DANH MỤC THƯ VIỆN SỐ

Hoạt động gần đây

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
khuetrang08@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

bài giảng nấm ăn và vi nấm - chương 3

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
khuetrang08@gmail.com

vừa xem tài liệu

giới nấm

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
ngongocanhqlkt@yahoo.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
nhhanh@daihocthudo.edu.vn

vừa xem tài liệu

giáo trình: cơ sở văn hóa việt nam - lê chí d...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
ngongocanhqlkt@yahoo.com

vừa xem tài liệu

bài giảng quản lý nhà nước về tài chính tiền ...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
truonlge1501@gmail.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
ngongocanhqlkt@yahoo.com

vừa tải thành công tài liệu

bài giảng quản lý nhà nước về tài chính tiền ...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
pinkyfish2712@gmail.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
phamductrung197@gmail.com

vừa xem tài liệu

đồ án môn học: plc siemens s7 - 1200

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
phamductrung197@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

đồ án môn học: plc siemens s7 - 1200

Thành viên mới

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
pinkyfish2712@gmail
20/8/2019 22:08:43
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
truonlge1501@gmail.
20/8/2019 21:37:34
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
ngongocanhqlkt@yaho
20/8/2019 21:33:47
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
khuetrang08@gmail.c
20/8/2019 21:17:37
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
phucnguyendeptrai56
20/8/2019 20:41:51
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
anhtramm86@gmail.co
20/8/2019 20:18:48
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
voduc2002@gmail.com
20/8/2019 19:51:07
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Ngantran27091997@gm
20/8/2019 18:30:18
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
quangloc04051999@gm
20/8/2019 18:11:02
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
cuongthitrannahang@
20/8/2019 17:19:07

Thể thao - Y tế

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Văn bản luật Thể thao - Y tế gồm các thông tư, thông tư liên tịch, quyết định, nghị định, nghị quyết, chỉ thị, pháp lệnh ... được Nhà nước và các Bộ ngành khác ban hành căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992. Văn bản luật Thể thao - Y tế quy định về tổ chức và hoạt động thể dục, thể thao; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thể dục, thể thao. Ngoài ra, Văn bản luật Thể thao - Y tế còn quy định về hoạt động y tế, chính sách y tế, quy định và quản lý thuốc, quản lý dược . Văn bản luật Thể thao - Y tế giúp các bạn có nhu cầu và quan tâm nắm rõ kiến thức pháp luật, quy định pháp luật về lĩnh vực này.
Kết quả 41-50 trong khoảng 3,277
Thông tư 31/2013/TT-BYT
Dung lượng: 0.7 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 421
Lượt tải: 4
Thông 31/2013/TT-BYT quy định về quan trắc tác động môi trường từ hoạt động khám, chữa bệnh của bệnh viện do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.
Chỉ thị 01/2013/CT-UBND
Dung lượng: 0.2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 388
Lượt tải: 25
Chỉ thị 01/2013/CT-UBND tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh Mau.
Quyết định 1900/QĐ-TTg năm 2013
Dung lượng: 0.2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 347
Lượt tải: 18
Quyết định 1900/-TTg năm 2013 xuất vắc xin, hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho tỉnh Quảng Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành.
Quyết định 1899/QĐ-TTg năm 2013
Dung lượng: 0.2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 327
Lượt tải: 18
Quyết định 1899/-TTg năm 2013 phê duyệt Đề ánBảo đảm tài chính cho hoạt động phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2013 - 2020do Thủ tướng Chính phủ ban hành.
Thông tư 32/2013/TT-BYT
Dung lượng: 0.3 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 385
Lượt tải: 48
Thông 32/2013/TT-BYT hướng dẫn quản , theo dõi điều trị người nhiễm HIV người phơi nhiễm với HIV do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.
Quyết định 4167/QĐ-BYT năm 2013
Dung lượng: 0.2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 381
Lượt tải: 37
Quyết định 4167/-BYT năm 2013 công bố Danh mục thuốc tài liệu chứng minh tương đương sinh học (Đợt 7) do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.
Quyết định 4140/QĐ-BYT năm 2013
Dung lượng: 0.2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 311
Lượt tải: 39
Quyết định 4140/-BYT năm 2013 công bố Danh mục thuốc biệt dược gốc (Đợt 9) do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.
Quyết định 2454/QĐ-UBND năm 2013 bãi bỏ Quyết định 1198/QĐ-UBND
Dung lượng: 0.2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 376
Lượt tải: 44
Quyết định 2454/-UBND năm 2013 bãi bỏ Quyết định 1198/-UBND về quy trình quản , mua thẻ, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo theo Quyết định 139/-TTg do tỉnh Sơn La ban hành.
Thông tư liên tịch 06/2013/TTLT-BVHTTDL-BCA
Dung lượng: 0.2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 318
Lượt tải: 20
Thông liên tịch 06/2013/TTLT-BVHTTDL-BCA quy định trang bị, quản , sử dụng khí thể thao trong tập luyện thi đấu thể thao do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch - Bộ Công an ban hành.
Thông tư 25/2013/TT-BLĐTBXH
Dung lượng: 0.2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 570
Lượt tải: 33
Thông 25/2013/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện yếu tố nguy hiểm, độc hại do Bộ Lao động - Thương binh hội ban hành.
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến