DANH MỤC THƯ VIỆN SỐ

Thành viên mới

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
kiuanh17@gmail.com
22/1/2020 18:23:59
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
nhinhiphan03122003@
22/1/2020 17:34:02
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
quynhnhunguyen0409@
21/1/2020 23:09:18
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
trannhu0810@gmail.c
21/1/2020 22:39:21
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
hovanlocthu100@gmai
21/1/2020 22:14:04
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
luubinhcongptc1@gma
21/1/2020 20:31:32
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
pha02082000@gmail.c
21/1/2020 17:22:23
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
vietnamcom97@gmail.
20/1/2020 20:34:13
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
buitamtlth@yahoo.co
20/1/2020 17:11:04
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
thutrangnguyen202@g
20/1/2020 16:36:13

Văn hóa xã hội

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Tổng hợp văn bản luật Văn hóa xã hội gồm các thông tư, thông tư liên tịch, quyết định, nghị định, nghị quyết, chỉ thị, ... được Nhà nước và các Bộ ngành khác ban hành căn cứ theo Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung. Văn bản luật Văn hóa xã hội quy định về các hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá; xác định quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân đối với di sản văn hoá ở nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Văn bản luật Văn hóa xã hội để bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá, đáp ứng nhu cầu về văn hoá ngày càng cao của nhân dân, góp phần xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và đóng góp vào kho tàng di sản văn hoá thế giới.
Kết quả 1-10 trong khoảng 2,575
Kế hoạch 68/KH-UBND
Dung lượng: 0.2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 1072
Lượt tải: 31
Kế hoạch 68/KH-UBND tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật năm 2013 do tỉnh Tuyên Quang ban hành.
Kế hoạch 2587/KH-UBND năm 2013
Dung lượng: 0.2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 1048
Lượt tải: 5
Kế hoạch 2587/KH-UBND năm 2013 thực hiện Quyết định 52/2012/-TTg về chính sách hỗ trợ giải quyết việc làm đào tạo nghề cho người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
Quyết định 2995/QĐ-BGTVT năm 2013
Dung lượng: 0.3 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 1069
Lượt tải: 37
Quyết định 2995/-BGTVT năm 2013 Quy chế phát ngôn cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Giao thông vận tải.
Quyết định 29/2013/QĐ-UBND tỉnh Gia Lai
Dung lượng: 0.2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 1014
Lượt tải: 19
Quyết định 29/2013/-UBND về Quy chế tiếp nhận, xử phản ánh kiến nghị của nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
Quyết định 1977/QĐ-UBND năm 2013
Dung lượng: 0.3 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 811
Lượt tải: 27
Quyết định 1977/-UBND năm 2013 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Dự án "Xây dựng , phường, thị trấn không tệ nạn ma túy" trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
Quyết định 1948/QĐ-UBND năm 2013
Dung lượng: 0.2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 718
Lượt tải: 17
Quyết định 1948/-UBND năm 2013 hỗ trợ kinh phí cho Đề án Đào tạo nghề mây tre đan truyền thống sản xuất hàng TCMN phục vụ du lịch do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành.
Quyết định 2714/QĐ-UBND năm 2013
Dung lượng: 0.2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 857
Lượt tải: 15
Quyết định 2714/-UBND năm 2013 thành lập Nhà hát Chèo Vĩnh Phúc trên sở Đoàn Nghệ thuật Chèo Vĩnh Phúc.
Quyết định 2337/QĐ-UBND năm 2013 tỉnh Kiên Giang
Dung lượng: 0.2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 832
Lượt tải: 38
Quyết định 2337/-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính thuộc Ngành Lao động - Thương binh hội áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.
Quyết định 1805/QĐ-UBND năm 2013
Dung lượng: 0.3 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 867
Lượt tải: 40
Quyết định 1805/-UBND năm 2013 về Quy chế làm việc của Ban công tác người cao tuổi tỉnh Bình Phước.
Quyết định 977/QĐ-UBND.HC năm 2013
Dung lượng: 0.3 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 878
Lượt tải: 27
Quyết định 977/-UBND.HC năm 2013 tổ chức Khối thi đua, đánh giá xếp loại thi đua hàng năm các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể, Hội đặc thù, Doanh nghiệp, Quỹ tín dụng nhân dân các Hợp tác trong tỉnh Đồng Tháp.
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến