DANH MỤC THƯ VIỆN SỐ

Hoạt động gần đây

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
annpinkpanda@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

giáo án bài 14: phòng tránh ngộ độc khi ở nhà...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
baovinh2405@gmail.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
baovinh2405@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

quản lý nhà nước về đô thị và nông thôn (gvc....

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
vquyendang@gmail.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
vquyendang@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

tiểu luận: chiến lược phát triển thương hiệu ...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
ptka191199@gmail.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
ptka191199@gmail.com

vừa xem tài liệu

trách nhiệm pháp lý quốc tế

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
ptka191199@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

trách nhiệm pháp lý quốc tế

Thành viên mới

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
ptka191199@gmail.co
7/12/2019 00:21:11
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
vquyendang@gmail.co
7/12/2019 00:07:06
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
baovinh2405@gmail.c
6/12/2019 23:38:07
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
annpinkpanda@gmail.
6/12/2019 23:28:17
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
dohoanglant242@gmai
6/12/2019 22:57:42
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
lehuyen222003@gmail
6/12/2019 22:06:12
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
thuhoainguyen011197
6/12/2019 21:57:19
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
phuonganh.nn2308@gm
6/12/2019 21:45:09
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
xuanhaia2@gmail.com
6/12/2019 21:40:56
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
quangps3598@gmail.c
6/12/2019 21:03:19

Thể thao - Y tế

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Văn bản luật Thể thao - Y tế gồm các thông tư, thông tư liên tịch, quyết định, nghị định, nghị quyết, chỉ thị, pháp lệnh ... được Nhà nước và các Bộ ngành khác ban hành căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992. Văn bản luật Thể thao - Y tế quy định về tổ chức và hoạt động thể dục, thể thao; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thể dục, thể thao. Ngoài ra, Văn bản luật Thể thao - Y tế còn quy định về hoạt động y tế, chính sách y tế, quy định và quản lý thuốc, quản lý dược . Văn bản luật Thể thao - Y tế giúp các bạn có nhu cầu và quan tâm nắm rõ kiến thức pháp luật, quy định pháp luật về lĩnh vực này.
Kết quả 71-80 trong khoảng 3,277
Quyết định 1976/QĐ-TTg năm 2013
Dung lượng: 0.3 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 428
Lượt tải: 20
Quyết định 1976/-TTg năm 2013 phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển dược liệu đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành.
Quyết định 2758/QĐ-UBND năm 2013
Dung lượng: 0.2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 431
Lượt tải: 5
Quyết định 2758/-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Phú Thọ.
Quyết định 4340/QĐ-BYT năm 2013
Dung lượng: 0.2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 466
Lượt tải: 16
Quyết định 4340/-BYT năm 2013 công bố danh sách doanh nghiệp nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động về thuốc nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.
Quyết định 4339/QĐ-BYT năm 2013
Dung lượng: 0.2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 407
Lượt tải: 41
Quyết định 4339/-BYT năm 2013 công bố danh sách doanh nghiệp nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động về vắc xin sinh phẩm y tế tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.
Quyết định 4341/QĐ-BYT năm 2013
Dung lượng: 0.2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 409
Lượt tải: 23
Quyết định 4341/-BYT năm 2013 công bố danh sách doanh nghiệp nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động về nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.
Kế hoạch 76/KH-UBND năm 2013
Dung lượng: 0.2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 334
Lượt tải: 33
Kế hoạch 76/KH-UBND năm 2013 thực hiện Đề án lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2013 - 2015 đến năm 2020 của tỉnh Tuyên Quang.
Thông báo 392/TB-VPCP năm 2013
Dung lượng: 0.2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 416
Lượt tải: 17
Thông báo 392/TB-VPCP năm 2013 kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp về triển khai kế hoạch tăng cường quản nhà nước đối với sở y tế nhân do Văn phòng Chính phủ ban hành.
Quyết định 4342/QĐ-BYT năm 2013
Dung lượng: 0.2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 433
Lượt tải: 45
Quyết định 4342/-BYT năm 2013 về danh sách doanh nghiệp nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động về thuốc nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.
Thông tư 35/2013/TT-BYT
Dung lượng: 0.3 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 420
Lượt tải: 42
Thông 35/2013/TT-BYT quy định về thu hồi chứng chỉ hành nghề, giấy phép hoạt động đình chỉ hoạt động chuyên môn của người hành nghề, sở khám, chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.
Quyết định 1981/QĐ-TTg năm 2013
Dung lượng: 0.2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 552
Lượt tải: 35
Quyết định 1981/-TTg năm 2013 xuất vắc xin, hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia hỗ trợ các địa phương do Thủ tướng Chính phủ ban hành.
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến