DANH MỤC THƯ VIỆN SỐ

Hoạt động gần đây

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
khuetrang08@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

bài giảng nấm ăn và vi nấm - chương 3

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
khuetrang08@gmail.com

vừa xem tài liệu

giới nấm

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
ngongocanhqlkt@yahoo.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
nhhanh@daihocthudo.edu.vn

vừa xem tài liệu

giáo trình: cơ sở văn hóa việt nam - lê chí d...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
ngongocanhqlkt@yahoo.com

vừa xem tài liệu

bài giảng quản lý nhà nước về tài chính tiền ...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
truonlge1501@gmail.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
ngongocanhqlkt@yahoo.com

vừa tải thành công tài liệu

bài giảng quản lý nhà nước về tài chính tiền ...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
pinkyfish2712@gmail.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
phamductrung197@gmail.com

vừa xem tài liệu

đồ án môn học: plc siemens s7 - 1200

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
phamductrung197@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

đồ án môn học: plc siemens s7 - 1200

Thành viên mới

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
pinkyfish2712@gmail
20/8/2019 22:08:43
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
truonlge1501@gmail.
20/8/2019 21:37:34
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
ngongocanhqlkt@yaho
20/8/2019 21:33:47
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
khuetrang08@gmail.c
20/8/2019 21:17:37
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
phucnguyendeptrai56
20/8/2019 20:41:51
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
anhtramm86@gmail.co
20/8/2019 20:18:48
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
voduc2002@gmail.com
20/8/2019 19:51:07
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Ngantran27091997@gm
20/8/2019 18:30:18
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
quangloc04051999@gm
20/8/2019 18:11:02
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
cuongthitrannahang@
20/8/2019 17:19:07

Thể thao - Y tế

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Văn bản luật Thể thao - Y tế gồm các thông tư, thông tư liên tịch, quyết định, nghị định, nghị quyết, chỉ thị, pháp lệnh ... được Nhà nước và các Bộ ngành khác ban hành căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992. Văn bản luật Thể thao - Y tế quy định về tổ chức và hoạt động thể dục, thể thao; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thể dục, thể thao. Ngoài ra, Văn bản luật Thể thao - Y tế còn quy định về hoạt động y tế, chính sách y tế, quy định và quản lý thuốc, quản lý dược . Văn bản luật Thể thao - Y tế giúp các bạn có nhu cầu và quan tâm nắm rõ kiến thức pháp luật, quy định pháp luật về lĩnh vực này.
Kết quả 81-90 trong khoảng 3,277
Quyết định 2580/QĐ-UBND năm 2013
Dung lượng: 0.1 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 423
Lượt tải: 10
Quyết định 2580/-UBND năm 2013 đính chính Quy định chính sách khuyến khích hội hóa đối với hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh Kiên Giang kèm theo Quyết định 21/2013/-UBND.
Văn bản hợp nhất 3203/VBHN-BVHTTDL năm 2013
Dung lượng: 0.2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 312
Lượt tải: 20
Văn bản hợp nhất 3203/VBHN-BVHTTDL năm 2013 hợp nhất Thông hướng dẫn trình tự, thủ tục đăng di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia do Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch ban hành.
Quyết định 1853/QĐ-UBND năm 2013
Dung lượng: 0.2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 499
Lượt tải: 26
Quyết định 1853/-UBND năm 2013 về Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020 do tỉnh Đắk Lắk ban hành.
Kế hoạch 68/KH-UBND năm 2013
Dung lượng: 0.3 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 420
Lượt tải: 38
Kế hoạch 68/KH-UBND năm 2013 thực hiệnChiến lược quốc gia An toàn thực phẩm giai đoạn 2011-2020 tầm nhìn 2030tỉnh An Giang.
Văn bản hợp nhất 3208/VBHN-BVHTTDL năm 2013
Dung lượng: 0.3 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 500
Lượt tải: 0
Văn bản hợp nhất 3208/VBHN-BVHTTDL năm 2013 hợp nhất Quyết định về Quy chế quản xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng (Phần mỹ thuật) do Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch ban hành.
Văn bản hợp nhất 3204/VBHN-BVHTTDL năm 2013
Dung lượng: 0.2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 456
Lượt tải: 40
Văn bản hợp nhất 3204/VBHN-BVHTTDL năm 2013 hợp nhất Thông hướng dẫn thực hiện Nghị định 112/2007/-CP về Luật Thể dục, thể thao do Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch ban hành.
Văn bản hợp nhất 3211/VBHN-BVHTTDL
Dung lượng: 0.2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 340
Lượt tải: 18
Văn bản hợp nhất 3211/VBHN-BVHTTDL năm 2013 hợp nhất Quyết định về Quy chế tổ chức Trại sáng tác điêu khắc do Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch ban hành.
Quyết định 1470/QĐ-UBND năm 2013
Dung lượng: 0.2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 307
Lượt tải: 26
Quyết định 1470/-UBND năm 2013 phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành y tế tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2011 - 2020 định hướng đến năm 2030.
Quyết định 1607/QĐ-UBND năm 2013
Dung lượng: 0.2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 419
Lượt tải: 30
Quyết định 1607/-UBND năm 2013 sửa đổi Khoản 2 Điều 2 Quyết định 248/-UBND thành lập Trung tâm Y tế thị Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
Quyết định 1606/QĐ-UBND năm 2013 tỉnh Bình Phước
Dung lượng: 0.2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 313
Lượt tải: 27
Quyết định 1606/-UBND năm 2013 sửa đổi Khoản 2 Điều 2 Quyết định 3106/-UBND thành lập Trung tâm Y tế huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước.
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến