp tiếng Anh

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Ngữ pháp tiếng Anh chính là nền móng của ngôn ngữ, muốn học tốt một ngôn ngữ người học trước hết phải học tốt ngữ pháp. Để giỏi bất kỳ ngoại ngữ nào, bạn phải nắm vững về ngữ pháp và có một vốn từ nhất định. Bên cạnh đó, bạn cần có cái nhìn tổng quan về ngữ pháp tiếng anh trước khi đi vào học chi tiết từng phần. Điều này giúp bạn lên kế hoạch học tập và chú trọng vào các phần quan trọng. Với ngữ pháp tiếng Anh, bạn phải hiểu rõ về cấu trúc câu, các tính chất của từ hay ngữ cụm từ, cách sử dụng thì của từ đó để có thể biểu đạt trôi chảy nội dung muốn truyền tải. Hãy tham khảo các tài liệu ngữ pháp tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao bên dưới với các giáo trình, ebook, bài tập, đề thi hay để có thể sử dụng tốt ngữ pháp tiếng Anh.
Kết quả 91-100 trong khoảng 8,467
Nguyên tắc phủ định duy nhất
Dung lượng: 0.3 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 505
Lượt tải: 20
Nguyên tắc phủ định duy nhất: Tất cả các mệnh đề phủ định chỉ được bao gồm một phủ định thôi. Những đại từ hoặc trạng từ như no, nothing (không cả), nobody (không ai), never (không bao giờ) đều những ngôn từ phủ định
NGỮ PHÁP VỀ ĐỘNG TỪ VÀ CÂU
Dung lượng: 0.3 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 539
Lượt tải: 13
Động từ (Verb) Động từ trong tiếng Anh gọi Verb. Động từ từ dùng để chỉ hoạt động. Động từ từ loại rất nhiều biến thể. Động từ chưa biến thể gọi động từ nguyên thể (Infinitive), các động từ nguyên thể thường được viết to đi trước. dụ to go (đi), to work (làm việc)
NGỮ PHÁP VỀ ĐỘNG TỪ VÀ CÂU
Dung lượng: 0.3 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 526
Lượt tải: 36
Tham khảo tài liệu 'ngữ pháp về động từ câu', ngoại ngữ, ngữ pháp tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu làm việc hiệu quả
Ngữ pháp tiếng Anh – Cách nói gián tiếp
Dung lượng: 0.2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 570
Lượt tải: 3
Khi bạn dùng cách nói gián tiếp (reported speech) không phải lúc nào cũng cần thiết chuyển đổi động từ. Nếu bạn đang kể lại một sự việc vẫn còn đúng vào lúc nói thì bạn không cần phải thay đổi động từ.
Ngữ giới từ
Dung lượng: 0.1 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 490
Lượt tải: 32
Ngữ giới từNgữ giới từ bao gồm một giới từ, tân ngữ của giới từ ( một danh từ hoặc đại từ) một số thành phần bổ ngữ khác
Must và have
Dung lượng: 1.7 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 486
Lượt tải: 1
Nghĩa vụ sự cho phép Khi chúng ta muốn nói về cái chúng ta bổn phận phải làm (hoặc cái chúng ta phải thực hiện), chúng ta thể sử dụng những động từmusthoặchave to’. Để nói về cái chúng ta được phép thực hiện (hoặc được phép làm), chúng ta thể sử dụng những động từlet’, ‘canhoặcbe allowed to’. Must Have to: Must Have to đều nói được sử dụng để nói về luật lệ hoặc bổn phận...
Một số từ chỉ số lượng - Lượng từ (Quantifiers)
Dung lượng: 0.5 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 603
Lượt tải: 49
Trước hết các bạn cho biết, câu này đúng hay sai, nếu sai thì sai đâu: "Every one of my friends had a mobile phone, but none of them called me". Một số quantifiers ta thường thấy thì không sao, nhưng ít thấy thì cứ nghĩ ... sai.
Một số động từ đặc biệt (need, dare, to be, get)
Dung lượng: 1.7 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 459
Lượt tải: 43
Động từ đi sau need chỉ dạng nguyên thể khi chủ ngữ một vật thể sống: My friend needs to learn Spanish. He will need to drive alone tonight. John needs to paint his house. b) Động từ đi sau need phải dạng verb-ing hoặc dạng bị động nếu chủ ngữ không phải vật thể sống
Tài liệu MỆNH ĐỀ
Dung lượng: 1.7 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 456
Lượt tải: 16
Mệnh đề một nhóm từ chứa một động từ đã chia chủ từ của . Động từ chia động từ hoà hợp với chủ từ của về ngôi số . This is the man Mary saw yesterday. Trong câu trên chúng ta thấy 2 mệnh đề:
Mệnh đề trong tiếng Anh
Dung lượng: 0.2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 474
Lượt tải: 49
Định nghĩa: Mệnh đề một nhóm từ chứa một động từ đã chia chủ từ của . Động từ chia động từ hoà hợp với chủ từ của về ngôi số . This is the man Mary saw yesterday. Trong câu trên chúng ta thấy 2 mệnh đề: (1) This is the man (động từ chia is ) (2) Mary saw yesterday (động từ đã chia saw)
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến