DANH MỤC THƯ VIỆN SỐ

Hoạt động gần đây

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
nguyenlananh43210@gmail.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
nguyenlananh43210@gmail.com

vừa xem tài liệu

khái niệm từ vựng học

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
nguyenlananh43210@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

khái niệm từ vựng học

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
nguyenlananh43210@gmail.com

vừa xem tài liệu

unit 49 vocabulary

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Văn Nam Nguyễn

vừa đăng ký tài khoản thành công thông qua GOOGLE

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Văn Nam Nguyễn

vừa tải thành công tài liệu

luận văn: chiến lược kinh doanh của cửa hàng ...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Thanh Nguyen Duc

vừa đăng ký tài khoản thành công thông qua GOOGLE

Thành viên mới

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Thanh Nguyen Duc
19/1/2019 23:39:21
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Văn Nam Nguyễn
19/1/2019 23:26:39
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
nguyenlananh43210@g
19/1/2019 22:19:08
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Ovi
19/1/2019 21:27:31
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Vũ Giang Nhật Anh
19/1/2019 20:26:27
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
nguyenthikieu tien
19/1/2019 19:15:42
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Thanh Lâm Trần
19/1/2019 18:17:23
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
duchoviet08@gmail.c
19/1/2019 18:04:24
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
alan.tween863@gmail
19/1/2019 17:01:52
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
hanhminh8291@gmail.
19/1/2019 16:52:32

Tiếng Anh thương mại

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Tìm cho mình một phương pháp học Tiếng Anhthương mại hiệu quả, phù hợp thực ra không khó. Ngày nay, Tiếng anh thương mại , tiếng anh chuyên ngành là những cụm từ, thuật ngữ khá thông dụng trong môi trường làm việc. Tiếng Anh sử dụng trong giao tiếp công sở, email công việc, đàm phán kinh doanh, thương thảo các điều khoản, soạn thảo nội dung hợp đồng là những nội dung chính của tiếng Anh thương mại. Sử dụng tiếng Anh thương mại đòi hỏi những chuẩn mực nhất định trong cách dùng thuật ngữ chuyên ngành, cách trình bày, biểu đạt để tránh gây hiểu lầm. Tài liệu Tiếng Anh thuonge mại giúp các bạn luyện các kỹ năng, các tình huống giao tiếp trong kinh doanh giúp học viên sử dụng tiếng Anh thương mại chính xác, hiệu quả và thăng tiến trong công việc.
Kết quả 21-30 trong khoảng 2,352
CFA Level 1 Schweser Notes 2014 - Book 5
Dung lượng: 13.8 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 513
Lượt tải: 8
CFA Level 1 Schweser Notes 2014 - Book 5 Fixed Income, Derivatives, and Alternative Investments. The following material is a review of the Fixed Income, Derivatives, and Alternative Investments principles designed to address the learning outcome statements set forth by CFA institute.
Ebook Language and Linguistics
Dung lượng: 2.1 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 508
Lượt tải: 45
The new edition of this highly successful AZ guide explores the main concepts and terms used in the study of language and linguistics. Containing over 300 entries, thoroughly updated to reflect the latest developments in the field, this book includes entries in: Cognitive linguistics; Discourse analysis; Phonology and phonetics; Psycholinguistics; Sociolinguistics; Syntax and semantics.
Manhattan GMAT Guide 8 Sentence Correction
Dung lượng: 12.1 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 508
Lượt tải: 11
Manhattan GMAT Guide 8 Sentence correction covers key grammatical principles in depth teaches effective gmat problem solving strategies includes practice problems with detailed explanations updated for the official guide for GMAT.
Manhattan GMAT Guide 7 Reading Comprehesion
Dung lượng: 6.3 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 496
Lượt tải: 7
Manhattan GMAT Guide 7 Reading Comprehesion introduces methods for focused, efficient reading teaches effective gmat problem solving strategies includes practice problems with detailed explanations updated for the official guide for GMAT.
Manhattan GMAT Guide 6 Critical Reasoning
Dung lượng: 11.9 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 482
Lượt tải: 47
Manhattan GMAT Guide 6 Critical Reasoning demystifies logical analysis of complex arguments teaches effective gmat problem solving strategies includes practice problems with detailed explanations updated for the official guide for GMAT.
Manhattan GMAT Guide 5 Number Properties
Dung lượng: 4.9 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 538
Lượt tải: 16
Manhattan GMAT Guide 5 Number Properties covers divisibility & primes, probability; & more teaches problem solving & data sufficiency strategies includes practice problems with detailed explanations updated for the official guide for GMAT.
Manhattan GMAT Guide 4 Geometry
Dung lượng: 4.5 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 434
Lượt tải: 7
Manhattan GMAT Guide 4 Geometry covers triangles, circles, coordinate plane, & more teaches problem solving & data sufficiency strategies includes practice problems with detailed explanations updated for the official guide for GMAT.
Manhattan GMAT Guide 3 Word Problems
Dung lượng: 5 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 515
Lượt tải: 44
Manhattan GMAT Guide 3 Word Problems covers rates & work, statistics, overlapping sets, & more teaches problem solving & data sufficiency strategies includes practice problems with detailed explanations updated for the official guide for GMAT.
Manhattan GMAT Guide 2 Algebra
Dung lượng: 5.8 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 473
Lượt tải: 18
Manhattan GMAT Guide 2 Algebra covers linear & quadratic equations, inequalities, & more teaches problem solving & data sufficiency strategies includes practice problems with detailed explanations updated for the official guide for GMAT.
Manhattan GMAT Guide 1 Fractions, Decimals, And Percents
Dung lượng: 4.4 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 457
Lượt tải: 32
Manhattan GMAT Guide 1 Fractions, Decimals, And Percents clarifies concepts and builds computation skills teaches problem solving & data sufficiency strategies includes practice problems with detailed explanations.
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến