Thỏa thuận sử dụng

Không thương mại hoá các dịch vụ từ khoaluan.vn Bạn hiểu và đồng ý về việc không giới thiệu, nhân bản, sao lưu, mua bán, trao đổi, bán lại hoặc khai thác các dữ liệu có trên khoaluan.vn nhằm mục đích thương mại. Bạn đồng ý rằng hoạt đông thương mại chỉ được chấp nhận đối với các ấn phẩm hợp pháp và áp dụng đối với tài liệu thuộc phân loại Sách rao bán với tiêu chí cung cấp thông tin sách cho cộng đồng, không khuyến khích quảng cáo.

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến