DANH MỤC THƯ VIỆN SỐ

Hoạt động gần đây

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
khuetrang08@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

bài giảng nấm ăn và vi nấm - chương 3

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
khuetrang08@gmail.com

vừa xem tài liệu

giới nấm

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
ngongocanhqlkt@yahoo.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
nhhanh@daihocthudo.edu.vn

vừa xem tài liệu

giáo trình: cơ sở văn hóa việt nam - lê chí d...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
ngongocanhqlkt@yahoo.com

vừa xem tài liệu

bài giảng quản lý nhà nước về tài chính tiền ...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
truonlge1501@gmail.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
ngongocanhqlkt@yahoo.com

vừa tải thành công tài liệu

bài giảng quản lý nhà nước về tài chính tiền ...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
pinkyfish2712@gmail.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
phamductrung197@gmail.com

vừa xem tài liệu

đồ án môn học: plc siemens s7 - 1200

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
phamductrung197@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

đồ án môn học: plc siemens s7 - 1200

Thành viên mới

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
pinkyfish2712@gmail
20/8/2019 22:08:43
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
truonlge1501@gmail.
20/8/2019 21:37:34
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
ngongocanhqlkt@yaho
20/8/2019 21:33:47
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
khuetrang08@gmail.c
20/8/2019 21:17:37
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
phucnguyendeptrai56
20/8/2019 20:41:51
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
anhtramm86@gmail.co
20/8/2019 20:18:48
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
voduc2002@gmail.com
20/8/2019 19:51:07
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Ngantran27091997@gm
20/8/2019 18:30:18
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
quangloc04051999@gm
20/8/2019 18:11:02
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
cuongthitrannahang@
20/8/2019 17:19:07

Thể thao - Y tế

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Văn bản luật Thể thao - Y tế gồm các thông tư, thông tư liên tịch, quyết định, nghị định, nghị quyết, chỉ thị, pháp lệnh ... được Nhà nước và các Bộ ngành khác ban hành căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992. Văn bản luật Thể thao - Y tế quy định về tổ chức và hoạt động thể dục, thể thao; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thể dục, thể thao. Ngoài ra, Văn bản luật Thể thao - Y tế còn quy định về hoạt động y tế, chính sách y tế, quy định và quản lý thuốc, quản lý dược . Văn bản luật Thể thao - Y tế giúp các bạn có nhu cầu và quan tâm nắm rõ kiến thức pháp luật, quy định pháp luật về lĩnh vực này.
Kết quả 61-70 trong khoảng 3,277
Quyết định 358/QĐ-QLD năm 2013
Dung lượng: 0.2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 389
Lượt tải: 44
Quyết định 358/-QLD năm 2013 rút số đăng lưu hành thuốc ra khỏi Danh mục các thuốc được cấp số đăng tại Việt Nam do Cục trưởng Cục Quản dược ban hành.
Quyết định 2141/QĐ-UBND năm 2013
Dung lượng: 0.2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 369
Lượt tải: 38
Quyết định 2141/-UBND năm 2013 phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua sắm thiết bị y tế do tỉnh Lâm Đồng ban hành.
Công điện 15/CĐ-BNN-TY năm 2013
Dung lượng: 0.2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 450
Lượt tải: 37
Công điện 15/-BNN-TY năm 2013 tăng cường phòng chống dịch bệnh lở mồm long móng gia súc do Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn ban hành.
Quyết định 253/QĐ-UBND năm 2013
Dung lượng: 0.2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 484
Lượt tải: 13
Quyết định 253/-UBND năm 2013 Quy định hỗ trợ chi phí khám sức khỏe ban đầu cho người đăng đi làm việc nước ngoài theo hợp đồng do tỉnh Quảng Ngãi ban hành.
Kế hoạch 1234/KH-UBND năm 2013 thực hiện Quyết định 538/QĐ-TTg
Dung lượng: 0.3 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 459
Lượt tải: 30
Kế hoạch 1234/KH-UBND năm 2013 thực hiện Quyết định 538/-TTg phê duyệt Đề án Thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2012-2015 2020 do tỉnh Quảng Bình ban hành.
Thông tư 34/2013/TT-BYT
Dung lượng: 0.2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 477
Lượt tải: 27
Thông 34/2013/TT-BYT về danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.
Quyết định 3159/QĐ-UBND năm 2013
Dung lượng: 0.2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 498
Lượt tải: 49
Quyết định 3159/-UBND năm 2013 phê duyệt điều chỉnh dự án đầu , kế hoạch đấu thầu Dự án: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định.
Quyết định 2732/QĐ-UBND năm 2013
Dung lượng: 0.2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 499
Lượt tải: 41
Quyết định 2732/-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch tỉnh Phú Thọ.
Thông tư 149/2013/TT-BTC
Dung lượng: 0.3 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 464
Lượt tải: 4
Thông 149/2013/TT-BTC quy định mức thu, nộp, quản sử dụng phí, lệ phí quản an toàn vệ sinh thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.
Quyết định 2240/QĐ-UBND năm 2013
Dung lượng: 0.2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 472
Lượt tải: 9
Quyết định 2240/-UBND năm 2013 phê duyệt Đề án "Xây dựng áp dụng hệ thống quản chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thuộc Sở Y tế" do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành.
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến