DANH MỤC THƯ VIỆN SỐ

Hoạt động gần đây

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
annpinkpanda@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

giáo án bài 14: phòng tránh ngộ độc khi ở nhà...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
baovinh2405@gmail.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
baovinh2405@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

quản lý nhà nước về đô thị và nông thôn (gvc....

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
vquyendang@gmail.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
vquyendang@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

tiểu luận: chiến lược phát triển thương hiệu ...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
ptka191199@gmail.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
ptka191199@gmail.com

vừa xem tài liệu

trách nhiệm pháp lý quốc tế

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
ptka191199@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

trách nhiệm pháp lý quốc tế

Thành viên mới

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
ptka191199@gmail.co
7/12/2019 00:21:11
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
vquyendang@gmail.co
7/12/2019 00:07:06
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
baovinh2405@gmail.c
6/12/2019 23:38:07
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
annpinkpanda@gmail.
6/12/2019 23:28:17
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
dohoanglant242@gmai
6/12/2019 22:57:42
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
lehuyen222003@gmail
6/12/2019 22:06:12
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
thuhoainguyen011197
6/12/2019 21:57:19
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
phuonganh.nn2308@gm
6/12/2019 21:45:09
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
xuanhaia2@gmail.com
6/12/2019 21:40:56
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
quangps3598@gmail.c
6/12/2019 21:03:19

Thể thao - Y tế

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Văn bản luật Thể thao - Y tế gồm các thông tư, thông tư liên tịch, quyết định, nghị định, nghị quyết, chỉ thị, pháp lệnh ... được Nhà nước và các Bộ ngành khác ban hành căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992. Văn bản luật Thể thao - Y tế quy định về tổ chức và hoạt động thể dục, thể thao; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thể dục, thể thao. Ngoài ra, Văn bản luật Thể thao - Y tế còn quy định về hoạt động y tế, chính sách y tế, quy định và quản lý thuốc, quản lý dược . Văn bản luật Thể thao - Y tế giúp các bạn có nhu cầu và quan tâm nắm rõ kiến thức pháp luật, quy định pháp luật về lĩnh vực này.
Kết quả 31-40 trong khoảng 3,277
Quyết định 1656/QĐ-UBND năm 2013
Dung lượng: 0.2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 501
Lượt tải: 16
Quyết định 1656/-UBND năm 2013 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 16/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020 do tỉnh Vĩnh Long ban hành.
Quyết định 1681/QĐ-UBND năm 2013
Dung lượng: 0.1 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 469
Lượt tải: 45
Quyết định 1681/-UBND năm 2013 về Kế hoạch kiểm tra năm 2014 của Đội Kiểm tra văn hóa, thể thao du lịch liên ngành tỉnh Bắc Kạn.
Quyết định 2386/QĐ-UBND năm 2013 tỉnh Sơn La
Dung lượng: 0.2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 499
Lượt tải: 30
Quyết định 2386/-UBND năm 2013 mua bảo hiểm y tế cho đối tượng theo Quyết định 62/2011/-TTg đợt 02 do tỉnh Sơn La ban hành.
Quyết định 3116/QĐ-UBND năm 2013
Dung lượng: 0.2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 445
Lượt tải: 49
Quyết định 3116/-UBND năm 2013 Quy định tạm thời chính sách thu hút đối với bác sỹ, bác sỹ nội trú, bác sỹ trình độ sau đại học về làm việc tại sở y tế công lập thuộc tỉnh Quảng Nam.
Quyết định 1840/QĐ-TTg năm 2013
Dung lượng: 0.2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 424
Lượt tải: 18
Quyết định 1840/-TTg năm 2013 xuất hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho tỉnh Phú Yên do Thủ tướng Chính phủ ban hành.
Công điện 6472/CĐ-BYT năm 2013
Dung lượng: 0.2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 447
Lượt tải: 41
Công điện 6472/-BYT năm 2013 chủ động triển khai công tác ứng phó với bão Nari do Bộ Y tế điện.
Văn bản hợp nhất 08/TTHN-BYT
Dung lượng: 0.4 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 664
Lượt tải: 46
Văn bản hợp nhất 08/TTHN-BYT hợp nhất Thông hướng dẫn về điều kiện kinh doanh thuốc theo quy định của Luật dược Nghị định 79/2006/-CP do Bộ Y tế ban hành.
Báo cáo 525/BC-UBTVQH13 năm 2013
Dung lượng: 0.6 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 435
Lượt tải: 6
Báo cáo 525/BC-UBTVQH13 năm 2013 kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế giai đoạn 2009-2012 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành.
Nghị quyết 10/2013/NQ-HĐND tỉnh Ninh Bình
Dung lượng: 0.2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 414
Lượt tải: 23
Nghị quyết 10/2013/NQ-HĐND hỗ trợ kinh phí từ Ngân sách tỉnh để mua Bảo hiểm y tế cho Người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
Kế hoạch liên ngành 3970/KHLN-BLĐTBXH-BGDĐT năm 2013
Dung lượng: 0.2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 641
Lượt tải: 34
Kế hoạch liên ngành 3970/KHLN-BLĐTBXH-BGDĐT năm 2013 thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em giữa Bộ Lao động - Thương binh hội - Bộ Giáo dục Đào tạo giai đoạn 2013 - 2020.
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến