DANH MỤC THƯ VIỆN SỐ

Hoạt động gần đây

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Phuochuedcr01@gmail.com

vừa xem tài liệu

phương pháp học đàn organ keyboard: tập 1 - l...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Phuochuedcr01@gmail.com

vừa xem tài liệu

phương pháp học đàn organ keyboard: tập 2 - l...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Phuochuedcr01@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

phương pháp học đàn organ keyboard: tập 2 - l...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
quocnp85@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

đề tài : hệ thống điều tốc của nhà máy thủy đ...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
quocnp85@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

luận văn thạc sĩ: nghiên cứu thiết kế hệ thốn...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
minhbonk35@gmail.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
minhbonk35@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

tờ trình đề nghị thành lập nhóm, lớp mầm non ...

Thành viên mới

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
minhbonk35@gmail.co
21/9/2019 14:17:09
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Phuochuedcr01@gmail
21/9/2019 11:17:40
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
kimxuancbs@gmail.co
21/9/2019 10:06:33
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
nguyenvanlinh030219
21/9/2019 08:51:52
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
nguyentrung901vhs@g
21/9/2019 08:40:44
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
zxcasc1999@gmail.co
21/9/2019 07:23:42
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
nguyenminhtriussh@g
21/9/2019 06:06:27
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
phamthibichngoc97@g
21/9/2019 00:17:45
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
nguyenvankhoi1005@g
20/9/2019 22:08:07
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
ltkloan.mnplan.ks@k
20/9/2019 21:14:09

Sở hữu trí tuệ

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Văn bản Luật Sở hữu trí tuệ quy định về quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và việc bảo hộ các quyền đó. Văn bản Luật Sở hữu trí tuệ áp dụng đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài đáp ứng các điều kiện quy định tại Luật này và điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Văn bản Luật Sở hữu trí tuệ bao gồm các thông tư, thông tư liên tịch, quyết định, nghị định, nghị quyết, chỉ thị, ... được Nhà nước và các Bộ ngành, UBND các tỉnh thành phố ban hành, được cập nhập và bổ sung giúp mọi người nắm vững kiến thức pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ, quyền tác giả, sở hữu công nghiệp, bằng sáng chế, ...
Kết quả 1-10 trong khoảng 72
Quyết định 1746/QĐ-UBND năm 2013 tỉnh Thừa Thiên Huế
Dung lượng: 0.3 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 739
Lượt tải: 7
Quyết định 1746/-UBND năm 2013 phê duyệt Chiến lược phát triển thương hiệu đặc sản tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020.
Quyết định 1348/QĐ-UBND
Dung lượng: 0.3 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 815
Lượt tải: 45
Quyết định về việc phê duyệt tổ chức nhân trúng tuyển đơn vị chủ trì thực hiện dự án thuộc chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ năm 2014-2015 Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn.
Nghị định 99/2013/NĐ-CP
Dung lượng: 0.6 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 740
Lượt tải: 12
Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp. Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật xử vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012.
Luật sở hữa trí tuệ
Dung lượng: 0.5 MB
Kiểu file: doc
Lượt xem: 865
Lượt tải: 19
Luật này quy định về quyền tác giả,quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng việc bảo hộ các quyền đó.
LUẬT XUẤT BẢN 2012
Dung lượng: 0.1 MB
Kiểu file: doc
Lượt xem: 886
Lượt tải: 49
1. Hiến pháp nước Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 (đã sửa đổi, bổ sung năm 2001) Điều 69 2. Luật xuất bản 2008 3. Luật số 19/2012/QH13 của Quôc hội ban hành Luật xuất bản 2012 4. Nghị định 111/2005/-CP quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản. 5. Nghị định 72/2010/-CP ngày 23/08/2011 sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số 111/2005/-CP đã được sửa đổi bổ sung bằng nghị định số 11/2009/-CP nghị định 105/2007/-CP. 6. Quyết định 102/2006/-BVHTT ban hành quy chế lưu chiểu xuất bản phẩm...
VĂN BẢN LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ
Dung lượng: 0.8 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 717
Lượt tải: 46
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng việc bảo hộ các quyền đó. Điều 2. Đối tượng áp dụng Luật này áp dụng đối với tổ chức, nhân Việt Nam; tổ chức, nhân nước ngoài đáp ứng các điều kiện quy định tại Luật này điều ước quốc tế Cộng hoà hội chủ nghĩa Việt Nam thành viên....
Văn kiện công ước Berne về bảo hộ các tác phẩm văn học và nghệ thuật
Dung lượng: 0.5 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 845
Lượt tải: 17
Các nước tham gia Liên Hiệp cùng xuất phát từ lòng mong muốn bảo hộ theo một phương thức hữu hiệu nhất quán các quyền lợi của các tác giả đối với tác phẩm văn học nghệ thuật của họ, Công nhận tầm quan trọng về kết quả của Hội nghị xem xét lại văn bản họp Stockholm năm 1967, Đã quyết định sửa đổi Đạo Luật đã được Hội nghị Stockholm thông qua, đồng thời vẫn giữ nguyên vẹn các Điều khoản từ 1 đến 20 từ 22 đến 26 của Đạo Luật đó...
Thông tư số  15/2012/TT-BVHTTDL
Dung lượng: 0.2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 696
Lượt tải: 21
THÔNG HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG GIÁM ĐỊNH QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN
Quyết định số 24/2012/QĐ-UBND
Dung lượng: 0.2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 705
Lượt tải: 15
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH QUY TRÌNH CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN
Máy tính học cách nhìn như người
Dung lượng: 0.1 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 774
Lượt tải: 7
Vicarious hy vọng kết hợp hoạt động của não người với máy tính để tạo một hệ thống quan sát hình ảnh, lặp lại hoạt động quan sát của vỏ não người. Ý tưởng "mạng -ron máy tính" - chương trình khả năng phỏng hoạt động của não tạo nên liên kết giữa các -ron nhân tạo - đã được nói đến cả chục năm nay. Nhưng các chuyên gia của Vicarious tuyên bố rằng chính họ người đưa ý tưởng này vào cuộc sống nhờ những bước tiến mới dựa trên các phương pháp được phát...
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến