DANH MỤC THƯ VIỆN SỐ

Hoạt động gần đây

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
minhthinh.89@gmail.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
vietpark94@gmail.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
minhthinh.89@gmail.com

vừa xem tài liệu

báo cáo thực tập tốt nghiệp: phân tích quy t...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
minhthinh.89@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

báo cáo thực tập tốt nghiệp: phân tích quy t...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
tranhokhoi@gmail.com

vừa xem tài liệu

mẫu biên bản xác nhận tình hình sửa chữa

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
tranhokhoi@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

mẫu biên bản xác nhận tình hình sửa chữa

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
uttung@hotmail.com

vừa xem tài liệu

beginning python: using python 2.6 and python...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
uttung@hotmail.com

vừa tải thành công tài liệu

beginning python: using python 2.6 and python...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
uttung@hotmail.com

vừa xem tài liệu

the python standard library by example

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
uttung@hotmail.com

vừa tải thành công tài liệu

the python standard library by example

Thành viên mới

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
vietpark94@gmail.co
20/6/2019 23:39:13
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
minhthinh.89@gmail.
20/6/2019 23:39:09
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
khoinhutthong@gmail
20/6/2019 23:38:49
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
nguyenkhachathu96@g
20/6/2019 23:37:12
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
tranhokhoi@gmail.co
20/6/2019 23:34:17
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
tiensilenhuphong@gm
20/6/2019 22:31:15
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
xxjjjwww11@gmial.co
20/6/2019 21:20:53
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
ntqnhu0901@gmial.co
20/6/2019 21:20:22
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
thuyy3011bnvn@gmail
20/6/2019 20:58:05
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
nguyenthuyy3011bnvn
20/6/2019 20:57:33

Tiếng Anh thương mại

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Tìm cho mình một phương pháp học Tiếng Anhthương mại hiệu quả, phù hợp thực ra không khó. Ngày nay, Tiếng anh thương mại , tiếng anh chuyên ngành là những cụm từ, thuật ngữ khá thông dụng trong môi trường làm việc. Tiếng Anh sử dụng trong giao tiếp công sở, email công việc, đàm phán kinh doanh, thương thảo các điều khoản, soạn thảo nội dung hợp đồng là những nội dung chính của tiếng Anh thương mại. Sử dụng tiếng Anh thương mại đòi hỏi những chuẩn mực nhất định trong cách dùng thuật ngữ chuyên ngành, cách trình bày, biểu đạt để tránh gây hiểu lầm. Tài liệu Tiếng Anh thuonge mại giúp các bạn luyện các kỹ năng, các tình huống giao tiếp trong kinh doanh giúp học viên sử dụng tiếng Anh thương mại chính xác, hiệu quả và thăng tiến trong công việc.
Kết quả 31-40 trong khoảng 2,352
Manhattan GMAT Guide Foudations Of GMAT Math
Dung lượng: 19.1 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 400
Lượt tải: 19
Manhattan GMAT Guide Foudations Of GMAT Math builds core skills in algebra, arithmetic, geometry, & more strengthens comprehension of gmat math principles 700+ practice problems with step-by-step explanations.
Manhattan GMAT Guide 9 Integrated Reasoning And Essay
Dung lượng: 5.4 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 407
Lượt tải: 42
Manhattan GMAT Guide 9 Integrated Reasoning And Essay llluminates the two initial sections of the gmat teaches effective strategies for the new ir section enables optimal performance on the argument essay updated for the official guide for GMAT.
Schweser Note CFA 2013 Level 3 - Ebook 4
Dung lượng: 10.2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 399
Lượt tải: 14
Schweser Note CFA 2013 Level 3 - Ebook 4 Alternative investments, risk management, and derivatives. Mời các bạn cùng tham khảo học tập chuẩn bị thật tốt cho thi CFA.
Schweser Note CFA 2013 Level 3 - Ebook 3
Dung lượng: 7.6 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 400
Lượt tải: 49
Schweser Note CFA 2013 Level 3 - Ebook 3 FIxed income portfolio management fixed income derivatives, and equity portfolio management. Mời các bạn cùng tham khảo học tập chuẩn bị thật tốt cho thi CFA.
Schweser Note CFA 2013 Level 3 - Ebook 2
Dung lượng: 7.8 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 429
Lượt tải: 9
Schweser Note CFA 2013 Level 3 - Ebook 2 Institutional investors, capital market expectations, economic concepts, and asset allocation. Schweser Note CFA 2013 Level 3 - Ebook 4 Alternative investments, risk management, and derivatives. Mời các bạn cùng tham khảo học tập chuẩn bị thật tốt cho thi CFA.
Schweser Note CFA 2013 Level 3 - Ebook 5
Dung lượng: 8.7 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 385
Lượt tải: 25
Schweser Note CFA 2013 Level 3 - Ebook 5 Execution, monitoring, and rebalancing, evaluation and attribution, and global investment. Mời các bạn cùng tham khảo học tập chuẩn bị thật tốt cho thi CFA.
Schweser Note CFA 2013 Level 3 - Ebook 1
Dung lượng: 10.9 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 437
Lượt tải: 43
Schweser Note CFA 2013 Level 3 - Ebook 1 Ethical and professional standards, behavioral finance, and private wealth management. Mời các bạn cùng tham khảo học tập chuẩn bị thật tốt cho thi CFA.
Schweser Note CFA 2013 Level 2 - Ebook 4
Dung lượng: 8.8 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 413
Lượt tải: 20
Schweser Note CFA 2013 Level 2 - Ebook 4 Alternative investments and fixed income. Mời các bạn cùng tham khảo học tập chuẩn bị thật tốt cho thi CFA.
Schweser Note CFA 2013 Level 2 - Ebook 3
Dung lượng: 8.5 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 341
Lượt tải: 38
Schweser Note CFA 2013 Level 2 - Ebook 3 Equity investments. Mời các bạn cùng tham khảo học tập chuẩn bị thật tốt cho thi CFA.
Schweser Note CFA 2013 Level 2 - Ebook 2
Dung lượng: 11.8 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 482
Lượt tải: 14
Schweser Note CFA 2013 Level 2 - Ebook 2 Financial reporting and analysis and corporate finance. Mời các bạn cùng tham khảo học tập chuẩn bị thật tốt cho thi CFA.
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến