DANH MỤC THƯ VIỆN SỐ

Hoạt động gần đây

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
annpinkpanda@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

giáo án bài 14: phòng tránh ngộ độc khi ở nhà...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
baovinh2405@gmail.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
baovinh2405@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

quản lý nhà nước về đô thị và nông thôn (gvc....

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
vquyendang@gmail.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
vquyendang@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

tiểu luận: chiến lược phát triển thương hiệu ...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
ptka191199@gmail.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
ptka191199@gmail.com

vừa xem tài liệu

trách nhiệm pháp lý quốc tế

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
ptka191199@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

trách nhiệm pháp lý quốc tế

Thành viên mới

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
ptka191199@gmail.co
7/12/2019 00:21:11
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
vquyendang@gmail.co
7/12/2019 00:07:06
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
baovinh2405@gmail.c
6/12/2019 23:38:07
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
annpinkpanda@gmail.
6/12/2019 23:28:17
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
dohoanglant242@gmai
6/12/2019 22:57:42
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
lehuyen222003@gmail
6/12/2019 22:06:12
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
thuhoainguyen011197
6/12/2019 21:57:19
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
phuonganh.nn2308@gm
6/12/2019 21:45:09
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
xuanhaia2@gmail.com
6/12/2019 21:40:56
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
quangps3598@gmail.c
6/12/2019 21:03:19

Thể thao - Y tế

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Văn bản luật Thể thao - Y tế gồm các thông tư, thông tư liên tịch, quyết định, nghị định, nghị quyết, chỉ thị, pháp lệnh ... được Nhà nước và các Bộ ngành khác ban hành căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992. Văn bản luật Thể thao - Y tế quy định về tổ chức và hoạt động thể dục, thể thao; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thể dục, thể thao. Ngoài ra, Văn bản luật Thể thao - Y tế còn quy định về hoạt động y tế, chính sách y tế, quy định và quản lý thuốc, quản lý dược . Văn bản luật Thể thao - Y tế giúp các bạn có nhu cầu và quan tâm nắm rõ kiến thức pháp luật, quy định pháp luật về lĩnh vực này.
Kết quả 41-50 trong khoảng 3,277
Thông tư 31/2013/TT-BYT
Dung lượng: 0.7 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 441
Lượt tải: 4
Thông 31/2013/TT-BYT quy định về quan trắc tác động môi trường từ hoạt động khám, chữa bệnh của bệnh viện do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.
Chỉ thị 01/2013/CT-UBND
Dung lượng: 0.2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 437
Lượt tải: 25
Chỉ thị 01/2013/CT-UBND tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh Mau.
Quyết định 1900/QĐ-TTg năm 2013
Dung lượng: 0.2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 371
Lượt tải: 18
Quyết định 1900/-TTg năm 2013 xuất vắc xin, hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho tỉnh Quảng Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành.
Quyết định 1899/QĐ-TTg năm 2013
Dung lượng: 0.2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 349
Lượt tải: 18
Quyết định 1899/-TTg năm 2013 phê duyệt Đề ánBảo đảm tài chính cho hoạt động phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2013 - 2020do Thủ tướng Chính phủ ban hành.
Thông tư 32/2013/TT-BYT
Dung lượng: 0.3 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 415
Lượt tải: 48
Thông 32/2013/TT-BYT hướng dẫn quản , theo dõi điều trị người nhiễm HIV người phơi nhiễm với HIV do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.
Quyết định 4167/QĐ-BYT năm 2013
Dung lượng: 0.2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 413
Lượt tải: 37
Quyết định 4167/-BYT năm 2013 công bố Danh mục thuốc tài liệu chứng minh tương đương sinh học (Đợt 7) do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.
Quyết định 4140/QĐ-BYT năm 2013
Dung lượng: 0.2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 341
Lượt tải: 39
Quyết định 4140/-BYT năm 2013 công bố Danh mục thuốc biệt dược gốc (Đợt 9) do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.
Quyết định 2454/QĐ-UBND năm 2013 bãi bỏ Quyết định 1198/QĐ-UBND
Dung lượng: 0.2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 408
Lượt tải: 44
Quyết định 2454/-UBND năm 2013 bãi bỏ Quyết định 1198/-UBND về quy trình quản , mua thẻ, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo theo Quyết định 139/-TTg do tỉnh Sơn La ban hành.
Thông tư liên tịch 06/2013/TTLT-BVHTTDL-BCA
Dung lượng: 0.2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 344
Lượt tải: 20
Thông liên tịch 06/2013/TTLT-BVHTTDL-BCA quy định trang bị, quản , sử dụng khí thể thao trong tập luyện thi đấu thể thao do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch - Bộ Công an ban hành.
Thông tư 25/2013/TT-BLĐTBXH
Dung lượng: 0.2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 601
Lượt tải: 33
Thông 25/2013/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện yếu tố nguy hiểm, độc hại do Bộ Lao động - Thương binh hội ban hành.
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến