DANH MỤC THƯ VIỆN SỐ

Hoạt động gần đây

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
kieuchigdtxcattien@gmail.com

vừa xem tài liệu

từ ngữ về con người và chiến tranh trong nhật...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
kieuchigdtxcattien@gmail.com

vừa xem tài liệu

tài liệu đào tạo nghề kỹ thuật trồng nấm sò, ...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
kieuchigdtxcattien@gmail.com

vừa xem tài liệu

tài liệu đào tạo nghề kỹ thuật trồng và chăm ...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
kieuchigdtxcattien@gmail.com

vừa xem tài liệu

tài liệu đào tạo nghề phòng trừ bệnh cho cây ...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
kieuchigdtxcattien@gmail.com

vừa xem tài liệu

tài liệu đào tạo nghề kỹ thuật trồng, chăm só...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
tb98.peace@gmail.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
tb98.peace@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

tiểu luận: “tư tưởng hồ chí minh về tự học và...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
thanhthanhqn97@gmail.com

vừa xem tài liệu

luận văn: thực trạng rủi ro trong thanh toán ...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
thanhthanhqn97@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

luận văn: thực trạng rủi ro trong thanh toán ...

Thành viên mới

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
tb98.peace@gmail.co
20/6/2019 17:25:56
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
55dennhucho1@gmail.
20/6/2019 14:43:13
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
55dennhucho@gmail.c
20/6/2019 14:42:55
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
kieuchigdtxcattien@
20/6/2019 14:12:09
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
dinhthai2392@gmail.
20/6/2019 12:59:56
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
thanhnhanq007@gmail
20/6/2019 10:46:55
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
nguyenthanhtam2510@
20/6/2019 10:33:21
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
ngoducthuanbxd@gmai
20/6/2019 10:25:46
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
thuyhuongleduong@gm
20/6/2019 09:56:24
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
lchituong41@gmail.c
20/6/2019 09:49:58

Ngữ pháp tiếng Anh

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Ngữ pháp tiếng Anh chính là nền móng của ngôn ngữ, muốn học tốt một ngôn ngữ người học trước hết phải học tốt ngữ pháp. Để giỏi bất kỳ ngoại ngữ nào, bạn phải nắm vững về ngữ pháp và có một vốn từ nhất định. Bên cạnh đó, bạn cần có cái nhìn tổng quan về ngữ pháp tiếng anh trước khi đi vào học chi tiết từng phần. Điều này giúp bạn lên kế hoạch học tập và chú trọng vào các phần quan trọng. Với ngữ pháp tiếng Anh, bạn phải hiểu rõ về cấu trúc câu, các tính chất của từ hay ngữ cụm từ, cách sử dụng thì của từ đó để có thể biểu đạt trôi chảy nội dung muốn truyền tải. Hãy tham khảo các tài liệu ngữ pháp tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao bên dưới với các giáo trình, ebook, bài tập, đề thi hay để có thể sử dụng tốt ngữ pháp tiếng Anh.
Kết quả 71-80 trong khoảng 8,467
PRESENT CONTINUOUS
Dung lượng: 0.2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 480
Lượt tải: 22
Ann đang trong xe. ấy đang trên đường đi làm - She is driving to work ( ấy đang lái xe đi làm) Điều này nghĩa vào lúc này, ngay tại thời điểm chúng ta nói, ấy đang lái xe. Sau đây thì Hiện tại tiếp diễn (Present Continuous) I am (= Im) He/she/it is (=Hes,..v.v....) + driving We/they/you are (=were,..v.v..)
Present Continuous
Dung lượng: 0.2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 499
Lượt tải: 29
(I am doing) (Thì hiện tại tiếp diễn) Dùng thì Hiện tại tiếp diễn để nói về một việc nào đó đang tiếp diễn ra ngay lúc nói hay chung quanh khoảng thời gian lúc nói I am doing
PHRASES (Cụm từ)
Dung lượng: 0.2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 463
Lượt tải: 19
Cụm từ (phrase) một nhóm từ kết hợp với nhau tạo thành nghĩa nhưng không đầy đủ. dụ: The sun rises in the east. People in the world love peace. Trong các dụ trên đây, cụm từ những nhóm từ được in đậm.
Phân động từ-động tính từ
Dung lượng: 0.2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 487
Lượt tải: 19
Phân động từ từ do động từ tạo ra đặc tính như một tính từ. Các dạng của Phân động từ:
Phân biệt (So sánh) Both và Both of
Dung lượng: 0.3 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 515
Lượt tải: 43
Both được sử dụng để nói về hai người hoặc hai sự vật. Both cats and dogs are pet animals. Trước một danh từ với một từ hạn định (the, my, this etc.), both both of đều thể dùng được. Both of my parents are teachers. HOẶC Both my parents are teachers.
PHÂN BIỆT WILL BE DOING VÀ WILL HAVE DONE
Dung lượng: 0.2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 527
Lượt tải: 48
Will be doing thì tương lai tiếp diễn, will have done thì tương lai hoàn thành. Để hiểu về hai thì này mời các bạn xem bài CÁC THÌ TƯƠNG LAI A. Xét dụ sau: Kevin loves football and this evening theres a big football match on television. The match begins at 7:30 and ends at 9:15. Paul wants to see Kevin the same evening and wants to know what time to come to his house.
Phân biệt Thì quá khứ hoàn thành & Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn
Dung lượng: 0.2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 480
Lượt tải: 31
Các bạn thể dễ phân biệt thì Quá khứ hoàn thành, tuy nhiên thì Quá khứ hoàn thành tiếp diễn vẫn gây không ít khó khăn cho các bạn đặc biệt hay ra trong lúc bạn luyện tập các dạng bài luyện thi TOEIC. Thì quá khứ hoàn thành & Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn (The past perfect & The past perfect continuous)
Phân biệt thì quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn
Dung lượng: 0.2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 491
Lượt tải: 10
Việc nắm chắc hai thì Thì quá khứ đơn thì quá khứ tiếp diễn (The past simple and The past continuous) trong lúc luyện thi TOEIC sẽ giúp các bạn dễ dàng hiểu những bài viết đơn giản, đặc biệt thì Quá khứ đơn. Thì quá khứ đơn thì quá khứ tiếp diễn (The past simple and The past continuous)
Phân biệt nội động từ và ngoại động từ
Dung lượng: 0.2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 550
Lượt tải: 27
Phân biệt nội động từ ngoại động từ cùng dụ cho dễ hiểu hơn. * Phân biệt nội động từ ngoại động từ + Ngoại động từ: động từ luôn luôn lúc nào cũng phải một túc từ theo sau Để cho dễ nhớ các bạn thể ghi nhớ tha động từ động từ lúc nào cũng phải "tha" theo một túc từ.
PHÂN BIỆT I WILL VÀ I
Dung lượng: 0.2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 496
Lượt tải: 45
Hãy nghiên cứu sự khác nhau giữa will going to: Sue đang nói chuyện với Helen: - Sue: Lets have a party. - Helen: Thats a great idea. Well invite lots of people.Will (’ll): Chúng ta dùng will khi chúng ta quyết định làm việc đó ngay tại thời điểm nói. Người nói trước đó chưa quyết định làm điều đó. Buổi tiệc một ý kiến mới.
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến