DANH MỤC THƯ VIỆN SỐ

Hoạt động gần đây

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
thuha651966@gmail.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
thuha651966@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

bài giảng sự nuôi và dạy con của một số loại ...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
truongtumy0108@gmail.com

vừa xem tài liệu

giáo trình luật hành chính - gs.ts.phạm hồng ...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
truongtumy0108@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

giáo trình luật hành chính - gs.ts.phạm hồng ...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
truongtumy0108@gmail.com

vừa xem tài liệu

báo cáo " thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chí...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
truongtumy0108@gmail.com

vừa xem tài liệu

báo cáo nghiên cứu khoa học: "thẩm quyền xử p...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
truongtumy0108@gmail.com

vừa xem tài liệu

báo cáo " một số vấn đề hoàn thiện pháp luật ...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
truongtumy0108@gmail.com

vừa xem tài liệu

đề tài: các biện pháp xử phạt vi phạm hành ch...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
truongtumy0108@gmail.com

vừa xem tài liệu

báo cáo " bàn thêm về xử lý vi phạm hành ch...

Thành viên mới

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
thuha651966@gmail.c
24/3/2019 13:17:55
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
quyen2004kt@gmail.c
24/3/2019 11:48:38
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
hotro.ttth@gmail.co
24/3/2019 11:37:17
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
minhdong@dongan.edu
24/3/2019 10:17:41
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
nguyentainhanqn71@g
24/3/2019 09:52:45
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
TRANCAO9AONLINE@GMA
24/3/2019 09:46:45
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
nguyenanhthu6492@gm
24/3/2019 03:37:14
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
phungkhak51a3@gmail
23/3/2019 22:54:01
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
nhidudu254@gmail.co
23/3/2019 22:47:03
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
hoangoc.ptit@gmail.
23/3/2019 22:46:32

Ngữ pháp tiếng Anh

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Ngữ pháp tiếng Anh chính là nền móng của ngôn ngữ, muốn học tốt một ngôn ngữ người học trước hết phải học tốt ngữ pháp. Để giỏi bất kỳ ngoại ngữ nào, bạn phải nắm vững về ngữ pháp và có một vốn từ nhất định. Bên cạnh đó, bạn cần có cái nhìn tổng quan về ngữ pháp tiếng anh trước khi đi vào học chi tiết từng phần. Điều này giúp bạn lên kế hoạch học tập và chú trọng vào các phần quan trọng. Với ngữ pháp tiếng Anh, bạn phải hiểu rõ về cấu trúc câu, các tính chất của từ hay ngữ cụm từ, cách sử dụng thì của từ đó để có thể biểu đạt trôi chảy nội dung muốn truyền tải. Hãy tham khảo các tài liệu ngữ pháp tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao bên dưới với các giáo trình, ebook, bài tập, đề thi hay để có thể sử dụng tốt ngữ pháp tiếng Anh.
Kết quả 41-50 trong khoảng 8,467
Bài tập về cách chia thì trong tiếng anh
Dung lượng: 0.1 MB
Kiểu file: doc
Lượt xem: 583
Lượt tải: 21
Bài tập 1: Cho dạng thức đúng của động từ trong ngoặc: 1.Ann,we (go) to town.(you/come) with us 2.She (have)coffee for breakfast every morning 3.She sometimes (buy)vegettable at this market 4.I(try) to learn English for year ,but I (not succeed) yet 5.Mary (rest)in the garden all day because she(be)ill 6.That book(lie)on the table for weeeks .You(not read) it yet 7.Mary(lose) her hat and she (look)for it until now 8.I(see) that film several times because I like it 9.That brown suitcase (belong) to Dr.Rice 10.Micheal (work) thirty eight hours a week 11.How many times you (see) him since he went to England 12.Up to the present ,we (write)almost every lesson in the book 13.We...
Vị trí và chức năng của tính từ
Dung lượng: 1.7 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 501
Lượt tải: 34
Khi làm tính từ, tính từ tiếng Anh thường đứng trước danh từ. dụ: It is a hot day. This is a new car. Nam will become a good worker. – Những trường hợp đặc biệt: + Đứng sau một nhóm từ ngụ ý đo lường A river two hundred kilometers long A man eighty years old A road four metres wide
Verb phrase - Ngữ động từ trong tiếng Anh
Dung lượng: 0.3 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 416
Lượt tải: 12
Verb phrase - Ngữ động từ tiếng Anh gồm một động từ chính một hoặc nhiều trợ động từ. Động từ trong tiếng Anh chia làm 3 thời chính: Quá khứ (Past), Hiện tại (Present), Tương lai (Future) Verb phrase - Ngữ động từ Mỗi thời chính lại chia thành nhiều thời nhỏ để diễn đạt tính chính xác của hành động. 3.1 Present tenses (các thời hiện tại)
Using commas effectively
Dung lượng: 0.2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 473
Lượt tải: 47
Here we'll consider four main guidelines for using commas effectively. But keep in mind that these are only guidelines: there are no unbreakable rules for using commas--or any other marks of punctuation. 1. Use a Comma Before a Coordinator Use a comma before a coordinator (and, but, yet, or, nor, for, so) that links two main clauses: "The optimist thinks that this is the best of all possible worlds, and the pessimist knows it." (Robert Oppenheimer)
Túc từ
Dung lượng: 0.3 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 420
Lượt tải: 37
Khi ta nói: Tôi thích bạn thì Tôi chủ từ, kẻ phát sinh ra hành động thích động từ diễn tả hành động của chủ từ bạn kẻ chịu tác động của hành động do chủ từ gây ra. Chữ bạn đây một túc từ. Tiếng Anh gọi túc từ Object. Vậy túc từ từ chỉ đối tượng chịu tác động của một hành động nào đó.
Tổng hợp cách dùng thì
Dung lượng: 0.3 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 506
Lượt tải: 42
You should do something: Đó một điều tốt hoặc một điều đúng đắn cần phải làm. Bạn thể sử dụng should để đưa ra lời khuyên hoặc đưa ra một ý kiến: - You look tired. You should go to bed. - The government should do more to help homeless people. - ‘Should we invite Susan to the party?’ ‘Yes, I think we should.’
TỔNG HỢP CÁCH DÙNG GIỚI TỪ TRONG TIẾNG ANH
Dung lượng: 0.3 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 504
Lượt tải: 22
Suy luận từ cách dùng đã gặp trước đó : dụ : Trước đó ta gặp : worry about : lo lắng về Lần sau gặp chữ : disscuss _____ ( thảo luận về ) thế ta suy ra từ câu trên điền about vào, thế sai. 2)Không nhận ra giới từ thay đổi thấy cùng một danh từ: dụ: Trước đó ta gặp : in the morning Thế khi gặp : ___ a cold winter morning, thấy morning nên chọn ngay in = sai ( đúng ra phải dùng on ) ...
Tài liệu Tính từ - Adjectives
Dung lượng: 0.2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 354
Lượt tải: 26
Định nghĩa: Tính từ từ dùng đẻ phẩm định cho danh từ bằng cách miêu tả các dặc tính của sự vật danh từ đó đại diện
Tim hiểu Though và Anyway
Dung lượng: 0.4 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 445
Lượt tải: 28
Anyway một sentence adverb. Though vừa adverb vừa thể dùng làm liên từ conjunction. Anyway cuối câu cũng dùng khi thêm ý vào câu nói, nghĩa như besides.
Thức (mood) trong tiếng Anh
Dung lượng: 0.2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 751
Lượt tải: 40
Khi phân tích một động từ tiếng Anh trong câu, 3 chiều bạn phải xem xét đó THÌ - THỂ - THỨC. Thì (tense) chắc ai cũng biết, thể (aspect) gồm thể chủ động thể bị động thức (moods). Trong bài này mình sẽ giới thiệu về thức để các bạn hiểu hơn về vấn đề ít được quan tâm này.
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến