DANH MỤC THƯ VIỆN SỐ

Hoạt động gần đây

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
kieuchigdtxcattien@gmail.com

vừa xem tài liệu

từ ngữ về con người và chiến tranh trong nhật...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
kieuchigdtxcattien@gmail.com

vừa xem tài liệu

tài liệu đào tạo nghề kỹ thuật trồng nấm sò, ...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
kieuchigdtxcattien@gmail.com

vừa xem tài liệu

tài liệu đào tạo nghề kỹ thuật trồng và chăm ...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
kieuchigdtxcattien@gmail.com

vừa xem tài liệu

tài liệu đào tạo nghề phòng trừ bệnh cho cây ...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
kieuchigdtxcattien@gmail.com

vừa xem tài liệu

tài liệu đào tạo nghề kỹ thuật trồng, chăm só...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
tb98.peace@gmail.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
tb98.peace@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

tiểu luận: “tư tưởng hồ chí minh về tự học và...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
thanhthanhqn97@gmail.com

vừa xem tài liệu

luận văn: thực trạng rủi ro trong thanh toán ...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
thanhthanhqn97@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

luận văn: thực trạng rủi ro trong thanh toán ...

Thành viên mới

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
tb98.peace@gmail.co
20/6/2019 17:25:56
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
55dennhucho1@gmail.
20/6/2019 14:43:13
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
55dennhucho@gmail.c
20/6/2019 14:42:55
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
kieuchigdtxcattien@
20/6/2019 14:12:09
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
dinhthai2392@gmail.
20/6/2019 12:59:56
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
thanhnhanq007@gmail
20/6/2019 10:46:55
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
nguyenthanhtam2510@
20/6/2019 10:33:21
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
ngoducthuanbxd@gmai
20/6/2019 10:25:46
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
thuyhuongleduong@gm
20/6/2019 09:56:24
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
lchituong41@gmail.c
20/6/2019 09:49:58

Ngữ pháp tiếng Anh

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Ngữ pháp tiếng Anh chính là nền móng của ngôn ngữ, muốn học tốt một ngôn ngữ người học trước hết phải học tốt ngữ pháp. Để giỏi bất kỳ ngoại ngữ nào, bạn phải nắm vững về ngữ pháp và có một vốn từ nhất định. Bên cạnh đó, bạn cần có cái nhìn tổng quan về ngữ pháp tiếng anh trước khi đi vào học chi tiết từng phần. Điều này giúp bạn lên kế hoạch học tập và chú trọng vào các phần quan trọng. Với ngữ pháp tiếng Anh, bạn phải hiểu rõ về cấu trúc câu, các tính chất của từ hay ngữ cụm từ, cách sử dụng thì của từ đó để có thể biểu đạt trôi chảy nội dung muốn truyền tải. Hãy tham khảo các tài liệu ngữ pháp tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao bên dưới với các giáo trình, ebook, bài tập, đề thi hay để có thể sử dụng tốt ngữ pháp tiếng Anh.
Kết quả 61-70 trong khoảng 8,467
\Tân ngữ trong tiếng Anh và cách sử dụng tân ngữ
Dung lượng: 0.3 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 404
Lượt tải: 3
Tân ngữ trong tiếng Anh cách sử dụng tân ngữ dụ như: động từ làm tân ngữ sẽ mấy loại, những động từ đặc biệt làm tân ngữ, trường hợp tân ngữ động từ nguyên thể hoặc tân ngữ V-ing... Ngữ pháp tiếng Anh Tân ngữ (complement / object) các vấn đề liên quan 1 Động từ dùng làm tân ngữ trong tiếng Anh Không phải bất cứ động từ nào trong tiếng Anh cũng đều đòi hỏi tân ngữ đứng sau một danh từ....
Sự hoà hợp các thì trong tiếng Anh (Sequence of tenses)
Dung lượng: 0.2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 593
Lượt tải: 6
Câu phức (Complex Sentence) câu một hoặc nhiều mệnh đề phụ. Chỉ cần nhớ một điều Thì của động từ của mệnh đề phụ tùy thuộc Thì của động từ của mệnh đề chính. Dưới đây dụ minh hoạ cho sự hoà hợp các thì. A/ Động từ của mệnh đề chính Thì hiện tại 1) She says that she is a film star ( ta nói rằng ta ngôi sao điện ảnh)
SOME và ANY các kết hợp với SOME/ANY
Dung lượng: 0.2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 437
Lượt tải: 15
ffirmative) any trong câu phủ định (negative) - Ann has bought some new shoes. (Ann vừa mới mua mấy đôi giầy mới) - Ive got something in my eyes. (Tôi bị cái đó rơi vào mắt) - They havent got any children (họ không con) - Hes lazy. He never does any work. (hắn lười lắm.hắn chẳng bao giờ làm việc cả) Chúng ta dùng any trong các câu sau đây nghĩa của nhũng câu này phủ định
 SÁNH BẬC NHẤT (TỪ BA ĐỐI TƯỢNG TRỞ LÊN)
Dung lượng: 0.2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 385
Lượt tải: 41
Dùng khi so sánh 3 người hoặc 3 vật trở lên, một trong số đó ưu việt nhất so với các đối tượng còn lại về một mặt nào đó. Để biến tính từ phó từ thành dạng so sánh bậc nhất, áp dụng quy tắc sau:
Sở hữu cách
Dung lượng: 0.2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 371
Lượt tải: 24
Liệu thể nói school's principal hay bank's manager hay không. Không, thông thường chúng ta không nói 'school's principalhaybank's manager’ - chúng ta nói school principal bank manager. Tại sao? Trong tiếng Anh, chúng ta thể dùng danh từ để bổ nghĩa cho một danh từ khác. thế chúng ta thể nói a computer expert - một chuyên gia máy tính. Một người chịu trách nhiệm về một công ty a company director. Một người làm chương trình phát thanh a radio producer. cũng theo cách thức đó, một .người ...
SIMPLE PRESENT
Dung lượng: 0.2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 423
Lượt tải: 0
Hãy xem xét tình huống mẫu sau: Alex một tài xế xe buýt. Nhưng lúc này anh đang ngủ trên giường. thế: - He is not driving a bus (He is asleep) (Anh ấy không đang lái xe buýt. Anh ấy đang ngủ) Nhưng: He drives a bus. (Anh ấy lái xe buýt)
Quy tắc trọng âm trong tiếng Anh
Dung lượng: 0.2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 408
Lượt tải: 36
TỪ MỘT ÂM TIẾT(ONE-SYLLABLE WORDS) Những từ một âm tiết đều trọng âm trừ những từ ngữ pháp (grammatical words) như: in, on, at, to, but, so dụ: ’speech, ‘day, ’school, ‘learn, ‘love
Quy tắc so sánh phó từ(trạng từ)
Dung lượng: 0.1 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 406
Lượt tải: 30
Duong works 12 hours a day. So does Hung. – Duong works as hard as Hung. (Duong làm việc chăm chỉ như Hung). Công thức: not so/not as + adv + as
Quy tắc cấu tạo tính từ
Dung lượng: 0.2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 502
Lượt tải: 22
Quy tắc cấu tạo tính từ 1. Tính từ đơnNoun + y dụ: rain + yrainy wind + ywindy sun + ysunnyNoun + ly dụ: day + lydaily man + lymanlyNoun + ful dụ: care + fulcareful beauty + fulbeautifulNoun + less dụ: care + lesscareless home + lesshomelessNoun + en dụ: gold + engolden wool + enwoolenNoun + some
Question formation
Dung lượng: 0.1 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 443
Lượt tải: 23
To make questions with modal verbs and with tenses where there is an auxiliary verb (be, have, etc.) invert the subject and the modal / auxiliary verb. Can you drive? Why are you crying? 2. With the present and past simple, add do / does or did before the subject. Where do you live? Did you go out last night?
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến