DANH MỤC THƯ VIỆN SỐ

Hoạt động gần đây

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
minhthinh.89@gmail.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
vietpark94@gmail.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
minhthinh.89@gmail.com

vừa xem tài liệu

báo cáo thực tập tốt nghiệp: phân tích quy t...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
minhthinh.89@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

báo cáo thực tập tốt nghiệp: phân tích quy t...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
tranhokhoi@gmail.com

vừa xem tài liệu

mẫu biên bản xác nhận tình hình sửa chữa

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
tranhokhoi@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

mẫu biên bản xác nhận tình hình sửa chữa

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
uttung@hotmail.com

vừa xem tài liệu

beginning python: using python 2.6 and python...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
uttung@hotmail.com

vừa tải thành công tài liệu

beginning python: using python 2.6 and python...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
uttung@hotmail.com

vừa xem tài liệu

the python standard library by example

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
uttung@hotmail.com

vừa tải thành công tài liệu

the python standard library by example

Thành viên mới

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
vietpark94@gmail.co
20/6/2019 23:39:13
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
minhthinh.89@gmail.
20/6/2019 23:39:09
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
khoinhutthong@gmail
20/6/2019 23:38:49
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
nguyenkhachathu96@g
20/6/2019 23:37:12
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
tranhokhoi@gmail.co
20/6/2019 23:34:17
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
tiensilenhuphong@gm
20/6/2019 22:31:15
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
xxjjjwww11@gmial.co
20/6/2019 21:20:53
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
ntqnhu0901@gmial.co
20/6/2019 21:20:22
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
thuyy3011bnvn@gmail
20/6/2019 20:58:05
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
nguyenthuyy3011bnvn
20/6/2019 20:57:33

Tiếng Anh thương mại

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Tìm cho mình một phương pháp học Tiếng Anhthương mại hiệu quả, phù hợp thực ra không khó. Ngày nay, Tiếng anh thương mại , tiếng anh chuyên ngành là những cụm từ, thuật ngữ khá thông dụng trong môi trường làm việc. Tiếng Anh sử dụng trong giao tiếp công sở, email công việc, đàm phán kinh doanh, thương thảo các điều khoản, soạn thảo nội dung hợp đồng là những nội dung chính của tiếng Anh thương mại. Sử dụng tiếng Anh thương mại đòi hỏi những chuẩn mực nhất định trong cách dùng thuật ngữ chuyên ngành, cách trình bày, biểu đạt để tránh gây hiểu lầm. Tài liệu Tiếng Anh thuonge mại giúp các bạn luyện các kỹ năng, các tình huống giao tiếp trong kinh doanh giúp học viên sử dụng tiếng Anh thương mại chính xác, hiệu quả và thăng tiến trong công việc.
Kết quả 21-30 trong khoảng 2,352
CFA Level 1 Schweser Notes 2014 - Book 5
Dung lượng: 13.8 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 539
Lượt tải: 8
CFA Level 1 Schweser Notes 2014 - Book 5 Fixed Income, Derivatives, and Alternative Investments. The following material is a review of the Fixed Income, Derivatives, and Alternative Investments principles designed to address the learning outcome statements set forth by CFA institute.
Ebook Language and Linguistics
Dung lượng: 2.1 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 540
Lượt tải: 45
The new edition of this highly successful AZ guide explores the main concepts and terms used in the study of language and linguistics. Containing over 300 entries, thoroughly updated to reflect the latest developments in the field, this book includes entries in: Cognitive linguistics; Discourse analysis; Phonology and phonetics; Psycholinguistics; Sociolinguistics; Syntax and semantics.
Manhattan GMAT Guide 8 Sentence Correction
Dung lượng: 12.1 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 534
Lượt tải: 11
Manhattan GMAT Guide 8 Sentence correction covers key grammatical principles in depth teaches effective gmat problem solving strategies includes practice problems with detailed explanations updated for the official guide for GMAT.
Manhattan GMAT Guide 7 Reading Comprehesion
Dung lượng: 6.3 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 538
Lượt tải: 7
Manhattan GMAT Guide 7 Reading Comprehesion introduces methods for focused, efficient reading teaches effective gmat problem solving strategies includes practice problems with detailed explanations updated for the official guide for GMAT.
Manhattan GMAT Guide 6 Critical Reasoning
Dung lượng: 11.9 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 510
Lượt tải: 47
Manhattan GMAT Guide 6 Critical Reasoning demystifies logical analysis of complex arguments teaches effective gmat problem solving strategies includes practice problems with detailed explanations updated for the official guide for GMAT.
Manhattan GMAT Guide 5 Number Properties
Dung lượng: 4.9 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 572
Lượt tải: 16
Manhattan GMAT Guide 5 Number Properties covers divisibility & primes, probability; & more teaches problem solving & data sufficiency strategies includes practice problems with detailed explanations updated for the official guide for GMAT.
Manhattan GMAT Guide 4 Geometry
Dung lượng: 4.5 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 466
Lượt tải: 7
Manhattan GMAT Guide 4 Geometry covers triangles, circles, coordinate plane, & more teaches problem solving & data sufficiency strategies includes practice problems with detailed explanations updated for the official guide for GMAT.
Manhattan GMAT Guide 3 Word Problems
Dung lượng: 5 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 545
Lượt tải: 44
Manhattan GMAT Guide 3 Word Problems covers rates & work, statistics, overlapping sets, & more teaches problem solving & data sufficiency strategies includes practice problems with detailed explanations updated for the official guide for GMAT.
Manhattan GMAT Guide 2 Algebra
Dung lượng: 5.8 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 499
Lượt tải: 18
Manhattan GMAT Guide 2 Algebra covers linear & quadratic equations, inequalities, & more teaches problem solving & data sufficiency strategies includes practice problems with detailed explanations updated for the official guide for GMAT.
Manhattan GMAT Guide 1 Fractions, Decimals, And Percents
Dung lượng: 4.4 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 485
Lượt tải: 32
Manhattan GMAT Guide 1 Fractions, Decimals, And Percents clarifies concepts and builds computation skills teaches problem solving & data sufficiency strategies includes practice problems with detailed explanations.
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến