DANH MỤC THƯ VIỆN SỐ

Hoạt động gần đây

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
khuetrang08@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

bài giảng nấm ăn và vi nấm - chương 3

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
khuetrang08@gmail.com

vừa xem tài liệu

giới nấm

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
ngongocanhqlkt@yahoo.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
nhhanh@daihocthudo.edu.vn

vừa xem tài liệu

giáo trình: cơ sở văn hóa việt nam - lê chí d...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
ngongocanhqlkt@yahoo.com

vừa xem tài liệu

bài giảng quản lý nhà nước về tài chính tiền ...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
truonlge1501@gmail.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
ngongocanhqlkt@yahoo.com

vừa tải thành công tài liệu

bài giảng quản lý nhà nước về tài chính tiền ...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
pinkyfish2712@gmail.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
phamductrung197@gmail.com

vừa xem tài liệu

đồ án môn học: plc siemens s7 - 1200

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
phamductrung197@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

đồ án môn học: plc siemens s7 - 1200

Thành viên mới

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
pinkyfish2712@gmail
20/8/2019 22:08:43
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
truonlge1501@gmail.
20/8/2019 21:37:34
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
ngongocanhqlkt@yaho
20/8/2019 21:33:47
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
khuetrang08@gmail.c
20/8/2019 21:17:37
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
phucnguyendeptrai56
20/8/2019 20:41:51
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
anhtramm86@gmail.co
20/8/2019 20:18:48
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
voduc2002@gmail.com
20/8/2019 19:51:07
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Ngantran27091997@gm
20/8/2019 18:30:18
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
quangloc04051999@gm
20/8/2019 18:11:02
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
cuongthitrannahang@
20/8/2019 17:19:07

Thể thao - Y tế

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Văn bản luật Thể thao - Y tế gồm các thông tư, thông tư liên tịch, quyết định, nghị định, nghị quyết, chỉ thị, pháp lệnh ... được Nhà nước và các Bộ ngành khác ban hành căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992. Văn bản luật Thể thao - Y tế quy định về tổ chức và hoạt động thể dục, thể thao; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thể dục, thể thao. Ngoài ra, Văn bản luật Thể thao - Y tế còn quy định về hoạt động y tế, chính sách y tế, quy định và quản lý thuốc, quản lý dược . Văn bản luật Thể thao - Y tế giúp các bạn có nhu cầu và quan tâm nắm rõ kiến thức pháp luật, quy định pháp luật về lĩnh vực này.
Kết quả 3271-3280 trong khoảng 3,277
luat bong da 5 nguoi
Dung lượng: 0.2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 389
Lượt tải: 22
Ban hành Luật Bóng đá 5 người BỘ TRƯỞNG - CHỦ NHIỆM UỶ BAN THỂ DỤC THỂ THAO - Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn trách nhiệm quản Nhà nước của Bộ, quan ngang Bộ; - Căn cứ Nghị định số 03/1998/-CP ngày 6/01/1998 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức bộ máy của Uỷ ban Thể dục thể thao; - Xét yêu cầu phát triển nâng cao trình độ môn Bóng đá 5 người nước ta; -...
Quyết định số 1866/QĐ-TTg
Dung lượng: 0.1 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 355
Lượt tải: 16
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC XUẤT VẮC XIN DỰ TRỮ QUỐC GIA HỖ TRỢ TỈNH NGHỆ AN PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH LMLM THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Nghị định số 93/2011/NĐ-CP
Dung lượng: 0.4 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 450
Lượt tải: 49
NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ THUỐC, MỸ PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
Nghị định số 96/2011/NĐ-CP
Dung lượng: 0.4 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 422
Lượt tải: 48
NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CHÍNH PHỦ
Thông tư liên tịch số 36/2011/TTLT-BYT-BQP  HỘI CHỦ
Dung lượng: 0.2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 377
Lượt tải: 38
THÔNG LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN VIỆC KHÁM SỨC KHỎE THỰC HIỆN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ
Nghị định số 92/2011/NĐ-CP
Dung lượng: 0.4 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 365
Lượt tải: 17
NGHỊ ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC BẢO HIỂM Y TẾ CHÍNH PHỦ
LUẬT KHÁM BỆNH CHỮA BỆNH
Dung lượng: 0.4 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 339
Lượt tải: 47
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật khám bệnh, chữa bệnh. CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định quyền nghĩa vụ của người bệnh, người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh sở khám bệnh, chữa bệnh; điều kiện đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh sở khám bệnh, chữa bệnh; quy định chuyên môn kỹ thuật trong...
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến