DANH MỤC THƯ VIỆN SỐ

Hoạt động gần đây

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
minhthinh.89@gmail.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
vietpark94@gmail.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
minhthinh.89@gmail.com

vừa xem tài liệu

báo cáo thực tập tốt nghiệp: phân tích quy t...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
minhthinh.89@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

báo cáo thực tập tốt nghiệp: phân tích quy t...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
tranhokhoi@gmail.com

vừa xem tài liệu

mẫu biên bản xác nhận tình hình sửa chữa

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
tranhokhoi@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

mẫu biên bản xác nhận tình hình sửa chữa

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
uttung@hotmail.com

vừa xem tài liệu

beginning python: using python 2.6 and python...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
uttung@hotmail.com

vừa tải thành công tài liệu

beginning python: using python 2.6 and python...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
uttung@hotmail.com

vừa xem tài liệu

the python standard library by example

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
uttung@hotmail.com

vừa tải thành công tài liệu

the python standard library by example

Thành viên mới

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
vietpark94@gmail.co
20/6/2019 23:39:13
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
minhthinh.89@gmail.
20/6/2019 23:39:09
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
khoinhutthong@gmail
20/6/2019 23:38:49
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
nguyenkhachathu96@g
20/6/2019 23:37:12
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
tranhokhoi@gmail.co
20/6/2019 23:34:17
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
tiensilenhuphong@gm
20/6/2019 22:31:15
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
xxjjjwww11@gmial.co
20/6/2019 21:20:53
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
ntqnhu0901@gmial.co
20/6/2019 21:20:22
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
thuyy3011bnvn@gmail
20/6/2019 20:58:05
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
nguyenthuyy3011bnvn
20/6/2019 20:57:33

Ngữ pháp tiếng Anh

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Ngữ pháp tiếng Anh chính là nền móng của ngôn ngữ, muốn học tốt một ngôn ngữ người học trước hết phải học tốt ngữ pháp. Để giỏi bất kỳ ngoại ngữ nào, bạn phải nắm vững về ngữ pháp và có một vốn từ nhất định. Bên cạnh đó, bạn cần có cái nhìn tổng quan về ngữ pháp tiếng anh trước khi đi vào học chi tiết từng phần. Điều này giúp bạn lên kế hoạch học tập và chú trọng vào các phần quan trọng. Với ngữ pháp tiếng Anh, bạn phải hiểu rõ về cấu trúc câu, các tính chất của từ hay ngữ cụm từ, cách sử dụng thì của từ đó để có thể biểu đạt trôi chảy nội dung muốn truyền tải. Hãy tham khảo các tài liệu ngữ pháp tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao bên dưới với các giáo trình, ebook, bài tập, đề thi hay để có thể sử dụng tốt ngữ pháp tiếng Anh.
Kết quả 41-50 trong khoảng 8,467
Bài tập về cách chia thì trong tiếng anh
Dung lượng: 0.1 MB
Kiểu file: doc
Lượt xem: 602
Lượt tải: 21
Bài tập 1: Cho dạng thức đúng của động từ trong ngoặc: 1.Ann,we (go) to town.(you/come) with us 2.She (have)coffee for breakfast every morning 3.She sometimes (buy)vegettable at this market 4.I(try) to learn English for year ,but I (not succeed) yet 5.Mary (rest)in the garden all day because she(be)ill 6.That book(lie)on the table for weeeks .You(not read) it yet 7.Mary(lose) her hat and she (look)for it until now 8.I(see) that film several times because I like it 9.That brown suitcase (belong) to Dr.Rice 10.Micheal (work) thirty eight hours a week 11.How many times you (see) him since he went to England 12.Up to the present ,we (write)almost every lesson in the book 13.We...
Vị trí và chức năng của tính từ
Dung lượng: 1.7 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 515
Lượt tải: 34
Khi làm tính từ, tính từ tiếng Anh thường đứng trước danh từ. dụ: It is a hot day. This is a new car. Nam will become a good worker. – Những trường hợp đặc biệt: + Đứng sau một nhóm từ ngụ ý đo lường A river two hundred kilometers long A man eighty years old A road four metres wide
Verb phrase - Ngữ động từ trong tiếng Anh
Dung lượng: 0.3 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 422
Lượt tải: 12
Verb phrase - Ngữ động từ tiếng Anh gồm một động từ chính một hoặc nhiều trợ động từ. Động từ trong tiếng Anh chia làm 3 thời chính: Quá khứ (Past), Hiện tại (Present), Tương lai (Future) Verb phrase - Ngữ động từ Mỗi thời chính lại chia thành nhiều thời nhỏ để diễn đạt tính chính xác của hành động. 3.1 Present tenses (các thời hiện tại)
Using commas effectively
Dung lượng: 0.2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 495
Lượt tải: 47
Here we'll consider four main guidelines for using commas effectively. But keep in mind that these are only guidelines: there are no unbreakable rules for using commas--or any other marks of punctuation. 1. Use a Comma Before a Coordinator Use a comma before a coordinator (and, but, yet, or, nor, for, so) that links two main clauses: "The optimist thinks that this is the best of all possible worlds, and the pessimist knows it." (Robert Oppenheimer)
Túc từ
Dung lượng: 0.3 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 434
Lượt tải: 37
Khi ta nói: Tôi thích bạn thì Tôi chủ từ, kẻ phát sinh ra hành động thích động từ diễn tả hành động của chủ từ bạn kẻ chịu tác động của hành động do chủ từ gây ra. Chữ bạn đây một túc từ. Tiếng Anh gọi túc từ Object. Vậy túc từ từ chỉ đối tượng chịu tác động của một hành động nào đó.
Tổng hợp cách dùng thì
Dung lượng: 0.3 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 516
Lượt tải: 42
You should do something: Đó một điều tốt hoặc một điều đúng đắn cần phải làm. Bạn thể sử dụng should để đưa ra lời khuyên hoặc đưa ra một ý kiến: - You look tired. You should go to bed. - The government should do more to help homeless people. - ‘Should we invite Susan to the party?’ ‘Yes, I think we should.’
TỔNG HỢP CÁCH DÙNG GIỚI TỪ TRONG TIẾNG ANH
Dung lượng: 0.3 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 514
Lượt tải: 22
Suy luận từ cách dùng đã gặp trước đó : dụ : Trước đó ta gặp : worry about : lo lắng về Lần sau gặp chữ : disscuss _____ ( thảo luận về ) thế ta suy ra từ câu trên điền about vào, thế sai. 2)Không nhận ra giới từ thay đổi thấy cùng một danh từ: dụ: Trước đó ta gặp : in the morning Thế khi gặp : ___ a cold winter morning, thấy morning nên chọn ngay in = sai ( đúng ra phải dùng on ) ...
Tài liệu Tính từ - Adjectives
Dung lượng: 0.2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 362
Lượt tải: 26
Định nghĩa: Tính từ từ dùng đẻ phẩm định cho danh từ bằng cách miêu tả các dặc tính của sự vật danh từ đó đại diện
Tim hiểu Though và Anyway
Dung lượng: 0.4 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 453
Lượt tải: 28
Anyway một sentence adverb. Though vừa adverb vừa thể dùng làm liên từ conjunction. Anyway cuối câu cũng dùng khi thêm ý vào câu nói, nghĩa như besides.
Thức (mood) trong tiếng Anh
Dung lượng: 0.2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 833
Lượt tải: 40
Khi phân tích một động từ tiếng Anh trong câu, 3 chiều bạn phải xem xét đó THÌ - THỂ - THỨC. Thì (tense) chắc ai cũng biết, thể (aspect) gồm thể chủ động thể bị động thức (moods). Trong bài này mình sẽ giới thiệu về thức để các bạn hiểu hơn về vấn đề ít được quan tâm này.
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến