DANH MỤC THƯ VIỆN SỐ

Hoạt động gần đây

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
kieuchigdtxcattien@gmail.com

vừa xem tài liệu

từ ngữ về con người và chiến tranh trong nhật...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
kieuchigdtxcattien@gmail.com

vừa xem tài liệu

tài liệu đào tạo nghề kỹ thuật trồng nấm sò, ...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
kieuchigdtxcattien@gmail.com

vừa xem tài liệu

tài liệu đào tạo nghề kỹ thuật trồng và chăm ...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
kieuchigdtxcattien@gmail.com

vừa xem tài liệu

tài liệu đào tạo nghề phòng trừ bệnh cho cây ...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
kieuchigdtxcattien@gmail.com

vừa xem tài liệu

tài liệu đào tạo nghề kỹ thuật trồng, chăm só...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
tb98.peace@gmail.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
tb98.peace@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

tiểu luận: “tư tưởng hồ chí minh về tự học và...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
thanhthanhqn97@gmail.com

vừa xem tài liệu

luận văn: thực trạng rủi ro trong thanh toán ...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
thanhthanhqn97@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

luận văn: thực trạng rủi ro trong thanh toán ...

Thành viên mới

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
tb98.peace@gmail.co
20/6/2019 17:25:56
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
55dennhucho1@gmail.
20/6/2019 14:43:13
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
55dennhucho@gmail.c
20/6/2019 14:42:55
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
kieuchigdtxcattien@
20/6/2019 14:12:09
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
dinhthai2392@gmail.
20/6/2019 12:59:56
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
thanhnhanq007@gmail
20/6/2019 10:46:55
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
nguyenthanhtam2510@
20/6/2019 10:33:21
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
ngoducthuanbxd@gmai
20/6/2019 10:25:46
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
thuyhuongleduong@gm
20/6/2019 09:56:24
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
lchituong41@gmail.c
20/6/2019 09:49:58

Ngữ pháp tiếng Anh

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Ngữ pháp tiếng Anh chính là nền móng của ngôn ngữ, muốn học tốt một ngôn ngữ người học trước hết phải học tốt ngữ pháp. Để giỏi bất kỳ ngoại ngữ nào, bạn phải nắm vững về ngữ pháp và có một vốn từ nhất định. Bên cạnh đó, bạn cần có cái nhìn tổng quan về ngữ pháp tiếng anh trước khi đi vào học chi tiết từng phần. Điều này giúp bạn lên kế hoạch học tập và chú trọng vào các phần quan trọng. Với ngữ pháp tiếng Anh, bạn phải hiểu rõ về cấu trúc câu, các tính chất của từ hay ngữ cụm từ, cách sử dụng thì của từ đó để có thể biểu đạt trôi chảy nội dung muốn truyền tải. Hãy tham khảo các tài liệu ngữ pháp tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao bên dưới với các giáo trình, ebook, bài tập, đề thi hay để có thể sử dụng tốt ngữ pháp tiếng Anh.
Kết quả 51-60 trong khoảng 8,467
Thì tương lai đơn trong tiếng Anh
Dung lượng: 0.2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 397
Lượt tải: 16
Cấu trúc: Chủ từ + Trợ động từ WILL + Động từ chính (nguyên mẫu). Dùng khi không kế hoạch hay quyết định làm nào trước khi chúng ta nói. Chúng ta ra quyết định tự phát tại thời điểm nói. Thường sử dụng thì tương lai đơn với động từ to think trước .
Thì Present Continuous (Hiện tại tiếp diễn) mang nghĩa tương lai
Dung lượng: 0.2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 803
Lượt tải: 4
Đây nhật của Tom cho tuần tới. - He is playing tennis on Monday afternoon (Anh ấy sẽ chơi quần vợt vào chiều thứ hai) - He is going to the dentist on Tuesday morning (Anh ấy sẽ đi nha vào sáng thứ Ba) - He is having dinner with Ann on Friday (Anh ấy sẽ ăn tối với Ann vào thứ sáu) Trong tất cả các dụ này, Tom đã quyết định xong đã sắp xếp để thực hiện những việc đó.
Thì hiện tại tiếp diễn
Dung lượng: 0.2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 394
Lượt tải: 9
Persent Continuous - Thì hiện tại tiếp diễn diễn tả hành động đang xảy ra tại thời điểm hiện tại. Dự định trong tương lai gần. 1. Cách dùng 1.1. Hành động xảy ra tại thời điểm hiện tại What Shes are reading in you the doing? garden.
THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN DÙNG TRONG - CHO TƯƠNG LAI
Dung lượng: 1.8 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 368
Lượt tải: 9
He is playing tennis on Monday afternoon. He is going to the dentist on Tuesday morning. He is having dinner with Ann on Friday. Trong các dụ này. Anh ta đã quyết định sắp đặt những công việc này. Khi bạn nói về những công việc bạn đã sắp đặt để làm, hãy sử dụng thì hiện tại tiếp .diễn (I am doing)
Thì hiện tại hoàn thành và thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn
Dung lượng: 0.3 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 369
Lượt tải: 0
Một số dấu hiệu nhận biết bản để giúp các bạn cái nhìn tổng quát hơn về 2 thì Thì hiện tại hoàn thành thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn này, đồng thời tránh những nhầm lẫn không đáng trong lúc luyện thi TOEIC.
Tài liệu Thì hiện tại đơn
Dung lượng: 0.2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 383
Lượt tải: 29
Affirmative sentences (Câu khẳng định) SUBJECT 1 (ngôi thứ 3 số ít) + VERB ( + s/es) Các ngôi thứ 3 số ít như: he, she, it, danh từ số ít như: Mary, my father, v.vEg 1: Mr Binh polishes his car every afternoon Eg 2: Mary usually goes swimming on Saturday afternoon. Eg 3: He sings English songs in his free time. Eg 4: Everyone wants to learn English.
Thì hiện tại đơn và bài tập về thì hiện tại đơn
Dung lượng: 0.2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 646
Lượt tải: 8
Công thức thì hiện tại đơn, cách chia thì hiện tại đơn bài tập về thì hiện tại đơn. Chia sẻ cách học đơn giản về thì hiện tại đơn các bài tập lên quan của thì này. Thì hiện tại đơn (The simple present) Đây một trong những thì được sử dụng rất phổ biến trong Tiếng Anh
THÌ HIỆN TẠI ĐƠN CỦA ĐỘNG TỪ TO BE
Dung lượng: 0.2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 346
Lượt tải: 8
Ngữ pháp của một ngôn ngữ sự phân tích rất nhiều chức năng được thực hiện bởi các từ của ngôn ngữ đó, chúng được sử dụng bởi người bản xứ trong ngôn ngữ nói viết.
The passive - Thể bị động
Dung lượng: 0.1 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 398
Lượt tải: 16
He delivers letters. Present Simple He delivered the letters. Past Simple He has delivered the Present Perfect Past perfect Present Continuous Past Continuous Future Simple Infinitive He will deliver the Modal + be + past part He has to deliver the letters. letters. He had delivered the letters. He is delivering the letters. He was delivering the letters.
THÁN TỪ (Interjections)
Dung lượng: 0.2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 343
Lượt tải: 36
Định nghĩa : Thán từ một âm thanh phát ra hay tiếng kêu xen vào một câu để biểu lộ một cảm xúc động hay một biểu lộ mạnh mẽ nào đó được thể hiện trong văn viết bằng dấu cảm thán hoặc dấu hỏi.
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến