DANH MỤC THƯ VIỆN SỐ

Hoạt động gần đây

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
truongtumy0108@gmail.com

vừa xem tài liệu

báo cáo " thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chí...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
truongtumy0108@gmail.com

vừa xem tài liệu

báo cáo nghiên cứu khoa học: "thẩm quyền xử p...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
truongtumy0108@gmail.com

vừa xem tài liệu

báo cáo " một số vấn đề hoàn thiện pháp luật ...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
truongtumy0108@gmail.com

vừa xem tài liệu

đề tài: các biện pháp xử phạt vi phạm hành ch...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
truongtumy0108@gmail.com

vừa xem tài liệu

báo cáo " bàn thêm về xử lý vi phạm hành ch...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
truongtumy0108@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

báo cáo " một số vấn đề hoàn thiện pháp luật ...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Luongkien2710@gmail.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Luongkien2710@gmail.com

vừa xem tài liệu

chuyên đề: an toàn sinh học trong việc phòng ...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Luongkien2710@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

chuyên đề: an toàn sinh học trong việc phòng ...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Luongkien2710@gmail.com

vừa xem tài liệu

chương 4: phòng chống bệnh truyền nhiễm

Thành viên mới

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Luongkien2710@gmail
24/3/2019 16:13:02
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
thuha651966@gmail.c
24/3/2019 13:17:55
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
quyen2004kt@gmail.c
24/3/2019 11:48:38
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
hotro.ttth@gmail.co
24/3/2019 11:37:17
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
minhdong@dongan.edu
24/3/2019 10:17:41
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
nguyentainhanqn71@g
24/3/2019 09:52:45
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
TRANCAO9AONLINE@GMA
24/3/2019 09:46:45
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
nguyenanhthu6492@gm
24/3/2019 03:37:14
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
phungkhak51a3@gmail
23/3/2019 22:54:01
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
nhidudu254@gmail.co
23/3/2019 22:47:03

Tiếng Anh thương mại

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Tìm cho mình một phương pháp học Tiếng Anhthương mại hiệu quả, phù hợp thực ra không khó. Ngày nay, Tiếng anh thương mại , tiếng anh chuyên ngành là những cụm từ, thuật ngữ khá thông dụng trong môi trường làm việc. Tiếng Anh sử dụng trong giao tiếp công sở, email công việc, đàm phán kinh doanh, thương thảo các điều khoản, soạn thảo nội dung hợp đồng là những nội dung chính của tiếng Anh thương mại. Sử dụng tiếng Anh thương mại đòi hỏi những chuẩn mực nhất định trong cách dùng thuật ngữ chuyên ngành, cách trình bày, biểu đạt để tránh gây hiểu lầm. Tài liệu Tiếng Anh thuonge mại giúp các bạn luyện các kỹ năng, các tình huống giao tiếp trong kinh doanh giúp học viên sử dụng tiếng Anh thương mại chính xác, hiệu quả và thăng tiến trong công việc.
Kết quả 21-30 trong khoảng 2,352
CFA Level 1 Schweser Notes 2014 - Book 5
Dung lượng: 13.8 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 525
Lượt tải: 8
CFA Level 1 Schweser Notes 2014 - Book 5 Fixed Income, Derivatives, and Alternative Investments. The following material is a review of the Fixed Income, Derivatives, and Alternative Investments principles designed to address the learning outcome statements set forth by CFA institute.
Ebook Language and Linguistics
Dung lượng: 2.1 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 516
Lượt tải: 45
The new edition of this highly successful AZ guide explores the main concepts and terms used in the study of language and linguistics. Containing over 300 entries, thoroughly updated to reflect the latest developments in the field, this book includes entries in: Cognitive linguistics; Discourse analysis; Phonology and phonetics; Psycholinguistics; Sociolinguistics; Syntax and semantics.
Manhattan GMAT Guide 8 Sentence Correction
Dung lượng: 12.1 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 520
Lượt tải: 11
Manhattan GMAT Guide 8 Sentence correction covers key grammatical principles in depth teaches effective gmat problem solving strategies includes practice problems with detailed explanations updated for the official guide for GMAT.
Manhattan GMAT Guide 7 Reading Comprehesion
Dung lượng: 6.3 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 510
Lượt tải: 7
Manhattan GMAT Guide 7 Reading Comprehesion introduces methods for focused, efficient reading teaches effective gmat problem solving strategies includes practice problems with detailed explanations updated for the official guide for GMAT.
Manhattan GMAT Guide 6 Critical Reasoning
Dung lượng: 11.9 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 494
Lượt tải: 47
Manhattan GMAT Guide 6 Critical Reasoning demystifies logical analysis of complex arguments teaches effective gmat problem solving strategies includes practice problems with detailed explanations updated for the official guide for GMAT.
Manhattan GMAT Guide 5 Number Properties
Dung lượng: 4.9 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 554
Lượt tải: 16
Manhattan GMAT Guide 5 Number Properties covers divisibility & primes, probability; & more teaches problem solving & data sufficiency strategies includes practice problems with detailed explanations updated for the official guide for GMAT.
Manhattan GMAT Guide 4 Geometry
Dung lượng: 4.5 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 446
Lượt tải: 7
Manhattan GMAT Guide 4 Geometry covers triangles, circles, coordinate plane, & more teaches problem solving & data sufficiency strategies includes practice problems with detailed explanations updated for the official guide for GMAT.
Manhattan GMAT Guide 3 Word Problems
Dung lượng: 5 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 527
Lượt tải: 44
Manhattan GMAT Guide 3 Word Problems covers rates & work, statistics, overlapping sets, & more teaches problem solving & data sufficiency strategies includes practice problems with detailed explanations updated for the official guide for GMAT.
Manhattan GMAT Guide 2 Algebra
Dung lượng: 5.8 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 483
Lượt tải: 18
Manhattan GMAT Guide 2 Algebra covers linear & quadratic equations, inequalities, & more teaches problem solving & data sufficiency strategies includes practice problems with detailed explanations updated for the official guide for GMAT.
Manhattan GMAT Guide 1 Fractions, Decimals, And Percents
Dung lượng: 4.4 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 469
Lượt tải: 32
Manhattan GMAT Guide 1 Fractions, Decimals, And Percents clarifies concepts and builds computation skills teaches problem solving & data sufficiency strategies includes practice problems with detailed explanations.
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến