DANH MỤC THƯ VIỆN SỐ

Hoạt động gần đây

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
khuetrang08@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

bài giảng nấm ăn và vi nấm - chương 3

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
khuetrang08@gmail.com

vừa xem tài liệu

giới nấm

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
ngongocanhqlkt@yahoo.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
nhhanh@daihocthudo.edu.vn

vừa xem tài liệu

giáo trình: cơ sở văn hóa việt nam - lê chí d...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
ngongocanhqlkt@yahoo.com

vừa xem tài liệu

bài giảng quản lý nhà nước về tài chính tiền ...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
truonlge1501@gmail.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
ngongocanhqlkt@yahoo.com

vừa tải thành công tài liệu

bài giảng quản lý nhà nước về tài chính tiền ...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
pinkyfish2712@gmail.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
phamductrung197@gmail.com

vừa xem tài liệu

đồ án môn học: plc siemens s7 - 1200

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
phamductrung197@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

đồ án môn học: plc siemens s7 - 1200

Thành viên mới

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
pinkyfish2712@gmail
20/8/2019 22:08:43
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
truonlge1501@gmail.
20/8/2019 21:37:34
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
ngongocanhqlkt@yaho
20/8/2019 21:33:47
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
khuetrang08@gmail.c
20/8/2019 21:17:37
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
phucnguyendeptrai56
20/8/2019 20:41:51
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
anhtramm86@gmail.co
20/8/2019 20:18:48
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
voduc2002@gmail.com
20/8/2019 19:51:07
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Ngantran27091997@gm
20/8/2019 18:30:18
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
quangloc04051999@gm
20/8/2019 18:11:02
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
cuongthitrannahang@
20/8/2019 17:19:07

Thể thao - Y tế

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Văn bản luật Thể thao - Y tế gồm các thông tư, thông tư liên tịch, quyết định, nghị định, nghị quyết, chỉ thị, pháp lệnh ... được Nhà nước và các Bộ ngành khác ban hành căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992. Văn bản luật Thể thao - Y tế quy định về tổ chức và hoạt động thể dục, thể thao; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thể dục, thể thao. Ngoài ra, Văn bản luật Thể thao - Y tế còn quy định về hoạt động y tế, chính sách y tế, quy định và quản lý thuốc, quản lý dược . Văn bản luật Thể thao - Y tế giúp các bạn có nhu cầu và quan tâm nắm rõ kiến thức pháp luật, quy định pháp luật về lĩnh vực này.
Kết quả 71-80 trong khoảng 3,277
Quyết định 1976/QĐ-TTg năm 2013
Dung lượng: 0.3 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 405
Lượt tải: 20
Quyết định 1976/-TTg năm 2013 phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển dược liệu đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành.
Quyết định 2758/QĐ-UBND năm 2013
Dung lượng: 0.2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 405
Lượt tải: 5
Quyết định 2758/-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Phú Thọ.
Quyết định 4340/QĐ-BYT năm 2013
Dung lượng: 0.2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 446
Lượt tải: 16
Quyết định 4340/-BYT năm 2013 công bố danh sách doanh nghiệp nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động về thuốc nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.
Quyết định 4339/QĐ-BYT năm 2013
Dung lượng: 0.2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 376
Lượt tải: 41
Quyết định 4339/-BYT năm 2013 công bố danh sách doanh nghiệp nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động về vắc xin sinh phẩm y tế tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.
Quyết định 4341/QĐ-BYT năm 2013
Dung lượng: 0.2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 388
Lượt tải: 23
Quyết định 4341/-BYT năm 2013 công bố danh sách doanh nghiệp nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động về nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.
Kế hoạch 76/KH-UBND năm 2013
Dung lượng: 0.2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 309
Lượt tải: 33
Kế hoạch 76/KH-UBND năm 2013 thực hiện Đề án lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2013 - 2015 đến năm 2020 của tỉnh Tuyên Quang.
Thông báo 392/TB-VPCP năm 2013
Dung lượng: 0.2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 394
Lượt tải: 17
Thông báo 392/TB-VPCP năm 2013 kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp về triển khai kế hoạch tăng cường quản nhà nước đối với sở y tế nhân do Văn phòng Chính phủ ban hành.
Quyết định 4342/QĐ-BYT năm 2013
Dung lượng: 0.2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 405
Lượt tải: 45
Quyết định 4342/-BYT năm 2013 về danh sách doanh nghiệp nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động về thuốc nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.
Thông tư 35/2013/TT-BYT
Dung lượng: 0.3 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 399
Lượt tải: 42
Thông 35/2013/TT-BYT quy định về thu hồi chứng chỉ hành nghề, giấy phép hoạt động đình chỉ hoạt động chuyên môn của người hành nghề, sở khám, chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.
Quyết định 1981/QĐ-TTg năm 2013
Dung lượng: 0.2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 529
Lượt tải: 35
Quyết định 1981/-TTg năm 2013 xuất vắc xin, hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia hỗ trợ các địa phương do Thủ tướng Chính phủ ban hành.
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến