DANH MỤC THƯ VIỆN SỐ

Hoạt động gần đây

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Nam Nam

vừa đăng ký tài khoản thành công thông qua GOOGLE

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Nhat Nguyen

vừa đăng ký tài khoản thành công thông qua GOOGLE

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Nhat Nguyen

vừa xem tài liệu

lí thuyết & bài tập: xây dựng câu

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Nhat Nguyen

vừa tải thành công tài liệu

lí thuyết & bài tập: xây dựng câu

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Nhat Nguyen

vừa xem tài liệu

bài tập tiếng anh bài tập a1

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
lnhatnuce@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

bài giảng chương 2: công nghệ sản xuất rượu v...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
lnhatnuce@gmail.com

vừa xem tài liệu

sách hướng dẫn học tập: hóa học đại cương

Thành viên mới

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Nhat Nguyen
19/11/2018 06:55:23
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Nam Nam
19/11/2018 06:41:50
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Xuan Huan Pham
19/11/2018 06:04:02
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Xuân Huân Phạm
19/11/2018 06:03:47
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Oanh Trần Thị
19/11/2018 03:57:09
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
hue.tranxuan541@gma
19/11/2018 00:50:30
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
pn434937@gmail.com
19/11/2018 00:39:23
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Quynh Trang Dương
18/11/2018 23:33:08
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Phạm Ngọc Thanh T
18/11/2018 23:16:29
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
huyenthuythnd@gmail
18/11/2018 23:09:54

Lao động-Tiền lương

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Gồm các thông tư, thông tư liên tịch, quyết định, nghị định, nghị quyết, chỉ thị, ... được Nhà nước và các Bộ ngành ban hành. Văn bản luật Lao động - Tiền lương bảo vệ quyền làm việc, lợi ích và các quyền khác của người lao động, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng lao động, tạo điều kiện cho mối quan hệ lao động được hài hoà và ổn định, góp phần phát huy trí sáng tạo và tài năng của người lao động trí óc và lao động chân tay, của người quản lý lao động, nhằm đạt năng suất, chất lượng và tiến bộ xã hội trong lao động, sản xuất, dịch vụ, hiệu quả trong sử dụng và quản lý lao động, góp phần công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước vì sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh.
Kết quả 1-10 trong khoảng 1,156
Văn bản hợp nhất 16/NĐHN-BQP năm 2013
Dung lượng: 0.2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 880
Lượt tải: 39
Văn bản hợp nhất 16/NĐHN-BQP năm 2013 hợp nhất Nghị định thực hiện chế độ hưu trí đối với quân nhân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 trở về trước 20 năm trở lên phục vụ Quân đội đã phục viên, xuất ngũ do Bộ Quốc phòng ban hành.
Quyết định 1873/QĐ-UBND năm 2013
Dung lượng: 0.2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 594
Lượt tải: 1
Quyết định 1873/-UBND năm 2013 về Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển nguồn nhân lực tỉnh An Giang giai đoạn 2011-2015 Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh An Giang giai đoạn 2011-2020.
Quyết định 1288/QĐ-BLĐTBXH năm 2013
Dung lượng: 0.2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 886
Lượt tải: 36
Quyết định 1288/-BLĐTBXH năm 2013 về Kế hoạch hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật thuộc trách nhiệm của Bộ Lao động - Thương binh hội.
Quyết định 1568/QĐ-TTg năm 2013
Dung lượng: 0.2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 515
Lượt tải: 40
Quyết định 1568/-TTg năm 2013 thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án phát triển dân số, lao động, đào tạo, gia đình chính sách hội phục vụ sự phát triển bền vững của đất nước đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành.
Nghị định 102/2013/NĐ-CP
Dung lượng: 0.3 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 597
Lượt tải: 19
Nghị định 102/2013/-CP hướng dẫn Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung cụ thể trong nghị định này.
Quyết định 1436/2013/QĐ-UBND
Dung lượng: 0.2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 602
Lượt tải: 16
Quyết định 1436/2013/-UBND phê duyệt Quy chế phối hợp tổ chức quản công tác dạy nghề trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung trong quyết định này.
Quyết định 27/2013/QĐ-UBND tỉnh Trà Vinh
Dung lượng: 0.2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 606
Lượt tải: 40
Quyết định 27/2013/-UBND quy định chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách , phường, thị trấn ấp, khóm do tỉnh Trà Vinh ban hành.
Kế hoạch 2432/KH-UBND năm 2013
Dung lượng: 0.2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 594
Lượt tải: 33
Kế hoạch 2432/KH-UBND năm 2013 thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2011 - 2020. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung cụ thể trong kế hoạch này.
Thông tư 26/2013/TT-BGTVT
Dung lượng: 0.2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 614
Lượt tải: 39
Thông 26/2013/TT-BGTVT quy định trách nhiệm xử vi phạm đối với tổ chức, cán bộ, công, viên chức ngành Giao thông vận tải được giao nhiệm vụ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành.
Quyết định 1541/QĐ-UBND năm 2013
Dung lượng: 0.8 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 617
Lượt tải: 45
Quyết định 1541/-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động- Thương binh hội tỉnh Phú Yên.
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến